Facebook Pixel

Ulubione oferty

Czym zajmuje się Employer Branding? Definicja, podział

Marka pracodawcy (ang. Employer branding), to wizerunek firmy jako miejsca pracy. To, jak organizacja jest postrzegana przez obecnych, byłych i potencjalnie przyszłych pracowników, odgrywa kluczową rolę w tworzeniu pozytywnej reputacji pracodawcy, która znacząco wpływa na konkurencyjność firmy na rynku pracy oraz tym samym może zwiększyć jej zarobki. Employer Branding to inaczej strategia zarządzania marką pracodawcy, której celem jest budowanie pozytywnego wizerunku organizacji jako atrakcyjnego miejsca pracy.  

Employer Branding dla organizacji ma ogromne znaczenie. Efektywne zarządzanie marką pracodawcy przyczynia się do przyciągania najlepszych talentów, utrzymania zadowolonych pracowników, a także budowania długofalowych relacji z rynkiem pracy. To istotny element strategii HR oraz kluczowy czynnik sukcesu organizacji w konkurencyjnym środowisku biznesowym. 

Co to jest EVP (Employer Value Proposition)? 

Propozycja Wartości dla Pracownika jest kluczowym elementem Employer Brandingu, który określa, jakie korzyści i wartości firma oferuje swoim pracownikom w zamian za ich zaangażowanie, pracę i lojalność. EVP może być rozumiane jako korzyści materialne, czyli konkurencyjne wynagrodzenie lub obszerny pakiet oryginalnych benefitów pozapłacowych lub niematerialne, czyli możliwość rozwoju, zaangażowanie organizacji w kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, tworzenie inkluzywnej i włączającej społeczności w firmie lub  oferowanie elastycznych form zatrudnienia.  

Zdefiniowanie Propozycji Wartości dla Pracownika (ang. Employer Value Proposition) jest pierwszym krokiem do stworzenia skutecznej strategii Employer Brandingowej. By to zrobić warto odpowiedzieć na pytania:  

 • Jakim jesteś pracodawcą? 
 • Co sprawia, że wyróżniasz się jako pracodawca? 
 • Jaka jest wizja Twojej organizacji?  
 • Jakie wartości powinna wyznawać Twoja firma? 


Employer Branding podział na zewnętrzny oraz wewnętrzny 

Odpowiednio ukierunkowana strategia budowania wizerunku jest kluczowym działaniem dla każdej firmy. Kreować wizerunek można zarówno poprzez działania wewnątrz organizacji jak i poza nią. Podział na Employer Branding zewnętrzny i wewnętrzny wynika z konieczności  skomunikowania dwóch istotnych aspektów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Oba te wymiary muszą działać spójnie, by mogły przynieść pożądane efekty.   

Employer Branding zewnętrzny  

Employer Branding zewnętrzny to strategia skupiona na kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy w oczach społeczeństwa, potencjalnych kandydatów, klientów i partnerów biznesowych. Ma na celu przyciąganie najbardziej utalentowanych pracowników oraz budowanie renomy organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy. Elementami zewnętrznego Employer Brandingu są m.in.:  

 • Media społecznościowe – aktywność na platformach społecznościowych firma może prezentować swoją kulturę, wydarzenia firmowe, sukcesy pracowników. Dobrym pomysłem jest również wykorzystywanie różnorodnych kanałów social mediowych;  
 • Reklama pracodawcy: Kampanie reklamowe skierowane do potencjalnych kandydatów, wykorzystujące różne media, takie jak telewizja, radio, internet, czy nawet drukowane materiały reklamowe; 
 • Udział w targach pracy i wydarzeniach branżowych – aktywność na targach pracy, konferencjach i innych wydarzeniach branżowych, pozwala nawiązać kontakt z potencjalnymi kandydatami i klientami oraz umożliwia promocję organizacji; 
 • Recenzje i opinie pracowników – wszystko to, co jest dostępne dla opinii publicznej, czyli wszelkie wpisy i recenzje umieszczane w social mediach również wpływają na postrzeganie firmy przez osoby spoza organizacji; 
 • Współpraca z influencerami – obecnie jedno z najbardziej popularnych metod wykorzystywanych w employer brandingu. Nawiązywanie współpracy z influencerami może trafiać do konkretnej grupy odbiorców oraz wpływać na pozytywny wizerunek pracodawcy. 

Employer Branding wewnętrzny 

Employer Branding Wewnętrzny to strategia skoncentrowana na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w oczach obecnych pracowników. Celem jest podniesienie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz stworzenie korzystnego środowiska pracy. Kluczowymi elementami wewnętrznego Employer Brandingu:  

 • Kultura organizacji. Możemy przez to rozumieć wszelkie wartości i zasady wyznawane w firmie, etyczne nastawienie do pracowników i klientów, wprowadzenie antydykryminacyjnej polityki w firmie oraz dbanie o dobrą relacje między pracownikami.    
 • Doświadczenie pracownika (ang. employee experience), czyli sposób, w jaki pracownicy postrzegają firmę, od relacji z przełożonym, przez osiągnięcia w pracy, po technologię, której potrzebują, aby skutecznie wykonywać swoją pracę. Tu istotną rolę odgrywa oferta rozwoju zawodowego dla pracowników, dodatkowych szkoleń czy możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego.   
 • Zaangażowanie społeczności, na przykład poprzez wspieranie działań społecznych i charytatywnych lub działanie na rzecz mniejszości lokalnej. 
 • Wewnętrzna komunikacja. Jest to istotny element budowania skutecznej strategii Employer Brandingowej. Komunikacja musi być klarowna, spójna oraz otwarta. 

Wynagrodzenie specjalisty ds. Employer Brandingu 

W obecnych czasach, poza konkurencyjnym wynagrodzeniem, atrakcyjnym motywatorem są premie miesięczne, kwartalne lub półroczne, które często są oferowane specjalistom ds. Employer Brandingu w zależności od stopnia osiągnięcia założonych celów. Zgodnie z raportem płacowym Antal, w 2023 roku na tym stanowisku można było liczyć na miesięczne wynagrodzenie w przedziale 9 000 – 10 000 zł brutto. Istotne znaczenie odgrywa doświadczenie w tym obszarze, które znacząco wpływa na wysokość zarobków.

Rekrutacja jako element Employer Brandingu 

Rekrutacja stanowi kluczowy element budowania Employer Brandingu, mając istotny wpływ na pozytywne postrzeganie organizacji. Skuteczne zarządzanie rekrutacją nie tylko przyciąga wysokiej jakości kandydatów, lecz także kształtuje wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Ważne jest odpowiednie przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz, gdy kandydat zostanie zatrudniony również onboardingu. W przypadku odrzucenia kandydatury istotne jest poinformowanie o powodach odrzucenia CV i podziękowanie za udział w procesie. Doświadczenia kandydatów mają istotne znaczenie, nawet jeśli nie zostaną zatrudnieni, ponieważ wpływają na opinię o firmie i mogą przyczynić się do rozwoju pozytywnej reputacji pracodawcy na rynku pracy. 

Współczesne firmy coraz częściej wykorzystują innowacyjne podejścia do rekrutacji, wykorzystując technologie i platformy oparte na danych. Transparentne procesy rekrutacyjne oraz otwarta komunikacja z kandydatami przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku już na etapie rekrutacji.  
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: