Facebook Pixel

Ulubione oferty

Czym jest badanie satysfakcji i zaangażowania?

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników to proces zbierania, analizowania i oceny informacji dotyczących poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników w organizacji. Jest to istotne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, które pomaga firmom zrozumieć, jak pracownicy oceniają swoje miejsce pracy, jak się w nim czują i w jakim stopniu są zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków. Wyniki badania, przedstawione w formie czytelnego raportu, pozwalają określić nastroje panujące w organizacji, przyczyny nieefektywności i odpływu pracowników, wskazać kierunek inwestycji kadrowych oraz ustalić cele krótko i długoterminowe.

Przeprowadzane przez nas badania stanowią wygodne narzędzie dla zarządów, które cenią swoich pracowników i dążą do zrozumienia ich potrzeb oraz oczekiwań. Niezależnie od wielkości firmy i branży, nasi klienci zyskują na głębszym zrozumieniu tego, w jaki sposób pracownicy postrzegają miejsce pracy, jakie są ich odczucia wobec organizacji, a także tego, jakie elementy wymagają większej uwagi lub wprost poprawy. 

Badanie realizowane jest zwykle w formie ankiety internetowej online (CAWI), rzadziej w postaci fizycznych kart do uzupełnienia przez pracowników klienta (PAPI). Badania ilościowe (ankietowe) można uzupełnić badaniami jakościowymi, na przykład zogniskowanymi wywiadami grupowymi (FGI), które poddane analizie przez naszych ekspertów dają pełniejszy obraz sytuacji panującej w firmie.


Metody badawcze

Badania satysfakcji i zaangażowania realizujemy na podstawie sprawdzonych metod badaczych: ilościowych i jakościowych. Dobór narzędzi uzależniamy od konkretnego przypadku.Metody badawcze

Badanie satysfakcji i zaangażowania - początek współpracy

Pracując z bardzo różnorodnymi klientami, nauczyliśmy się, że każda firma to inna, niepowtarzalna historia. Bazując na doświadczeniu, wypracowaliśmy proces, który pomaga naszym klientom w przekazaniu nam wszystkiego, co istotne, aby badanie satysfakcji i zaangażowania zakończyło się z sukcesem.

Z tego powodu początkiem każdego badania jest spotkanie z naszym konsultantem, w trakcie którego poruszamy najważniejsze w kontekście sprawnej współpracy oraz poznania potrzeb klienta kwestie:

 • cele, za którymi stoi badanie satysfakcji i zaangażowania,
 • czy firma miała wcześniejsze doświadczenia w realizacji podobnych projektów,
 • czy firma zidentyfikowała obszary, które należy dokładniej zbadać,
 • czy firmia ma opracowaną strategię komunikacji z pracownikami (zarówno przed badaniem, w trakcie jak i bezpośrednio po badaniu).

Dodatkowo, ważnym aspektem jest oszacowanie czasu potrzebnego na realizację badania satysfakcji i zaangażowania oraz towarzyszących mu kosztów (patrz niżej).

Raport satysfakcji i zaangażowania

Badanie satysfakcji i zaangażowania - obszary

Badanie satysfakcji i zaangażowania jest badaniem wielowymiarowym. Zawiera ono obszary związane z satysfakcją pracowników w miejscu pracy (zadowoleniem z miejsca pracy), oraz lojalnością i oddaniem (zaangażowaniem, które często definiuje osoby, którym "chce się chcieć"). 

Badane przez nas obszary dzielą się na:

 • relacje z przełożonym,​
 • współpraca,
 • możliwość rozwoju,
 • warunki pracy i BHP,
 • wynagrodzenia i benefity,
 • work-life balance,
 • komunikacja wewnętrzna.

Wyniki badania są ponadto uzupełnione o wskaźnik eNPS (employee Net Promoter Score), uniwersalny i stosowany na całym świecie parametr wskazujący na to, jak bardzo pracownicy są gotowi polecić swoje miejsce pracy jako atrakcyjne dla potencjalnych nowych pracowników.

Raport z badania satysfakcji i zaangażowania

Zwieńczeniem procesu badawczego i późniejszej jego analizy jest opracowanie czytelnego raportu, w którym znajdują się wyniki badania w podziale na obszary, wskaźnik eNPS, obszerne komentarze eksperckie, wykresy oraz tabele ułatwiające zrozumienie wyników i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Z doświadczenia wiemy, że raporty tego typu często są szeroko omawiane przez decydentów, dlatego przykładamy ogromną wagę również do kwestii estetycznych przygotowywanych materiałów.


Często zadawane pytania (FAQ)

1. Ile kosztuje badanie satysfakcji i zaangażowania?

Podstawą wyceny jest zawsze realizacja samego badania i zaczyna się od kilkunastu tysięcy złotych, ale to szereg usług towarzyszących determinuje ostateczną kwotę. Podstawowe badanie możemy bowiem rozszerzyć o zarządzanie projektem, tworzenie i pilotowanie komunikacji z pracownikami (organizacja i prowadzenie spotkań, mailingi, plakaty, ulotki), badania focusowe, warsztaty dla zarządów i wiele innych. Wycena końcowa może się także różnić w zależności od wielkości firmy.

2. Badanie satysfakcji czy badanie zaangażowania, a może oba?

Na rynku można spotkać się z badaniami satysfakcji, badaniami zaangażowania, a także łączącymi oba te obszary. Z naszego doświadczenia jasno wynika, że zaangażowanie idzie w parze z satysfakcją i dopiero przebadanie obydwu obszarów daje pełny obraz kondycji organizacji. Z punktu widzenia planowania strategicznych działań w organizacji, dopiero posiadanie pełnej wiedzy, obejmującej oba te obszary, pozwala na podejmowanie bardziej świadomych, napędzanych danymi działań, ukierunkowanych na poprawę zadowolenia pracowników.

3. Ile czasu trwa badanie satysfakcji i zaangażowania?

Samo badanie ankietowe trwa zazwyczaj dwa tygodnie, a opracowanie jego wyników kolejne dwa. Bardzo istotne są kwestie komunikacji zamiaru przeprowadzenia badania, aby zakorzenić ideę samego badania w świadomości pracowników i zachęcić ich do udziału. Stanowczo zalecamy naszym klientom, aby nie odkładać tak ważnej kwestii na ostatni moment i planować początek komunikacji nie krócej, niż dwa tygodnie przed badaniem, a koniec tydzień po. Możemy zatem przyjąć, że minimalnym okresem, który należy zarezerwować na badanie satysfakcji i zaangażowania jest około 6 tygodni. Mamy doświadczenie również w realizacji bardzo rozbudowanych projektów, rozszerzonych o badania jakościowe, warsztaty dla zarządów czy prezentacje dla pracowników. W takich przypadkach czas projektu może się wydłużyć nawet do 4 czy 5 miesięcy.

Przeprowadzasz badania i dbasz o to, aby w twojej firmie pracowało się lepiej? Poznaj nasze usługi empoyer branding i sprawdź, jak możesz to zakomunikować potencjalnym kandydatom i konkurencji. 

Rozpocznij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe

Zapytanie
Agnieszka Wójcik zdjęcie
Agnieszka Wójcik Communications & Market Research Director

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Socjologia. Od 12 lat związana z sektorem usług doradczych w obszarze rynku pracy. Karierę zawodową rozpoczęła w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia. Kolejne doświadczenia zdobywała w strukturach czołowych firm rekrutacji i doradztwa personalnego na stanowiskach związanych z zarządzaniem badaniami rynku pracy, public relations oraz marketingiem. W Antal odpowiedzialna jest za obszar market research. Specjalizuje się w analizach biznesowych, realizacji projektów badawczych dla organizacji oraz promocją instytucjonalną.