Facebook Pixel

Ulubione oferty

Rozwój i badania nad wytwarzaniem różnorodnych energii z alternatywnych źródeł stają się już nie tylko domeną ekologów, ale także lukratywnym biznesem dla inwestorów, którzy szukają możliwości ulokowania kapitału. W Polsce najbardziej rozpowszechnione technologie pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł to wciąż woda i wiatr, ostatnio jednak przyszedł także czas na biogaz. Jak ten trend wpłynie na sytuację na rynku pracy specjalistów i menedżerów? Komu będzie najłatwiej o pracę? Co to jest biogaz? Biogaz jest paliwem wytwarzanym z biomasy przy użyciu procesów biochemicznych. Zaletą tego paliwa jest możliwość wykorzystania surowców wymagających utylizacji, jak np. odpady poubojowe czy osady ściekowe, jak również innych odpadów organicznych takich jak:
 • odpady warzyw i owoców, wytłoki owoców i warzyw
 • odpady z produkcji żelatyny, skrobi
 • odpady z piekarni, cukierni
 • odpady tłuszczy i serów z mleczarni
 • wywar gorzelniany, wysłodziny browarniane
 • odpady spożywcze ze stołówek, restauracji, gliceryna itd.
Do produkcji biogazu można również wykorzystywać inne surowce:
 • rośliny energetyczne (kukurydza, pszenżyto, pszenica, jęczmień, rzepak, lucerna, trawa sudańska, burak pastewny, burak cukrowy, ziemniak)
 • odpady z produkcji rolnej (odpady zbożowe, odpady pasz)
 • nawozy naturalne (gnojowica, obornik)
Polska ma bardzo dobre uwarunkowania do wytwarzania energii z biogazu, ponieważ wiele surowców jest dostarczanych nieodpłatnie lub nawet może wiązać się z dopłatą za ich utylizację. Kto może na tym zyskać? Biogazownie to nie tylko korzystna inwestycja dla rolników, ale również dla przemysłu spożywczego, który ciągle boryka się z problemem utylizacji odpadów. Lokalne władze chętnie wspierają inicjatywy rozwoju biogazowni gdyż dzięki takim projektom mogą zapewnić nowe miejsca pracy, rozwiązać problem z utylizacją odpadów oraz zaopatrzeniem okolicy w energię. Nie da się ukryć, że jednym z największych beneficjantów biogazowni w Polsce będą potencjalni pracownicy, w tym tegoroczni absolwenci kierunków technicznych czy biotechnologicznych. Projekt Ministerstwa Gospodarki „Innowacyjna Energetyka- Rolnictwo Energetyczne” przyczyni się do stworzenia setek nowych miejsc pracy w sektorze energetycznym. Obecnie w Polsce istnieje zaledwie kilka biogazowni, co oznacza, że doświadczonych ekspertów, którzy uczestniczyli w stawianiu biogazowni można policzyć na palcach jednej ręki. Dla osób, które pragną związać się z branżą biotechnologii, a w szczególności biogazu, jest to szansa na znalezienie ciekawej oferty pracy już za kilka lat, z wynagrodzeniem znacznie przekraczającym przeciętną krajową. W międzyczasie najbardziej poszukiwani będą doświadczeni menedżerowie projektów, kierownicy budowy oraz pracownicy obsługujący instalacje biogazowe. Ile to będzie kosztować? Zgodnie z przyjętym przez Ministerstwo Gospodarki programu „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” do 2020 roku ma powstać 2 tys. biogazowni rolniczych, w których zainstalowana moc wynosiłaby 1MW, ale media podają, że ta ilość może być większa nawet o 1/3. Wybudowanie jednej biogazowni o mocy 1MW to wydatek rzędu 2–2,5 mln EUR, do którego należy doliczyć koszt kogeneratora za 1 mln EUR, bez którego z biogazu nie powstanie prąd. Jeśli więc program Ministerstwa Gospodarki się sprawdzi, pochłonie środki rzędu 4-5 mld EUR. Obecnie najwięcej biogazu jest produkowane z województwie śląskim.
 
 
Czy to się opłaca? Wzrost produkcji biogazu w krajach Unii Europejskiej jest bardzo dynamiczny i wynosi około 50%. W samych Niemczech powstało ok. 4 tysięcy biogazowi, dostarczających elektryczność do 3 mln gospodarstw. Jednak zastanawiając się nad opłacalnością inwestycji w biogazownie trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników:
 • ciągłość dostaw surowca, szczególnie w przypadku biogazowni rolniczej
 • koszty eksploatacyjne - pozyskiwania substratów oraz utrzymania biogazowni
 • koszty inwestycyjne, na które można otrzymać znaczne dofinansowanie
 • zyski ze sprzedaży
 • koszty transportu i magazynowania surowca
W przypadku biogazu rolniczego na opłacalność inwestycji ma również wpływać system wsparcia finansowego polegający na pokryciu 50 % kosztów inwestycji przez dotacje i kredyty preferencyjne, niemniej jednak ta wartość może wzrosnąć nawet do 70 % w zależności od regionu. Dotacje są przyznawane w procedurze konkursowej. Następną zaletą jest możliwość łączenia zysków z certyfikatów zielonych (produkcja energii z alternatywnych źródeł energii) oraz żółtych (produkcja energii w kogeneracji), niezależnie od rodzaju produkowanego biogazu.
 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy energii odnawialnych lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne lub menedżerskie proszę o kontakt:
Aleksandra Kujawa Consultant Oil, Gas & Energy
Antal International Executive Recruitment
Ks. Skorupki Street 5 00-546 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 48 35 000
Fax: +48 22 48 35 001
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: