Facebook Pixel

Ulubione oferty

W związku z cyfrową transformacją zarobki inżynierów i zapotrzebowanie na ich umiejętności będą rosnąć

Według 11. edycji Raportu Płacowego Antal średnie miesięczne wynagrodzenie inżynierów wyniosło 10 611 zł brutto, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłej edycji raportu o 10%. W przypadku inżynierii, w części specjalizacji występują znaczne tendencje wzrostowe, na tle stabilizacji w innych. To sprawia, że wzrosty płac w tym obszarze są umiarkowane.

Presja wynagrodzeń w przypadku specjalistów w zakresie designu czy elektroniki jest bardzo wysoka – wzrosty sięgają nawet 25%. Jednocześnie w wielu obszarach odnotowano niewielkie podwyżki, rzędu 5%. Które z zawodów inżynieryjnych w perspektywie najbliższych lat będą gwarantować atrakcyjne zarobki i stabilne zatrudnienie? 

Najbardziej pożądani kandydaci 

Najbardziej pożądanymi specjalistami na obecnym rynku, są inżynierowie z co najmniej 2-letnim, praktycznym doświadczeniem w pracy z produktem, procesem, zespołem. Cenione są osoby dynamiczne, kreatywne, wykazujące dużą inicjatywę, innowacyjność w działaniu i podążające za nowinkami technologicznymi, które wykorzystują w obecnej pracy. 

Potrzeby pracodawców odpowiadają na potrzeby dzisiejszego rynku: 

 • Kreatorzy innowacyjnych produktów i rozwiązań

Pracodawcy najchętniej poszukują inżynierów konstruktorów – designerów, z obszaru szeroko pojętej mechatroniki, automatyki. Ich zadaniem jest tworzenie nowych produktów, opartych na nowych technologiach. Głównie mowa tu o kreacji pojazdów wielko- i małogabarytowych, wykorzystywanych w blisko oraz dalekobieżnym transporcie z wykorzystaniem silników elektrycznych. 

 • Specjaliści od ciągłego doskonalenia procesów 

Na wagę złota są inżynierowie R&D, głownie z obszaru chemii i elektroniki, którzy pracują nad ciągłym doskonaleniem procesów wytwarzania baterii do samochodów elektrycznych oraz, a może przede wszystkim, na szukaniu rozwiązań utylizacji scrap materiału i zużytych produktów.

 • Inicjatorzy nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych 

Dzięki wiedzy i umiejętnościom inżynierów OZE powstają nowe elektrownie wiatrowe i wodne, farmy fotowoltaiczne, systemy ogrzewania domów wodami geotermalnymi, itp. Pracownik tej branży ma do czynienia z najnowocześniejszymi urządzeniami produkującymi energię z odnawialnych źródeł. 

 • Integrator Automatyk - Robotyk 

Specjaliści ds.  automatyki i robotyki, w obecnych strukturach to holistyczni eksperci, którzy tworzą i integrują koncepcje automatyzacji procesów produkcyjnych, prototypów oraz optymalizację pracy parku maszynowego, implementując filozofię 4.0 i 5.0. To praca koncepcyjna, badawcza, wymagająca ciągłego poszukiwania, testowania i walidacji rozwiązań. 

Pracodawcy poszukują wizjonerów, ekspertów otwartych, odważnych, asertywnych, szczerych, przedsiębiorczych. Niejednokrotnie kompetencje miękkie są dla pracodawcy oceniane wyżej niż wyuczone kompetencje techniczne. Często słyszę, poszukujemy „człowieka z pasją”, który nie chce być uwikłany w długoletni monotonny projekt, tylko chce mieć realny wpływ na kształtowanie nowoczesnego rynku produktowego i procesowego – komentuje Katarzyna Sławińska, Team Manager, Antal Engineering & Operations. 

Pensje w inżynierii nadal rosną 

Z badań Antal wynika, że stawki dla specjalistów w zakresie design, elektroniki, e-mobility, OZE, szeroko pojętego R&D, uruchamiania nowych projektów rosną najbardziej dynamicznie. Firmy produkcyjne z sektora motoryzacyjnego, TSL, FMCG, kreują ciągle nowe obszary i kierunki rozwoju. Podążają za galopującą technologią i robią wszystko, by nowoczesne rozwiązania zastosować w swoich organizacjach.  

Pracodawcy w Polsce zdają sobie sprawę, iż atrakcyjność rodzimych specjalistów na rynkach zagranicznych jest bardzo duża. Muszą zatem zapobiec masowej emigracji potencjalnych pracowników i nawet bierni na rynku kandydaci, są mocno motywowani przez potencjalnych pracodawców, do podjęcia współpracy. W grę wchodzi przede wszystkim: 

 • Wyższe wynagrodzenie,
 • Elastyczność co do rodzaju umowy (umowa o pracę, B2B)
 • Możliwość pracy zdalnej, hybrydowej
 • Atrakcyjne systemy premiowe
 • Praca w środowisku międzynarodowym 
 • Podróże służbowe 
Dla inżynierów i specjalistów z 2- 4 letnim doświadczeniem są to oferty bardzo ciekawe i atrakcyjne. Możliwość pracy w środowisku międzynarodowym, jest olbrzymią szansą rozwoju i dotknięcia najnowszych technologii, pracy z prekursorami tych rozwiązań, stwarza możliwość bycia jeszcze bliżej innowacyjnych produktów i procesów - dodaje Katarzyna Sławińska, Team Manager, Antal Engineering & Operations. 

A jak to wygląda w liczbach?  

Na definicję oferty składa się między innymi: 

 • Liczba aktywnych ogłoszeń na portalach np. pracuj.pl 
 • Liczba aktywnych ogłoszeń na LinkedIn 
 • Liczba ogłoszeń na stronach firm 
 • Bezpośrednie zapytania pracodawców lub headhunterów do wskazanych kandydatów 
 • Forma kontaktu z kandydatem: email, sms, rozmowa telefoniczna itd.  

Inżynierowie ds. e-mobility oraz OZE, są poszukiwani głównie przez typowy direct search, stąd ilość oficjalnych ofert na portalach jest jeszcze nie duża. Wykwalifikowanych kandydatów na rynku z tego obszaru również nie ma jeszcze wielu. Kandydat idealny, bowiem to ten, który łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną. Temat jest nowy, wymagający doszkolenia kadry. Do rozwoju elektromobilności potrzebne są bowiem nowe kompetencje, które muszą zostać wykreowane, ponieważ e-mobility jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, łączącym sektory: motoryzacyjny, informatyczny i energetyczny.

Warto jednak zauważyć, iż na większości uczelni technicznych w Polsce, już funkcjonują i cieszą się dużym zainteresowaniem kierunki studiów związane z e-mobility i OZE.

Absolwenci, tych kierunków z pewnością nie będą mieli problemów, by w przyszłości znaleźć ciekawe miejsce pracy. Bardzo często już w ramach praktyk studenckich współpracują z firmami implementującymi nowoczesne rozwiązania, a po ukończeniu studiów stają się specjalistami w gronie ekspertów. 

Dla jakich branż prowadzone są najpilniejsze rekrutacje? 

Eksperci z obszaru automatyki, nowych projektów, uruchomień, czy konstruktorzy, projektanci stanowią olbrzymią wartość dodaną praktycznie w każdej branży; Farmacja, FMCG, TSL, motoryzacyjna. Kompetencje techniczne, nabyte kwalifikacje i zdobyte doświadczenie sprawiają, że specjaliści Ci wprowadzają organizację na wyższy poziom funkcjonowania. Poszukują i implementują nowe rozwiązania dla przemysłu ułatwiające i przyspieszające produkcję, a także wspomagające jej optymalizację.

Eksperci e-mobility są potrzebni nie tylko w samej branży motoryzacyjnej w sensie produkcji, ale także zbudowania bazy infrastrukturalnej, czyli ogólnodostępnych stacji ładowania. Na znaczeniu zyskują również specjaliści zajmujący się systemami do rozliczeń usług ładowania samochodów, rezerwacji miejsc na stacjach ładowania, testerzy i serwisanci baterii elektrycznych.

Eksperci OZE są nieocenionym wsparciem w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła. Pracują również jako projektanci, nadzorcy oraz sprzedawcy wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii, operatorzy procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów odnawialnych źródeł energii - elektrowni wiatrowych czy biogazowni. 

O raporcie 


„Raport płacowy” Antal 2022 został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy płac 8657 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych Antal na przestrzeni drugiego półrocza 2021 i pierwszego półrocza 2022. 

Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2020 r., a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/raport-placowy-antal-2022 

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Powiązane usługi