Facebook Pixel

Ulubione oferty

Kontrakting IT – przyszłość technologicznego rynku pracy

Rośnie odsetek osób zatrudnionych na umowach tymczasowych, również w oparciu o kontrakting - tak wynika z badań Komisji Europejskiej. Potwierdza to również rosnąca z roku na rok liczba zatrudnianych kontraktorów w firmie Antal na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Źródło: Analiza wewnętrznych archiwalnych umów firmy Antal

Czym różni się kontrakting od outsourcingu?  

Kontrakting i outsourcing są blisko powiązanymi pojęciami, nie są one tożsame. Główne różnice możemy zauważyć w kwestiach związanych z zakresem odpowiedzialności, formą umowy oraz charakterem relacji.  

  • Outsourcing to strategia biznesowa polegająca na przekazaniu określonych funkcji, procesów lub usług związanych z działalnością firmy do zewnętrznego dostawcy. Firma decyduje się na outsourcing, aby skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności, zyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, obniżyć koszty lub zwiększyć efektywność operacyjną. W outsourcingu firma klienta deleguje kontrolę nad danymi funkcjami lub procesami zewnętrznemu dostawcy, który jest odpowiedzialny za ich świadczenie na rzecz klienta zgodnie z ustalonymi warunkami umowy. 
  • Kontrakting to model biznesowy, w którym firma wynajmuje na określony czas konkretne umiejętności lub zasoby od niezależnego kontrahenta (często specjalisty lub firmy) do wykonania określonego projektu lub zadania. W kontraktingu firma klienta definiuje zakres projektu lub zadania oraz oczekiwane cele i terminy, a kontrahent zobowiązuje się do ich realizacji zgodnie z ustalonymi warunkami umowy. Kluczową różnicą między outsourcingiem a kontraktingiem jest to, że w tej formie współpracy firma klienta zachowuje większą kontrolę nad projektem lub zadaniem, ponieważ kontrahent działający na zasadach kontraktowych jest często traktowany jako niezależny wykonawca, a nie jako zewnętrzny dostawca usług. 

Kiedy warto skorzystać z Kontraktingu IT?   

Współpraca z kontraktorem może być korzystna z wielu powodów i dla różnych typów przedsiębiorstw. Najczęściej spotykane sytuacje, kiedy warto wykorzystać usługę kontraktingu to m.in.:   

  • Potrzeba specjalistycznych umiejętności – zazwyczaj w sytuacji, gdy jest do zrealizowania czasowy projekt lub zadanie wymagający specjalistycznych umiejętności. Najczęściej spotykamy się z tą sytuacją w kontekście projektów IT, ale inne branże również coraz częściej wybierają te formę współpracy.   
  • Nagła potrzeba zastępstwa – w sytuacji, gdy stały pracownik musi udać się na urlop macierzyński lub dłuższe zwolnienie lekarskie bardziej korzystne będzie zatrudnienie kontraktora niż nowego pracownika na etacie, zwłaszcza jeśli Twoje przedsiębiorstwo nie potrzebuje stałego personelu w pełnym wymiarze pracy lub jeśli istnieją ograniczenia budżetowe.  
  • Sezonowe lub okresowe zwiększenie zapotrzebowania – zatrudnienie kontraktora umożliwia elastyczne podejście w kwestii dostępności do zasobów ludzkich w zależności od zmieniających się potrzeb biznesowych. Można łatwo dostosować liczbę kontraktorów do aktualnych wymagań projektu lub działalności firmy. 
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Powiązane usługi