Facebook Pixel

Ulubione oferty

Farmacja, FMCG, Handel, Opakowania – jak sobie radzą pracodawcy w kilka miesięcy po rozpoczęciu pandemii?

Farmacja, FMCG, Handel, Opakowania – jak sobie radzą pracodawcy w kilka miesięcy po rozpoczęciu pandemii?

Kilka miesięcy po rozpoczęciu pandemii 86% pracodawców z sektora handlowego deklaruje prowadzenie nowych procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Jest to o niemal 40 punktów procentowych więcej niż podczas badania przeprowadzonego w kwietniu. O planach większych zwolnień w ramach tej grupy zawodowej informuje 9% organizacji.

„Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów”, badanie Antal Sales & Marketing przeprowadzone na niemal 400 firmach z sektora produkcyjnego i handlowego w lipcu b.r. wskazuje, że zdecydowana większość firm z sektora handlowego i branży marketingowej nadal prowadzi rekrutacje na stanowiska szczebla średniej i wyższej kadry.

Sektor farmacji i sprzętu medycznego szybko dostosowuje się do zmian

Sektor farmaceutyczny i medyczny dość łatwo dostosował swoje procedury produkcyjne do nowych wymogów, ponieważ bezpieczeństwo, higiena pracy i najwyższe standardy sterylności zawsze były stawiane na pierwszym miejscu. Procedury w przestrzeniach biurowych również zostały szybko i efektywnie zaimplementowane poprzez grupy kryzysowe utworzone wewnątrz organizacji. W branży farmaceutycznej połowa organizacji zadeklarowała, że dostosowała się do zmian usprawniając komunikację online oraz rozwój e-commerce. 

W Antal widzimy, że branża farmaceutyczno-medyczna, jak i inne gałęzie gospodarki została dotknięta skutkami pandemii poprzez ograniczenia związane z dostępem do klientów, środowiska opiniotwórczego czy bloków operacyjnych. Nie mniej jednak nie będzie to rzutowało na decyzje związane z redukcją zatrudnienia. 88% respondentów badania Antal deklaruje, że nie będą planowali zwolnień, a 33% planuje wręcz prowadzić podobną liczbę rekrutacji i wzrost zatrudnienia. Na pewno atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawcy będą osoby związane z obszarem e-commerce. Musimy nauczyć się funkcjonowania w nowej rzeczywistości, a branża farmaceutyczna świetnie zdaje sobie z tego sprawę, dlatego nowoczesne kanały dotarcia do klienta będą wciąż rozwijającym się obszarem – komentuje Marta Lebuda, Team Leader, Antal Pharma & Medical Devices.

Większość działów handlowych nadal poszukuje pracowników

Branża FMCG zwolniła tempo zatrudniania nowych pracowników, jednak 77% przedsiębiorstw deklaruje prowadzić rekrutacje na podobnym poziomie jak do tej pory. Również rozwój e-commerce deklarowany jest głównie przez firmy związane z handlem detalicznym.

Aktualna sytuacja, która większość organizacji zmusiła do licznych działań reorganizacyjnych, jak choćby do zmiany sposobu wykonywania zadań pokazuje, że sprzedaż i marketing czeka rewolucja- więcej digitalu pracy z wykorzystaniem internetowych kanałów sprzedaży i organizacja akcji marketingowych w internecie. Kompetencje techniczne, wraz solidnym warsztatem handlowym będą z całą pewnością w cenie, a liczne organizacje będą w dalszym ciągu szukać wykwalifikowanych specjalistów. Handlowcy nie będą już, co prawda narzekać na zbyt dużą liczbę ofert, niemniej jednak o tych najlepszych walka na rynku będzie trwać – komentuje Krzysztof Borkowski, Senior Consultant, Antal Sales & Marketing.

Opakowania i FMCG również w formie

Gwarancję zatrudnienia dają w większości także organizacje z branży opakowań (94%) i FMCG, gdzie aż 87% firm nie planuje zwolnień specjalistów i menedżerów. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zarówno organizacje jak i kandydaci bardzo skrupulatnie podchodzą do procesów rekrutacyjnych i swoich późniejszych wyborów – czasy spowolnienia gospodarczego to czasy łowienia pereł – zarówno pod kątem potencjalnych pracodawców, jak i pracowników.

Przystosowanie branży opakowaniowej do zmian, które zaszły na rynku w związku z Covid-19 może posłużyć innym sektorom za wzór do naśladowania. Firmy z tego obszaru bardzo szybko zabezpieczyły produkcję i pracowników pod kątem BHP i w zdecydowanej większości były w stanie nieprzerwanie zaspokajać potrzeby rynku również w ostatnich miesiącach. Odpowiednie przygotowanie i stosunkowo łagodny wpływ epidemii na branżę jest zauważalny również w polityce personalnej – aż 96% firm nie musiało uciekać się do redukcji zatrudnienia. Co więcej 63% deklaruje utrzymanie podobnej liczby procesów rekrutacyjnych, co do tej pory, a żadna z biorących udział w badaniu organizacji nie deklaruje zupełnej rezygnacji z zatrudniania nowych pracowników – komentuje Anna Bzymek, Packaging Market Leader & Team Leader \ ReX Leader, Antal.

Wyzwania w czasie pandemii

Najwięcej respondentów (65%) wskazuje, że wyzwaniem dla ich działalności jest dostosowanie technologii organizacji do wymogów pracy zdalnej. Kolejnym wyzwaniem jest rekrutacja nowych pracowników, a co za tym idzie zdalny onboarding. Również bardzo ważne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w czasie pandemii.

*O badaniu

Badanie na próbie 391 firm z sektora handlu i produkcji zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 6-13 lipca 2020 roku. Poprzednie badanie na próbie 284 firm z sektora handlu i produkcji zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 1-7 kwietnia 2020 roku.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: