Facebook Pixel

Ulubione oferty

Pracodawcy w Szczecinie zwiększają zatrudnienie – jakich kandydatów poszukują? Najważniejsze trendy na rynku pracy

46% pracodawców ze stolicy województwa zachodniopomorskiego planuje zwiększyć zatrudnienie, średnio o 23%. Szczecin to rynek atrakcyjny dla branży logistycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE), sektora ICT oraz centrów usług wspólnych (SSC/BPO). Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. (ARMS Sp. z o.o.) wraz z firmą Antal opublikowały raport “Kapitał ludzki w Szczecinie”, który prezentuje najważniejsze trendy i dane o szczecińskim rynku pracy. 

23 maja podczas spotkania przedstawicieli samorządu, lokalnych przedsiębiorców oraz reprezentantów szczecińskich ośrodków akademickich zaprezentowano raport „Kapitał ludzki w Szczecinie”. Analiza objęła wskaźniki rozwojowe miasta oraz badania ilościowe i jakościowe pracodawców, instytucji edukacyjnych oraz studentów.

Szczecin to miasto pełne energii. Świadczą o tym nowe inwestycje i rozwój obecnych w aglomeracji szczecińskich firm. Transgraniczne, nadwodne położenie, przedsiębiorczy mieszkańcy i potencjał uczelni sprawiają, że Szczecin, jako zielony port położony na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, jest centrum wymiany towarów, usług i pomysłów - dodaje Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin. 

Z obserwacji Antal wynika, że jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję firm o wyborze lokalizacji dla działalności operacyjnej jest kapitał ludzki danego regionu. W sytuacji, gdy firma zastanawia się nad inwestycją w nowym miejscu, dostępny kapitał ludzki może zaważyć o powodzeniu i wysokości kosztów całego projektu. Dlatego warto budować wiedzę o potencjale miasta i jego wyzwaniach, gdyż to jeden z najważniejszych kroków w budowaniu świadomej strategii rozwoju – komentuje Agnieszka Wójcik, Market Research & PR Manager, Antal. 

5 głównych trendów na szczecińskim rynku pracy 

Szczecin to rynek atrakcyjny. Wśród pracujących przeważają pracownicy sektora handlowego, zwłaszcza w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Najważniejsze branżowe trendy, które wskazuje raport to: 

  • 67% pracodawców reprezentujących sektor SSC/BPO wymienia zgodnie zapotrzebowanie na pracowników łączących specjalistyczną wiedzę i wykształcenie z kompetencjami miękkimi 
  • Połowa badanych pracodawców z branży OZE przewiduje dynamiczny rozwój sektora w najbliższym czasie 
  • Również 50% pracodawców reprezentujących sektor ICT w Szczecinie skupia się na ogromnym zapotrzebowaniu na programistów i wyzwaniach związanych z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników 
  • 33% pracodawców reprezentujących sektor logistyczny wskazuje automatyzację procesów, czyli przejście od zadań powtarzalnych do tych wymagających kreatywności oraz myślenia abstrakcyjnego 
  • 7% specjalistów i menedżerów rozważyłoby relokację do Szczecina w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy – to daje miastu 8. pozycje w całej Polsce, wyższą niż takich miast jak Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Olsztyn czy Częstochowa 

W ostatnich latach lokalizacja szczecińska skupia uwagę inwestorów, jeśli chodzi o obszar rozwoju dla wielu branży, ale działalność centrów BPO, SSC, ICT rozwija się najprężniej. W okolicznych miejscowościach, jak i w całym województwie, kwitnie przemysł, logistyka i usługi, a na terenie samego Szczecina największy wzrost rozwojowy zauważa się w branży usług nowoczesnych technologii oraz w sektorze Centrów Usług Wspólnych (SSC) - dodaje Oliwia Płoska, Consultant Antal, SSC/BPO.

Rośnie zapotrzebowanie na kapitał ludzki 

Według badania “Kapitał ludzki w Szczecinie” 59% pracodawców sektora logistyki planuje utrzymać obecne zatrudnienie. Zwiększyć obecne pozyskiwanie pracowników zamierza 80% pracodawców sektora OZE. O średnio 14% planuje zwiększyć poziom zatrudnienia w 2022 r. 50% firm z branży SSC/BPO. Natomiast aż 100% – firm z sektora ICT w Szczecinie planuje zwiększyć pozyskiwanie kapitału ludzkiego średnio o 15%. 

Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza pełną koegzystencję człowieka z automatyką oraz systemami IT w globalnym środowisku, która w naturalny sposób wymusza wiele zmian zarówno w organizacjach produkcyjnych, jak i firmach usługowych. Priorytetem dla firm staje się pozyskanie pracowników sprawnie obracających się w świecie nowych technologii. Wzrost zatrudnienia w skali roku w Szczecinie odnotowano m.in. w sekcjach: budownictwo (o 15,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,8%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 8,0%) - komentuje Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

Najbardziej pożądane kompetencje wśród pracowników 

Według pracodawców reprezentujących sektor logistyczny w Szczecinie najważniejszym kierunkiem rozwoju branży jest automatyzacja procesów. Uważa tak co trzecia firma. Natomiast silnie odczuwanym trendem przez co piątego badanego jest rozwój sektora e-commerce na skutek pandemii oraz wprowadzanie zielonej logistyki. 

Firma Garo Polska będzie w najbliższych latach bardzo intensywnie się rozwijać. Nasze aktualne potrzeby rekrutacyjne podyktowane są intensywnym rozwojem obszaru produkcji ładowarek do aut elektrycznych. Poszukujemy monterów, elektromonterów. W przypadku tego stanowiska konieczne jest posiadanie umiejętności czytania schematów elektrycznych oraz posługiwania się podstawowymi narzędziami – wskazuje w raporcie Joanna Marć, HR Manager, Garo Polska.  

Według pracodawców reprezentujących sektor Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie w najbliższym roku przede wszystkim będzie zauważalny dynamiczny rozwój branży. Uważa tak co druga firma. Co czwarty respondent natomiast zwraca uwagę na zapotrzebowanie na polityki przemysłowe uwzględniające kształcenie przyszłych kadr oraz (jak wynika z otwartych odpowiedzi) na konieczność kształcenia w większym stopniu w zakresie nauki języków obcych. 

W sektorze OZE zwraca się uwagę na postępującą w energetyce cyfryzację oraz rosnącą potrzebę tworzenia i utrzymania oprogramowania. Zauważalna jest potrzeba rozwijania umiejętności na poziomie lokalnym, aby wspierać rozwój sektora wiatrowego nie tylko w Polsce, ale także w sąsiednich krajach bałtyckich. Kierunki studiów, które są szczególnie ważne w tym sektorze to elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, elektronika i komunikacja, mechatronika, transport, logistyka, zarządzanie produkcją, inżynieria produkcji, budownictwo, energetyka, inwestycje i realizacja przemysłowa. Plany związane ze wzrostem zatrudnienia muszą koncentrować się nie tylko na kompetencjach niezbędnych do realizacji projektów budowy i serwisu farm wiatrowych w Polsce, ale także na pozyskiwaniu funkcji globalnych, które ulokujemy w kraju – komentuje w raporcie Monika Tobisiak, Senior Service Director dla Polski, krajów Beneluxu i Południowej Afryki, Vestas. 

Uwaga pracodawców reprezentujących sektor ICT w Szczecinie skupia się po równo na dwóch aspektach – ogromnym zapotrzebowaniu na programistów i trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników oraz na możliwym odpływie specjalistów do firm poza granicami kraju oraz zwiększonej popularności pracy zdalnej. 

Zainteresowanie klientów nowymi pracownikami ciągle rośnie, w wyniku czego rynek pracowników zdecydowanie nie nadąża za potrzebami, które zgłaszają firmy. Wzrost potrzeb i skali rekrutacji nieustannie prze do przodu. Cechą charakterystyczną branży IT jest poszukiwanie inżynierów, którzy potrafią logicznie myśleć, są kreatywni oraz chcą się nieustannie uczyć, ponieważ ciągle rozwijają się nowe technologie. Niektóre języki programowania są popularne od kilkunastu lat i na pewno pozostaną jako potrzebna kompetencja, ale oprócz tego bardzo istotna staje się umiejętność modelowania rzeczywistości, ponieważ zawód programisty to nie tylko tworzenie kodu i implementowanie funkcji, ale również umiejętność używania innych narzędzi – podkreśla w raporcie Artur Perwenis, AVP, Engineering, GlobalLogic. 


O badaniu 

Badanie Antal „Kapitał ludzki w Szczecinie” wśród pracodawców w Szczecinie zrealizowane metodą CAWI w grudniu 2021 r. na próbie 120 osób. Badanie Antal „Studia wyższe a pierwsze kroki na rynku pracy w Szczecinie” wśród studentów szczecińskich uczelni zrealizowane metodą CAWI w grudniu 2021 r. na próbie 118 osób. Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/kapital-ludzki-w-szczecinie 

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Podobne artykuły

Wrocław kluczowym graczem na mapie europejskich inwestycji – wyniki badania BEAS
Aktualności 11 kwietnia 2024

Wrocław kluczowym graczem na mapie europejskich inwestycji – wyniki badania BEAS

Kontroler finansowy jakie zarobki i czym się zajmuje?
Aktualności 11 kwietnia 2024

Kontroler finansowy jakie zarobki i czym się zajmuje?

Devops - co to za zawód i ile zarabia?
Aktualności 28 marca 2024

Devops - co to za zawód i ile zarabia?

Aktualności 28 marca 2024

Kraków w czołówce polskich miast przyciągających inwestorów – wyniki raportu BEAS

2/3 polskich start-upów potrzebuje wsparcia inwestycyjnego. Wyniki raportu „Rynek akceleracji w Polsce”
Aktualności 21 marca 2024

2/3 polskich start-upów potrzebuje wsparcia inwestycyjnego. Wyniki raportu „Rynek akceleracji w Polsce”

Poznań jako czwarte miasto rozważane pod kątem nowych inwestycji – wyniki raportu BEAS
Aktualności 6 marca 2024

Poznań jako czwarte miasto rozważane pod kątem nowych inwestycji – wyniki raportu BEAS

Lublin z dużą dynamiką rozwoju – wspiera innowacyjność i przyciąga inwestorów
Aktualności 28 lutego 2024

Lublin z dużą dynamiką rozwoju – wspiera innowacyjność i przyciąga inwestorów

Łódź polskim talent poolem – wzrost zatrudnienia, wyspecjalizowana kadra i nowe inwestycje w 2024 roku
Aktualności 20 lutego 2024

Łódź polskim talent poolem – wzrost zatrudnienia, wyspecjalizowana kadra i nowe inwestycje w 2024 roku

Dobre prognozy dla pracowników - Trójmiasto na pierwszym miejscu kluczowych ośrodków inwestycyjnych w Polsce
Aktualności 19 lutego 2024

Dobre prognozy dla pracowników - Trójmiasto na pierwszym miejscu kluczowych ośrodków inwestycyjnych w Polsce

Top 10 kierunków studiów, które pozwolą ci się rozwijać na rynku pracy
Aktualności 13 lutego 2024

Top 10 kierunków studiów, które pozwolą ci się rozwijać na rynku pracy

Antal dołączył do grona partnerów pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej realizowanej przez Dobra Fundacja pod hasłem: Godność ma swoje imię.
Aktualności 1 lutego 2024

Antal dołączył do grona partnerów pierwszej ogólnopolskiej antymobbingowej kampanii społecznej realizowanej przez Dobra Fundacja pod hasłem: Godność ma swoje imię.

Ponad 1500 wakatów dla specjalistów ESG w 2024 roku
Aktualności 1 lutego 2024

Ponad 1500 wakatów dla specjalistów ESG w 2024 roku

Artykuły

Przeglądaj wszystkie