Facebook Pixel
PL
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

Źródło niekończących się pomysłów, czyli zawód technolog

W zeszłym roku wynagrodzenia technologów wzrosły, a zatrudnieni w przemyśle spożywczym zarobili najwięcej. Trudno się temu dziwić, gdyż konkurencja w branży jest duża, a każda firma prześciga się w wymyślaniu nowych i unikalnych produktów by trafić w gusta coraz bardziej wymagających konsumentów.  Sektor FMCG, szczególnie spożywczy, rozwija się w Polsce od jakiegoś czasu bardzo prężnie. Wystarczy spojrzeć na sklepowe półki-kilkadziesiąt rodzajów soków, piw, czekolad, batonów, pojawiają się nowe, ciekawe połączenia smakowe i nietypowe kompozycje. Wprowadzanie wciąż nowych gatunków produktów ukazuje, w jak ekspresowym tempie zachodzą zmiany i w jak zaawansowanej fazie rozwoju znajduje się FMCG. Konkurencja jest bardzo duża, a firmy starają się, aby to właśnie ich produkt został zauważony i wybrany przez konsumenta. Ci natomiast, jak ukazują badania, są z roku na rok coraz bardziej wymagający, wymuszając na producentach rozszerzanie asortymentu o nowe smaki, rodzaje i ulepszenia. Firmy nie tylko rozszerzają listę asortymentów o nowe produkty, ale jednocześnie doskonalą jakość znanych i tradycyjnych wyrobów. Na rynku co roku pojawia się wiele nowości, jednak osiągnąć sukces mogą jedynie te, które najpełniej realizują potrzeby konsumenta. Aby te potrzeby zidentyfikować i dostosować się do nich, niezbędny jest dział badań i rozwoju (R&D – research & development). To w nim – na podstawie analiz rynku – wymyśla się nowe produkty, planuje sposób produkcji, przygotowuje wersje testowe. To właśnie tutaj jego pracownicy dają upust swojej pasji w tworzeniu oraz ulepszaniu technologii i receptur.R&D stale poszukuje inspiracji dla swoich produktów, monitoruje wiec uważnie rynek polski i zagraniczny, śledzi trendy i zmieniające się zwyczaje żywieniowe tak, aby od razu reagować na oczekiwania konsumentów. Opracowując nowe receptury, R&D kieruje się najnowszymi trendami kulinarnymi, jak również stale zmieniającym się stylem życia konsumentów. Działy rozwoju znajdują się w zasadzie we wszystkich firmach produkcyjnych. Co więcej, zauważalna jest tendencja do poszerzania owych działów, jasnego podziału na technologów ściśle skupionych na konkretnych zadaniach. Kiedyś dział R&D ograniczał się zazwyczaj do jednej, maksymalnie dwóch osób, które zajmowały się całym procesem tworzenia produktu, od momentu pojawienia się koncepcji, poprzez przeprowadzanie prób, testów, ustawienie i dobór maszyn, do momentu wprowadzania owego produktu do produkcji.
 
W chwili obecnej w średnich i dużych firmach widoczny jest podział, na co najmniej trzy piony: dział innowacji (gdzie technolog innowatyk tworzy nowe produkty i receptury), dział wdrażania (gdzie technolog procesu odpowiada za efektywne wdrożenie produktu, zmiany w procesie oraz rozwiązywanie problemów technologicznych do procesu) oraz dział jakości. Czasami zespół ten wzbogacony jest jeszcze o technologa sensoryka.
 
Główne zadania technologów:
 
Technolog innowatyk - ściśle współpracuje z działem reklamy i marketingu w celu identyfikacji i określenia potrzeb rynkowych, prowadzi projekty i jest odpowiedzialny za ich zgodność z potrzebami klienta i wymaganiami rynku, potrafi zrozumieć potrzeby konsumenckie i techniczne właściwości produktu, opracowuje nowe metodologie i innowacje technologiczne, odpowiada za rozwój produktów i receptur.
 
Technolog ds. procesów - tworzy i wdraża do produkcji nowe procesy technologiczne, kontroluje i ciągle doskonali istniejące procesy, tworzy i nadzoruje dokumentację techniczną produktów, doskonali procesy w celu osiągania wymaganej jakości, szkoli pracowników w zakresie nowych procesów i operacji technologicznych.
 
Technolog sensoryk -ściśle współpracuje z działem reklamy i marketingu w celu identyfikacji i określenia potrzeb rynkowych, sporządza raporty i prezentacje ściśle ilustrujące dane, wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonych badań konsumenckich i tworzy na ich podstawie rekomendacje; rozumie potrzeby konsumenckie i techniczne właściwości produktu; bierze udział przy opracowywaniu programów badawczych; opracowuje nowe metodologie; nawiązuje i utrzymuje dobre relacji z klientami.
 
Technolog ds. jakości - koordynuje i wdraża system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg standardów korporacyjnych i międzynarodowych, opracowuje i prowadzi nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, udziela ekspertyzy z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności przy wdrażaniu projektów, wyznacza punkty krytyczne HACCP, ustala zasady zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów na liniach produkcyjnych, ustala działania zapobiegawcze i korygujące oraz nadzoruje ich realizację we współpracy z innymi działami; bierze udział w audytach wewnętrznych. Dobry technolog to dla firmy skarb. Idealny kandydat, oprócz doświadczenia, powinien być przede wszystkim pomysłową, kreatywna osobą. Z jednej strony nastawioną na tradycję, a z drugiej odbiegającą od stereotypów i niebanalną. Nadążającą za potrzebami konsumenta, a czasami nawet starającą się te potrzeby wyprzedzać. Jak wynika z raportu płacowego przeprowadzonego dla stanowisk produkcyjnych, w zeszłym roku wynagrodzenia technologów wzrosły, a zatrudnieni w przemyśle spożywczym zarobili najwięcej (dla porównania wynagrodzenie oferowane w przemyśle ciężkim stanowiło połowę mniej).  Ale czy w świetle przedstawionych powyżej faktów powinno nas to dziwić?
 

Średnie wynagrodzenie

na poszczególnych stanowiskach (pensje w PLN, miesięczne brutto)

STANOWISKO

MIN*

MAX*

Technolog

6.000

8.000

Starszy Technolog

8 000

10 000

Główny Technolog

10 000

15.000

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektów rekrutacyjnych zrealizowanych w 2008 roku


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska związane z inżynierią, produkcją czy logistyką proszę o kontakt:
Małgorzata Kidawa Senior Consultant FMCG Engineering & Operation,
Antal International Executive Recruitment
Ks. Skorupki Street 5 00-546 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 58 36 800
Fax: +48 22 58 36 801