Facebook Pixel

Ulubione oferty

Interim Manager w Twojej Firmie

Usługa interim managementu, czyli pracy czasowej wysokiej klasy specjalisty, jest w Polsce jeszcze stosunkowo młodym rozwiązaniem, ale coraz bardziej popularnym. Wielu menedżerów wybiera właśnie taką ścieżkę rozwoju, jako przynoszącą największą satysfakcję i spełnienie zawodowych ambicji. Duża elastyczność, niezależność, różnorodność, a także wysokie wynagrodzenie to tylko niektóre z zalet. Dla pracodawcy największym plusem zatrudnienia takiego eksperta są niższe koszty oraz możliwość pozyskania wyjątkowych talentów na czas konkretnych projektów. Dlatego też coraz więcej firm postrzega interim management jako najbardziej efektywne rozwiązanie w sprawnym kierowaniu biznesem. Pojawia się pytanie, kiedy taka usługa jest potrzebna i z czym wiąże się jej realizacja? Konieczność odwołania się do pomocy z zewnątrz objawia się szczególnie wówczas, kiedy organizacja staje przed koniecznością przeprowadzenia poważnych zmian, realizacją skomplikowanych projektów lub po prostu chce zastąpić wartościowego managera na czas jego nieobecności (np. w czasie urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego). Interim managerowie to wysokiej klasy specjaliści, posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania i chętni do pracy na określony czas przy konkretnych projektach. Właściwie dobrany ekspert wspiera właścicieli i kadrę zarządzającą w dokonaniu oceny stanu faktycznego firmy. W oparciu o tę wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji. Interim manager, wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu. Celem jego pracy jest zawsze podniesienie wartości firmy. Interim manager wzmacnia lub uzupełnienia zarządzanie w całej firmie lub w poszczególnych jej działach, identyfikuje i eliminuje słabości w działaniu firmy oraz usprawnia realizację poszczególnych procesów biznesowych. Najczęstsze sytuacje, w których menedżerowie kontraktowi mogą okazać się niezbędni to: • restrukturyzacja przedsiębiorstwa, • przygotowanie do zmiany struktury własności firmy, • zbudowanie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji nowych zadań dotychczas nie realizowanych przez firmę, w szczególności określenie zadań nowych działów, dobór i szkolenie pracowników oraz integracja nowych struktur z resztą firmy, • stworzenie nowej perspektywy rozwoju firmy poprzez określenie jej obecnego miejsca i dróg rozwoju i zaproponowanie konkretnych zadań do realizacji, • sytuacje kryzysowe, • konieczność zastąpienia nieobecnego menedżera (choroba, urlop, szkolenie), • wsparcie konkretnego menedżera fachową wiedzą i doświadczeniem(sprzedaż, marketing, HR, finanse, controlling, administracja, IT), • zbudowanie profesjonalnego zespołu do pracy nad konkretnym projektem i poprowadzenie tego zespołu. Korzyści dla firmy: • współpraca z najlepszymi menedżerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie na różnych szczeblach, gotowymi podjąć pracę w ramach kontraktów czasowych, • oszczędność czasu i pieniędzy niezbędnych do przeszkolenia i zatrudnienia nowego pracownika na umowę o pracę, • czerpanie z wiedzy doświadczonego menedżera - menedżerowie kontraktowi chętnie dzielą się zdobytą dotychczas wiedzą i doświadczeniem, trwale wzbogacając zasoby firmy, • pozyskanie menedżera o optymalnych kwalifikacjach wyłącznie na czas niezbędny do zrealizowania konkretnego zadania - rozwiązania konkretnego problemu, • brak stosunku pracy i wynikających stąd obciążeń kosztowych i socjalnych Interim management to usługa, która niesie ze sobą wiele zalet, ale tylko dla organizacji, które w odpowiedni sposób przeprowadzą proces wprowadzenia do swoich struktur menedżera kontraktowego. Zmiany, jakie pociągają za sobą duże projekty, rodzą często obawy. Niekontrolowane emocje i opór przed zmianą mogą być przyczyną kryzysu w realizacji projektu, dlatego dynamiką zmian, nastrojów i emocji trzeba w odpowiedni sposób zarządzać oraz odpowiednio przeprowadzić proces komunikacji. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, kiedy, dlaczego i jak ma być wprowadzony do firmy Interim Manager. Jeśli firma jest w trakcie szczególnie istotnego dla jej dalszej działalności projektu, a menedżer odpowiedzialny za jego realizację właśnie udaje się na urlop macierzyński to interim manager jest tą osobą, która szybko wdroży się i poprowadzi realizację do końca. Zespół czy pracownicy powinni postrzegać jego osobę jako zaangażowanego kontynuatora działań poprzednika, a nie jako zagrożenia dla niej samej. Jeśli osoba, na której miejsce przyjmujemy interim managera, uczestniczy w procesie wyboru odpowiedniej osoby, zazwyczaj udaje się zmniejszyć krytyczne nastawienie zespołu, jak również wykluczyć obawy samego menedżera związane z otrzymaniem wypowiedzenia po powrocie z urlopu lub zwolnienia chorobowego. Komunikacja wewnątrz firmy powinna być skierowana do wszystkich pracowników organizacji, po to by uświadomić im, jaki jest cel zarządu i do jakich działań organizacja się przygotowuje. Komunikat musi być jasny: ta osoba jest potrzebna firmie, dokona niezbędnych zmian, wniesie do organizacji brakującą wiedzę. Interim nie może być postrzegany jako niepożądany gość, lecz jako ktoś, kto spojrzy na dany obszar z innej perspektywy, a następnie zaimplementuje zmiany wprowadzając innowacje. Dzięki Interim Managerowi możemy ponadto wdrożyć niepopularne zmiany, które są konieczne, a niosą ze sobą duże ryzyko spadku zaufania i motywacji np. procesy restrukturyzacyjne związane ze zwolnieniami grupowymi. Zatem nie obawiajmy się korzystać z tego typu wsparcia i nie traktujmy tego jako zło konieczne, ale jako innowacyjne rozwiązanie mogące wesprzeć i usprawnić działanie poszczególnych jednostek w organizacji.   Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska Interim Managera, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy HR, proszę o kontakt: Robert Skok Senior Consultant Human Resources Antal International Executive Recruitment Ks. Skorupki Street 5 00-546 Warszawa, POLAND Tel: +48 22 58 36 800 Fax: +48 22 58 36 801 Email: rskok@antal.com Web: www.antal.pl