Facebook Pixel

Ulubione oferty

O tym, że polski przedsiębiorca nie marnuje nadarzających się szans, nasza firma przekonała się już wielokrotnie. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce, gdy Urząd Regulacji Energetyki uwolnił rynek energii. Ku naszemu zaskoczeniu, wiele przedsiębiorstw z różnych sektorów działalności (mięsny, chemiczny, metalowy itp.) zgłaszało się do nas byśmy pomogli im w znalezieniu osoby, która będzie odpowiedzialna za zakup energii elektrycznej – tradera. Efektem naszych działań były daleko idące oszczędności w sferze produkcyjnej, co przekłada się bezpośrednio na większą konkurencyjność przedsiębiorcy na rynku. Nasze obserwacje wskazują, że histora zatoczyła ponowne koło. W przemysłowych kuluarach coraz częściej poruszany jest temat biogazowni.

Czy biogaz jest tylko domeną dużych koncernów energetycznych?

Jak pokazuje sytuacja krajowa jest dokładnie odwrotnie. W biogazownie do tej pory inwestują głównie prywatne przedsiębiorstwa, pozbywając się problemowych odpadów ze swojej podstawowej działalności, jednocześnie maksymalizując przy tym zyski. Według badania przeprowadzonego na prywatnych firmach przez BSJP in alliance with Taylor Wessing wynika, że 50% badanych respondentów jest zdeterminowanych do inwestowania w biogazownie rolnicze. 25% ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji, aczkolwiek skłaniają się do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Badanie wzbudza duże zainteresowanie i sprawia, że firmy zaczynają coraz śmielej patrzeć w stronę rozszerzenia swojej działalności podstawowej w celu maksymalizacji zysków.

Wykres: BSJP in alliance with Taylor Wessing, Inwestycje w zakłady wytwarzające biogaz i przetwarzające biomasę

Pozytywne przykłady z rynku

Niekwestionowanym liderem na rynku są firmy z sektora produkcji roślinnej oraz chowu i hodowli trzody chlewnej. Ten sektor jako pierwszy czerpie korzyści z bioinwestycji. Z rynku ciągle napływają doniesienie o nowych firmach, które są w fazie rozmów z potencjalnymi wykonawcami a także o takich, które analizują własne możliwości.

Nie tylko firmy hodowlane kalkulują dodatkowe zyski w biogazie. Zakładyprzemysłowe oraz zakłady posiadające instalacje współfermentujące coraz częściej analizują możliwości inwestycji w energię odnawialną. Zakłady zagospodarowania odpadów wykorzystują odpadową biomasę w celu uzyskania ciepła i energii elektrycznej. Coraz głośniej mówi się, że także cukrownie przygotowują się do znacznych inwestycji.

Na terenie kraju działa aktywnie osiem biogazowni rolniczych. Ponad kilkadziesiąt projektów jest na różnym stopniu zaawansowania. Ciągle poszukiwane są nowe potencjalne obszary o dogodnych warunkach, aby inwestorzy wchodzący na polski rynek, mogli zawalczyć o miejsce na biogazowej mapie kraju. Nie sposób nie zauważyć, że rynek biogazowy kończy, etap raczkowania” i zaczyna stawiać coraz śmielsze kroki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, biogaz w bilansie energii odnawialnej zajmuje czwarte miejsce z 1,6% udziałem w strukturze zużycia energii. Na koniec 2009 roku, poza 6 działającymi biogazowniami rolniczymi, działały również 46 biogazownie z oczyszczalni ścieków, a także 73 biogazownie składowe.

Benefity, dotacje, przychody...

Sektor biogazowniczy przygotowuje się do aktywnej ekspansji. Wcześniej nierozwijana gałąź przemysłu przeżywa raptowny wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów na skutek wdrożenia przez Ministerstwo Gospodarki „Kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”. Do 2020 roku łącznie ma powstać około 2000 biogazowni. Wskazane zostały również narzędzia wspomagające czy – jak kto woli – stymulujące rozwój. Są to liczne środki publiczne, zarówno krajowe jak i Unii Europejskiej. Poza dotacjami i preferencyjnymi kredytami na etapie inwestycji, przedsiębiorca może liczyć na dodatkowe przychody z systemu kolorowych certyfikatów, które są gratyfikacją za wyprodukowanie energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowy przychód może dać również pozostałość pofermetancyja, która wykorzystana zostanie jako nawóz. Należy jednak pamiętać, że nie, każda pozostałość po procesie nadaje się do użyźniania.

Dofinansowania do inwestycji są obiecujące, a możliwości ich pozyskania jest dużo. System nie jest jeszcze idealny, wymogi formalne – czasem absurdalne, stanowią poważne bariery. Wysoka hermetyzacja środowiska oraz ograniczony dostęp do informacji stanowić mogą wskazówkę, iż jest to najlepszy moment, by zastanowić się nad dołączeniem do tego grona.

Biogazownie vs farmy wiatrowe

Przy inwestycjach z pewnością ominą nas nieprzyjemności i problemy, z jakimi borykają się obecnie firmy deweloperskie z branży wiatrowej. Przede wszystkim będziemy mile widziani u operatorów sieci energetycznych. Problemy z przyłączeniem do sieci praktycznie znikają, gdyż energia z biogazu jest przewidywalna i stabilna. Biogazownie są bardziej przyjazne dla środowiska – nie występują problemy ornitologiczne, spowodowane wędrówkami ptaków. Podobnie jest z hałasem wytwarzanym przez turbiny wiatrowe.

Jak widać plusów inwestycji w biogaz jest znacznie więcej niż przy instalacjach wiatrowych. Wyzwaniem może być zapach wydobywający się z gnojowicy, natomiast przy najnowszych technologiach można go znacznie zminimalizować.

Kluczem do sukcesu jest właściwy człowiek

Podstawę stanowią, jak to zwykle bywa, ludzie. Do pozyskania dotacji potrzebna jest współpraca wykwalifikowanych specjalistów. Tabela poniżej zestawia najbardziej poszukiwanych przez branżę specjalistów, bez których efektywne działanie nie byłoby możliwe. Technolog chemiczny dobierze odpowiednie ilości wsadu i realnie oszacuje potencjalny uzysk, Project Developer przeprowadzi negocjacje zarówno z władzami terytorialnymi, jak i właścicielami ziemi oraz zajmie się formalnościami, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Koordynator ds. funduszów unijnych sprawnie przeprowadzi proces pozyskania grantu, a Project Manager poprowadzi budowę instalacji oraz wraz z technologiem zapewni jej prawidłowy rozruch.

Nazwa stanowiska
Główne obowiązki
Średnie zarobki miesięczne brutto
Technolog chemiczny
Dobór substratów, nadzór technologiczny, ocena instalacji
8000–13 000 PLN
Project Developer
Negocjacje, pozyskiwanie pozwoleń aż do zdobycia pozwolenia na budowę
8000–12 000 PLN
Project Manager
Organizacja, nadzór oraz koordynacja działań podczas budowy
8000–13 000 PLN
Specjalista ds. funduszy unijnych
Pozyskanie grantu, prowadzenie dokumentacji, rozliczanie budżetu, nadzór nad czynnościami formalno-prawnymi
8000–12 000 PLN

Profile i stanowiska z sektora biogazowniczego na podstawie projektów zrealizowanych przez Antal International

W związku z dynamicznym rozwojem rynku, a także dużym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych profesjonalistów współpraca z wyspecjalizowaną agencją rekrutacyjną jest wręcz konieczna. Kontakty w środowisku branżowym sprawiają, że wiemy gdzie poszukiwać odpowiednich osób, które poprzez swoją wiedzę i doświadczenie są dla firmy niekwestionowaną wartością dodaną.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy w obszarach sektora energetyczno-paliwowego lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych w tym obszarze proszę o kontakt:

Fabian Pietras
Consultant
Oil, Gas & Energy
Tel: +48 22 48 35 000
Fax: +48 22 48 35 001
E-mail: FPietras@antal.com

Antal International Sp. z o.o.
Stratos Office Centre
Ks. Skorupki Street 5
00-546 Warszawa, POLAND
Web: www.antal.pl
Web: Antal International na goldenline.pl

W firmie Antal International jestem konsultantem ds. Oil, Gas, Energy. Zajmuję się realizacją projektów rekrutacyjnych na stanowiska wyższego i średniego szczebla w obszarze stanowisk operacyjnych. Doświadczenie w przemyśle energetyczno-paliwowym pozawala mi na perfekcyjne wyczucie rynku jak i merytoryczną ocenę Kandydatów.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: