Facebook Pixel

Ulubione oferty

Wynagrodzenia w logistyce idą w górę

Wzrost Wynagrodzeń w Logistyce: Raport Płacowy Antal Wskazuje Kierunki


Analizując raporty płacowe Antal od edycji z 2020 roku do tegorocznej, opublikowanej w lipcu 2023 roku, jasno wynika, że średnie wynagrodzenie w branży logistycznej rośnie. Co prawda różnica pomiędzy rokiem poprzednim, a aktualnym wynosi 153 zł i jest najmniejszym wzrostem w analizowanym przedziale, ale tendencja wzrostowa się utrzymuje. 

Największy skok wynagrodzenia w branży logistycznej mogliśmy zaobserwować pomiędzy rokiem 2021 a 2022. Logistyka w czasie pandemii COVID-19 rozwinęła skrzydła i pensja w tamtym okresie wzrosła nawet o 18%. Od tamtego czasu sytuacja w tej branży się stabilizuje i utrzymuje na podobnym poziomie, a wynagrodzenie, poza drobną inflacyjną korektą, nie różni się bardzo – komentuje Roman Zabłocki, Business Unit Director Antal, Engineering & Operations. 

Top 5 najbardziej dochodowe stanowiska w branży logistycznej 

Najwyżej opłacanym stanowiskiem analizowanym w 12. edycji raportu płacowego Antal jest dyrektor/ka łańcucha dostaw oraz dyrektor/ka ds. logistyki. Osoby na tym stanowisku mogą liczyć na wynagrodzenie miesięczne w przedziale 25 000 - 35 000 zł brutto, a w przypadku dyrektora/ki łańcucha dostaw górna granica widełek może zamknąć się nawet w okolicy 40 000 zł brutto. Na trzecim miejscu w rankingu najwyższych wynagrodzeń znajduje się stanowisko Business Development Manager. Tutaj można oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 18 000 - 24 000 zł brutto. Czwarte miejsce najbardziej opłacanych stanowisk z branży logistyki zajmuje kierownik magazynu, który może oczekiwać nawet do 17 500 zł brutto. Ranking 5-ciu najbardziej dochodowych stanowisk w branży logistyki zamyka pozycja Key Account Managera/ki ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym 8 000 zł brutto.  

Najbardziej pożądane benefity w branży logistycznej 

Branża logistyczna odgrywa kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw i ma duże znaczenie dla efektywnego funkcjonowania różnych sektorów gospodarki. Standardowo oferowane benefity, których celem jest przyciągnięcie potencjalnych pracowników do tej branży, to niezmiennie bonusy i premie za wyniki oferowane wraz z konkurencyjnym wynagrodzeniem. Jednakże w związku ze spowolnieniem gospodarczym i sytuacją ekonomiczną możliwości finansowe pracodawców są ograniczone.  

W branży logistycznej obserwujemy wzrost wynagrodzeń, jednak jest on mocno spowolniony. Z powodu zwiększających się kosztów produkcji budżet pracodawcy jest ograniczony, więc pensje nie mogą dalej wzrastać - komentuje Agnieszka Grzegorczyk, Team Leader Antal, Engineering & Operations 

W związku ze spowolnieniem wzrostu wynagrodzeń, firmy chcąc zatrzymać pracowników w organizacjach, proponują atrakcyjne benefity pozapłacowe lub premie oferowane za osiągnięcia. Według raportu Antal, najbardziej pożądanymi przez pracowników benefitami są pakiety relokacyjne, elastyczne godziny i hybrydowy model pracy oraz możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego. 

Różnorodność projektów i globalizacja również wpływa znacząco na rynek pracy. Duży poziom outsourcingu prowadzi do tego, że firmy decydują się na projekty o dużej skali, skoncentrowane na wolumenie, zamiast skupiać się na konkretnej branży - dodaje Agnieszka Grzegorczyk, Team Leader, Engineering & Operations 


Link do pobrania całego raportu: https://antal.pl/wiedza/raport/raport-placowy-antal-2023   

______________________________ 

O badaniu 

Raport płacowy” Antal 2023 został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy płac 8 691 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych Antal na przestrzeni drugiego półrocza 2022 i pierwszego półrocza 2023 roku. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2022 r., a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. 

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: