Facebook Pixel

Ulubione oferty

Tych specjalistów w bankowości i ubezpieczeniach brakuje najbardziej. Dla kogo 2022 to rok podwyżek?

Według 11.edycji Raportu Płacowego Antal średnie miesięczne wynagrodzenie w bankowości i ubezpieczeniach wyniosło 12 724 zł brutto, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłej edycji raportu o 7%. Jest to jedna z najbardziej umiarkowanych zmian z opisywanych obszarów rynkowych. Jednakże to, co cechuje ten rynek, to przede wszystkim duże różnice w sytuacji poszczególnych grup stanowisk. 

2021 rok w ubezpieczeniach upłynął pod znakiem stabilnego rozwoju, a także odczuwalnego ukierunkowania na digitalizację i automatyzację procesów. Zakłady ubezpieczeń w walce o wysokiej klasy specjalistów nie mierzą się już tylko z siostrzaną branżą bankową, ale coraz częściej po ubezpieczeniowych ekspertów sięgają fin-techy, czy branża consultingowa. Dodatkowo, stale pojawiające się wyzwania związane z wdrażaniem nowych regulacji prawnych powodują zwiększające się zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jak to wygląda teraz i jacy specjaliści w branży są na wagę złota?  

Jacy specjaliści są najbardziej rozchwytywani na rynku? 

Branża finansowa nieprzerwanie mierzy się z rosnącymi potrzebami kadrowymi wynikającymi z nowych regulacji rynkowych. Do najbardziej wymagających rekrutacji należą przede wszystkim te, dotyczące specyficznych dla sektora finansowego ról, tj. aktuariusze, specjaliści ds. ryzyka, modelarze czy walidatorzy modeli ryzyka. Zarówno banki, jak i zakłady ubezpieczeń, poświęcają coraz większe nakłady finansowo-kadrowe na zarządzanie obszarem ryzyka w organizacji. Wynika to bezpośrednio z ich środowiska regulacyjnego, a także z dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego w kraju i na świecie.

Aktuariusz - pracują wszędzie tam, gdzie są potrzebni specjaliści od oceny ryzyka, głównie w instytucjach finansowych. W praktyce aktuariusz powinien posiadać wiedzę m.in. z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki finansowej, zarządzania ryzykiem, demografii, modelowania finansowego, rachunkowości ubezpieczeniowej oraz przepisów prawa. 

Specjalista ds. modelowania ryzyka -   osoba będąca członkiem zespołu, zajmującego się realizowaniem strategii zarządzania ryzykiem. Specjalista ds. modelowania ryzyka musi posiadać m.in. wysokie zdolności analityczne; umiejętności i kompetencje w zakresie budowania i rozwoju modeli statystycznych.

Data scientist - osoba zajmująca się m.in. zbieraniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych przy użyciu uczenia maszynowego i algorytmów uczących się. Data Scientist to w bardzo dużym uproszczeniu połączenie zawodów Data Engineer i Data Analyst. Data Science specialist musi posiadać umiejętności i kompetencje z wielu różnych dziedzin. Powinien umieć programować, znać technologie big data i analizę danych a dodatkowo posiadać umiejętności komunikacyjne oraz rozumieć biznes. 

Analityk danych - analitycy danych są odpowiedzialni za zrozumienie informacji i zidentyfikowanie sposobów przekształcenia ich w praktyczne strategie biznesowe. Dzięki temu pomagają firmom w wykorzystaniu prawdziwego potencjału danych, aby pozytywnie wpływać na rozwój danego biznesu. Ponadto zajmują się analizą rynku i konkurencji, aby identyfikować kluczowe trendy w danej branży.

Zawody przyszłości w bankowości i ubezpieczeniach 

Stanowiskiem, który na pewno jeszcze bardziej zyska na wartości jest data scientist. W teorii jest to osoba skupiająca się na zbieraniu, przetwarzaniu, analizie i wizualizacji danych przy użyciu zaawansowanych narzędzi, takich jak uczenie maszynowe. W praktyce na tym stanowisku istotne jest posiadanie licznych kompetencji z wielu różnych specjalności:  

  • zdolności matematyczne i analityczne,  
  • umiejętność programowania np. w R, SQL, Python, SAS  
  • prezentacja analizowanych danych i wyciągania konkretnych wniosków biznesowych.  

Z jednej strony hasło data science stało się w ostatnim czasie typowym buzzword, z drugiej strony firmy są coraz bardziej świadome, że zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych niewątpliwie stanowi o przewadze konkurencyjnej. W efekcie żadna organizacja nie chce przegrać w wyścigu o dane, a co za tym idzie – o odpowiednich ludzi zdolnych do ich przetwarzania. 

W walce o utalentowanych data scientists zakłady ubezpieczeń często niestety przegrywają z dużo bardziej zaawansowanymi technologicznie bankami, czy fin-techami. Obecnie w sieci widnieje blisko 700 aktywnych ogłoszeń na stanowiska z obszaru data science. Często są to mnogie wakaty, co pozwala szacować, że polski rynek pracy w tym momencie potrzebuje ponad 1000 analityków danych. Biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach doświadczenie zdobyte w konkretnej branży nie ma znaczenia, konkurencja dla sektora finansowego jest ogromna.   

Równie ważnym zawodem przyszłości w bankowości i ubezpieczeniach jest także analityk danych. W świecie zdominowanym przez informacje praca analityków danych jest niezbędna i w rzeczywistości stali się już oni jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Same dane będące źródłem nieskończonych informacji są już kluczową technologią w procesach transformacji przedsiębiorstw. Zatem ten, kto postawi swoją karierę na analizę danych, z dużym prawdopodobieństwem odniesie sukces w erze cyfrowej. Firmy coraz częściej kładą szczególny nacisk na znajomość języków programowania wykorzystywanych w analizie danych. Powszechnie wymaganymi umiejętnościami w ogłoszeniach o pracę na stanowiska analityka danych jest: 

  • znajomość Pythona bądź/i SQL 
  • chęć eksperymentowania z różnymi metodami analitycznymi 
  • umiejętność wyciągania wniosków 
  • znajomość języka angielskiego, zarówno na poziomie użytkowym, jak i technicznym (mile widziane).


O raporcie

Raport płacowy” Antal 2022 został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy płac 8657 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych Antal na przestrzeni drugiego półrocza 2021 i pierwszego półrocza 2022.  

Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2020 r., a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. 

Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/raport-placowy-antal-2022 

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: