Facebook Pixel

Ulubione oferty

Pół dnia w biurze, skromniejsze podwyżki i coraz mniej awansów. 10 aktualnych trendów na rynku pracy, o których trzeba wiedzieć

Z najnowszej, 13. edycji raportu Antal “Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że ponad połowa specjalistów i menedżerów nie dostrzega istotnej poprawy swojej sytuacji zawodowej. To zjawisko staje się szczególnie widoczne w kontekście wynagrodzeń. Warto zaznaczyć, że pracownicy otrzymali niższe podwyżki w porównaniu do lat ubiegłych, a jedynie 8% z nich miało szansę na podwyżkę przekraczającą 20%.  

Antal opublikował raport na próbie 1022 specjalistów i menedżerów w terminie 3 czerwca – 20 lipca 2023. Ukazuje on aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. 

#1 Specjaliści mogą wrócić do biur, jednak na własnych warunkach 

Znaczący odsetek badanych, aby wyrazić zainteresowanie propozycją pracy, oczekuje średnio 2-3 dni pracy zdalnej w ciągu tygodnia. Dla zwiększenia czasu spędzanego w biurze najistotniejszym czynnikiem dla 50% specjalistów i menedżerów jest elastyczność czasu pracy, umożliwiająca przyjazd np. na pół dnia lub na wybrane spotkania. Dodatkowo badani wskazują zainteresowanie korzyściami w postaci posiłków oferowanych przez pracodawcę (36%). Duży odsetek respondentów wyraża potrzebę stworzenia cichych miejsc pracy, które sprzyjają skupieniu oraz zwiększeniu produktywności (28%). 

Istotne jest, aby pracownicy dostrzegali wartość i sens powrotu do biur, a nie odczuwali to jako przymus. Znaczenie ma stworzenie środowiska pracy, które promuje kolaborację, innowacyjność i wzajemne wsparcie, a które jednocześnie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego zespołu i pracownika. Kluczowa będzie adaptacyjność pracodawców, którzy powinni skupić się na tworzeniu elastycznych modeli pracy, łączących zalety pracy zdalnej i stacjonarnej, aby w pełni zaspokoić potrzeby i oczekiwania swoich pracowników - komentuje Artur Skiba, Prezes Antal.  

#2 Podwyżki skromne, ale nadal na plusie 

Mimo że tylko niewielki odsetek, czyli 8% beneficjentów, mógł pochwalić się podwyżkami przekraczającymi 20% swojego dotychczasowego wynagrodzenia, istotne jest, że aż 36% pracowników doświadczyło wzrostu w przedziale 6-20%. 

Wydaje się, że kandydaci stają się bardziej realistyczni w kwestii swoich oczekiwań finansowych. Jednak warto zwrócić uwagę, że eksperci z obszarów IT i HR wciąż oczekują nieco wyższych podwyżek (około 26%). W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy specjaliści zdają się być bardziej elastyczni i dostosowywać się do aktualnych trendów - wyjaśnia Anika Jabłońska, Senior Recruitment Consultant Antal IT Services. 

#3 Mniej aktywności, lecz większa otwartość 

W porównaniu do roku 2022 odsetek tych, którzy aktywnie poszukują pracy, spadł aż o 17 punktów procentowych. Co ważne, ponad połowa badanych specjalistów nie szuka pracy aktywnie, ale jest gotowa na nowe możliwości zawodowe. 

Główną motywacją do zmiany pozostaje korzyść finansowa. Zmieniamy pracę, aby zarabiać więcej, nie jest to tajemnicą. Tuż za nią plasuje się – szeroki w swoim znaczeniu – rozwój. Następnie można wyróżnić korzyść ze zmiany pracy, która wpływa na poprawę work-life balance – dodaje Joanna Cieślik, Team Leader w Antal, Finance & HR. 

#4 Rosnące znaczenie umów o pracę 

Niezmiennie jako konieczne elementy nowej oferty pracy wymieniane są wyższe wynagrodzenie od dotychczasowego (78%). Aczkolwiek na znaczeniu przeważająco, bo aż o 18 p. w porównaniu z rokiem poprzednim zyskała umowa z o pracę (57%).  

Rośnie świadomość pracowników odnośnie stabilności zatrudnienia i zabezpieczenia prawnego, jakie niesie ze sobą formalna umowa o pracę. Nie można jej lekceważyć, ponieważ zapewnia ona pracownikom ochronę prawną, regularne wynagrodzenie, a także dostęp do świadczeń socjalnych i innych benefitów. W dobie niepewności i dynamicznych zmian na rynku pracy, umowa o pracę staje się gwarantem pewnej stabilności i bezpieczeństwa zawodowego - komentuje Michał Borkowski, Regional Manager Antal, Finance & Accountancy. 

#5 Pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi przez złe zarządzanie 

Najczęstszym powodem zmiany pracy aż dla 43% specjalistów i menedżerów jest złe zarządzanie a dla 39% zła atmosfera w organizacji – to są powody pozostające w czołówce w ostatnich edycjach raportu. Warto zauważyć, że w przypadku zmiany pracy na nieco dalszy plan schodzą propozycja wyższego wynagrodzenia (-11 p.p. w stosunku do roku ubiegłego) oraz większe możliwości rozwoju kariery u nowego pracodawcy (-16 p.p.).  

Specjaliści i menedżerowie poszukują spójności i autentyczności w zarządzaniu. Wartości organizacji muszą być widoczne w codziennym działaniu, a brak konsekwencji może prowadzić do rotacji pracowników. Unikanie mikrozarządzania oraz dawanie pracownikom autonomii jest równie istotne, ponieważ brak samodzielności i poczucie kontroli mogą prowadzić do frustracji i niezadowolenia. Kluczową rolę odgrywa zaufanie, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy - komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, Business Unit Director Antal, Sales & Marketing 

#6 Przebierać w ofertach mogą... specjaliści IT 

Dane przedstawiają jasny obraz: osoby specjalizujące się w technologiach informacyjnych otrzymują średnio 14 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych każdego roku, znacznie przewyższając swoich odpowiedników w innych dziedzinach, którzy mogą liczyć na średnio 4 takie propozycje rocznie. 

Na współczesnym rynku pracy dostrzega się tendencję, że specjaliści z branży IT przejęli prym w zakresie liczby ofert pracy. Warto zaznaczyć, że nie jest to zjawisko tak samo wyraźne i ze znaczącą dynamiką wzrostu, jak w okresie pandemicznym, ale wydaje się, że sytuacja na rynku pracy osób z tego sektora nadal jest raczej stabilna - mówi Fabian Pietras, Business Unit Director Antal IT Services. 

#7 Mężczyźni bardziej rekrutacyjnie aktywni 

Choć dominującą tendencją wśród wszystkich specjalistów jest uczestniczenie w procesach rekrutacyjnych raz na kilka lat, dane wskazują na zwiększoną aktywność rekrutacyjną wśród mężczyzn. Konkretnie 27% mężczyzn angażuje się w takie procesy raz na kilka miesięcy, co sugeruje ich większą skłonność do eksplorowania nowych możliwości zawodowych w krótszych okresach. 

Analizując aktywność na rynku pracy wśród specjalistów z różnych branż, obserwuje się pewne różnice w zachowaniach rekrutacyjnych między płciami. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak motywacje zawodowe, oczekiwania co do kariery czy percepcja rynku pracy, ale podkreśla też różnorodność podejścia do rekrutacji w zależności od płci - komentuje Roman Zabłocki, Business Unit Director Antal, Engineering & Operation. 

#8 Coraz mniej awansów 

Jedynie 13% badanych w 2023 roku stwierdziło, że odczuło znaczącą poprawę w swojej sytuacji zawodowej, co stanowi spadek o 15 punktów procentowych w porównaniu z danymi z 2021 roku. 

Ta tendencja może świadczyć o różnych czynnikach wpływających na rynek pracy, takich jak dynamika gospodarcza, zmieniające się warunki zatrudnienia czy ogólna niepewność sektora biznesowego i podkreśla potrzebę głębszej analizy oraz adaptacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi przez przedsiębiorstwa - podsumowuje Sebastian Sala, Business Unit Director Antal, SSC/BPO.  

#9 Atrakcyjna oferta skłoni do relokacji  

W przypadku atrakcyjnej oferty pracy 87% specjalistów i menedżerów rozważyłoby pracę całkowicie zdalną zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jedna czwarta respondentów wzięłaby pod uwagę taką propozycję, tylko jeśli dotyczyłaby ona polskiego regionu. 

Możliwość pracy zdalnej zarówno w Polsce, jak i za granicą w największym stopniu zostałaby wzięta pod uwagę przez wyższą kadrę zarządzającą oraz specjalistów i menedżerów reprezentujących marketing, natomiast w poprzedniej edycji byli to reprezentanci sprzedaży oraz branży IT – dodaje Artur Migoń, Wiceprezes Antal.  

#10 Trójmiasto najbardziej atrakcyjne na polskim rynku pracy 

Składające się z Gdańska, Gdyni i Sopotu Trójmiasto zyskuje coraz większą popularność wśród specjalistów i menedżerów. Bogata oferta kulturalna, bliskość morza i rozwijający się rynek pracy sprawiają, że wiele osób rozważa relokację do tej części Polski. Co ważne, w 2023 roku Trójmiasto wyprzedziło nawet Warszawę pod względem atrakcyjności. 

Mimo tych zmian pewne miasta w Polsce utrzymują swoją dominującą pozycję. Warszawa jako stolica kraju, wciąż przyciąga ogromną liczbę specjalistów, oferując im największe spektrum możliwości zawodowych. Wrocław, z jego międzynarodowym charakterem i rozwijającym się rynkiem IT, oraz Kraków, znany z kultury i nauki, również pozostają na czołowych miejscach listy najbardziej pożądanych miast w Polsce – podsumowuje Justyna Śliwińska, Team Leader Antal IT Services. 


O raporcie 

Badanie Antal “Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 1022 specjalistów i menedżerów w terminie 3 czerwca – 20 lipca 2023.  

Cykliczny raport „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” ukazuje aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. 

Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/aktywnosc-specjalistow-i-menedzerow-na-rynku-pracy-13-edycja 


  

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Podobne artykuły

Wrocław kluczowym graczem na mapie europejskich inwestycji – wyniki badania BEAS
Aktualności 11 kwietnia 2024

Wrocław kluczowym graczem na mapie europejskich inwestycji – wyniki badania BEAS

Kontroler finansowy jakie zarobki i czym się zajmuje?
Aktualności 11 kwietnia 2024

Kontroler finansowy jakie zarobki i czym się zajmuje?

Devops - co to za zawód i ile zarabia?
Aktualności 28 marca 2024

Devops - co to za zawód i ile zarabia?

Aktualności 28 marca 2024

Kraków w czołówce polskich miast przyciągających inwestorów – wyniki raportu BEAS

2/3 polskich start-upów potrzebuje wsparcia inwestycyjnego. Wyniki raportu „Rynek akceleracji w Polsce”
Aktualności 21 marca 2024

2/3 polskich start-upów potrzebuje wsparcia inwestycyjnego. Wyniki raportu „Rynek akceleracji w Polsce”

Poznań jako czwarte miasto rozważane pod kątem nowych inwestycji – wyniki raportu BEAS
Aktualności 6 marca 2024

Poznań jako czwarte miasto rozważane pod kątem nowych inwestycji – wyniki raportu BEAS

Lublin z dużą dynamiką rozwoju – wspiera innowacyjność i przyciąga inwestorów
Aktualności 28 lutego 2024

Lublin z dużą dynamiką rozwoju – wspiera innowacyjność i przyciąga inwestorów

Łódź polskim talent poolem – wzrost zatrudnienia, wyspecjalizowana kadra i nowe inwestycje w 2024 roku
Aktualności 20 lutego 2024

Łódź polskim talent poolem – wzrost zatrudnienia, wyspecjalizowana kadra i nowe inwestycje w 2024 roku

Dobre prognozy dla pracowników - Trójmiasto na pierwszym miejscu kluczowych ośrodków inwestycyjnych w Polsce
Aktualności 19 lutego 2024

Dobre prognozy dla pracowników - Trójmiasto na pierwszym miejscu kluczowych ośrodków inwestycyjnych w Polsce

Top 10 kierunków studiów, które pozwolą ci się rozwijać na rynku pracy
Aktualności 13 lutego 2024

Top 10 kierunków studiów, które pozwolą ci się rozwijać na rynku pracy

Antal dołączył do grona partnerów pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej realizowanej przez Dobra Fundacja pod hasłem: Godność ma swoje imię.
Aktualności 1 lutego 2024

Antal dołączył do grona partnerów pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej realizowanej przez Dobra Fundacja pod hasłem: Godność ma swoje imię.

Ponad 1500 wakatów dla specjalistów ESG w 2024 roku
Aktualności 1 lutego 2024

Ponad 1500 wakatów dla specjalistów ESG w 2024 roku

Artykuły

Przeglądaj wszystkie