Facebook Pixel

Ulubione oferty

PL
Antal - agencja rekrutacyjna
PL EN CZ
Enloyd - agencja rekrutacyjna
EN HU
Antal - agencja rekrutacyjna

Zagadnienia

Z przyjemnością przedstawiam Państwu raport dotyczący aktywności specjalistów i menedżerów na dynamicznym tle współczesnego rynku pracy. W kontekście nieustannych zmian gospodarczych oraz ewolucji potrzeb zawodowych analiza bieżącego roku kieruje naszą uwagę na kluczowe trendy i zjawiska, które wywarły wpływ na profesjonalne trajektorie badanych.

W 2023 roku ponad połowa badanych podkreśla, że nie dostrzegła istotnej poprawy w swojej sytuacji na rynku pracy. To zjawisko staje się szczególnie widoczne w kontekście wynagrodzeń. Warto zaznaczyć, że pracownicy otrzymali niższe podwyżki w porównaniu do lat ubiegłych, a jedynie 8% z nich miało szansę na podwyżkę przekraczającą 20%. Około 50% ankietowanych wcale nie otrzymało podwyżki lub otrzymało ją na poziomie do 5%.

Wzrosty płac, które zaobserwowaliśmy, korespondowały głównie z wpływem inflacji oraz ogólnymi trendami rynkowymi, co przekłada się na niewielkie zmiany w realnej wartości wynagrodzeń. Paradoksalnie w obliczu tych wyzwań widoczna jest spadająca liczba osób aktywnie poszukujących pracy. Niemniej jednak aż połowa specjalistów i menedżerów pozostaje otwarta na nowe propozycje zawodowe.

W ciągu roku zauważalny był także pewien ruch na szczeblu awansów – około 1/5 badanych zdołało się wspiąć na wyższe stanowisko, co stanowi obiecujący sygnał w kontekście kariery zawodowej. Warto również podkreślić, że choć wyzwania są namacalne, rynek pracy wykazuje pewne oznaki stabilizacji. Stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski poziom, wynosząc obecnie 5%, co jest niezmiernie pozytywnym wskaźnikiem dla kondycji rynku. Raport rzuca światło na obecne tendencje i zawirowania na rynku pracy dla specjalistów i menedżerów w roku 2023. Przedstawione dane i analizy stanowią cenną wskazówkę zarówno dla pracodawców, jak i dla wszystkich zainteresowanych rynkiem pracy.

Życzę ciekawej lektury,
Artur Skiba, Prezes Antal 

Zawartość

 • Kluczowe wnioski z raportu 
 • Specjaliści i menedżerowie na rynku pracy
 • Liczba ofert pracy dla specjalistów i menedżerów
 • Czas poszukiwań nowej pracy
 • Ocena sytuacji zawodowej
 • Otrzymane podwyżki
 • Otwartość specjalistów i menedżerów na zmianę pracy
 • Nastawienie do zmiany pracy
 • Specjaliści i menedżerowie na social media
 • Motywacje do zmiany pracy
 • Powody odpływu pracowników z organizacji
 • Oferta pracy, która skusi pracownika
 • Wysokość oczekiwanej podwyżki w przypadku zmiany pracy
 • Pożądane benefity
 • Mobilność specjalistów i menedżerów
 • Otwartość na relokację
 • Atrakcyjność relokacyjna polskich miast