Facebook Pixel

Ulubione oferty

Date: April 12, 2011
Author: Sławomir Kołodziejski
 
W 2011 roku szykuje się sporo zmian na rynku bankowym w Polsce. Kilka banków zamierza także rozwinąć lub zbudować od podstaw ofertę dla klienta private banking. W jakiej kondycji jest rodzimy klient zamożny oraz czego oczekują dobrzy private bankerzy?
 
Rynek private banking w Polsce
 
Private banker oferujący swoje usługi na zachód od Polski ma możliwość zarządzania aktywami klienta poprzez realizację indywidualnych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu do rynków globalnych, w tym fizycznych transakcji na rynku złota czy optymalizacji podatkowej w krajach strefy „off-shore” i specjalizuje się tylko i wyłącznie w bankowości prywatnej. Częstą praktyką stosowaną przez zachodnich private bankerów jest również samozatrudnienie. Takie rozwiązanie pozwala proponować indywidualne usługi bankowe zaufanej, stałej bazie najzamożniejszych klientów.
 
W Polsce większość banków proponuje jedynie namiastkę usług private banking w takim kształcie jak wygląda to na zachodzie. Nie licząc liderów rynku w tym obszarze, którzy zatrudniają najlepszych private bankerów (czyt. najbardziej doświadczonych, z największym portfelem aktywów) i wprowadzili na rynek część usług znanych z pionierskich rozwiązań w Luxemburgu czy Szwajcarii, większość banków w Polsce przekształca lub wprowadza stopniowo indywidualne usługi dla najbardziej zamożnych klientów z segmentu detalicznego, tworząc segmenty „masowego klienta zamożnego”, tzw. mass affluent. Wynika to przede wszystkim z faktu iż: po pierwsze, obsługa klienta private banking wiąże się ze sporymi kosztami (indywidualny, wysoko wykwalifikowany doradca, zindywidualizowane usługi) a zysk na tym segmencie klienta bank osiąga przez kosztowny portfel asset management, który jest obsługiwany przez wysoko opłacanych zarządzających takim portfelem. Koszty niektórych inwestycji i usług są nadal bardzo wysokie.
 
Po drugie, Polacy, mimo że systematycznie z roku na rok bogacą się, to dynamiczny rozwój gospodarczy i podążający za nim wzrost cen oraz prawno-administracyjne trudności w rozwoju własnej działalności powodują, że poziom zamożności Polaków w stosunku do sąsiadów zza Odry jest w dalszym ciągu dużo niższy. Zatem wydzielenie najbogatszych detalicznych klientów zamożnych przez bank i stworzenie dla nich osobnego serwisu jest zdecydowanie mniej kosztownym rozwiązaniem niż zainwestowanie w osobny i dedykowany dla nich departament. Początkowo w bankach spółki private banking i bankowości detalicznej funkcjonowały w Polsce osobno. Ostatnio jednak spółki bankowe łączą się, aby ułatwić obsługę klientów banku pod kątem administracyjnym, prawnym i logistycznym. Nie znaczy to jednak, że łączą się segmenty: detaliczny i private banking, raczej są oddzielane w najlepszych bankach tak, aby klient miał poczucie wyjątkowości i zindywidualizowanej obsługi.
 
Rynek kandydata? Doświadczeni private bankerzy mogą już zacierać ręce, gdyż tempo wzrostu PKB i powracający do pierwotnej kondycji sprzed kryzysu rynek bankowy są gwarantami zapotrzebowania na talenty z sektora. O ile podczas kryzysu przyszłoby im rywalizować o pracę z wieloma kandydatami, którzy utracili pracę na skutek masowego zjawiska cięć etatów, w chwili obecnej mogą niemal przebierać w kolejno uruchamianych projektach przez pracodawców. Dobry, wyróżniający się na tle konkurencji kandydat potrzebuje jednak nie tylko dobrego wynagrodzenia u nowego pracodawcy, ale również musi widzieć konkretne korzyści związane ze zmianą pracy. Najważniejsze z nich dla private bankerów to:
 • możliwość rozwoju w banku oraz wizja konkretnej ścieżki kariery
 • większe uprawnienia negocjacyjne i decyzyjne w obrębie konkretnych produktów
 • posiadanie przez bank domu maklerskiego w obrębie grupy
 • duży wachlarz i wszechstronność produktów – im szersze tym lepiej
 • kontrakt nie wiążący lub minimalnie wiążący kandydata z nowym pracodawcą pod kątem zakazu konkurencji po okresie rozwiązania umowy lub zwrotu kosztów związanych z odbytymi z ramienia banku szkoleniami
Czego oczekuje pracodawca? Profil najczęściej poszukiwanego kandydata na private bankera przedstawia osobę z minimum 3-letnim doświadczniem. Do szczególnie cenionych wartości należą:
 • ekspercka wiedza na temat produktów i usług private banking
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność przejrzystego przekazywania informacji
 • portfel zarządzanych aktywów, obrazujący dotychczasowe możliwości kandydata i jego umiejętność budowania długoterminowych relacji, o wartości najlepiej powyżej 100 mln zł
 • certyfikaty EFA (European Financial Advisor), EFG (European Financial Guide), CFC (Certified Financial Consultant), CFA (Chartered Financial Analyst, levels 1-3)
 • doskonała prezencja
Według dostępnych danych działalność bankowa i inwestycyjna zajęła drugie miejsce w rankingu „liderzy i maruderzy polskiej gospodarki" oceniającym wskaźnik optymizmu wśród szefów firm w Polsce w rozbiciu na branże („Liderzy i maruderzy polskiej gospodarki”, „Puls Biznesu”, 22.02.11, str. 6). Biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy, który jeszcze na koniec roku 2010 wynosił 3,7%, zaś prognoza na rok 2011 wynosi 4,4% oraz na rok 2012 – 4,9%, można wnioskować że batalia o najlepiej wykwalifikowanych pracowników bankowości właśnie się zaczęła. W private bankingu wzrost aktywów klientów w roku bieżącym szacuje się na 20% do poziomu 100 mld zł, zaś największe banki wyjawiły już plany w pozyskaniu najbogatszych Polaków w roku 2011. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla w obszarze private banking i TFI, uprzejmie proszę o kontakt:
 
Sławomir Kołodziejski
Senior Consultant
Banking & Insurance

Tel: +48 22 48 35 000
Fax: +48 22 48 35 001
E-mail: SKolodziejski@antal.com
Antal International Sp. z o.o.
Stratos Office Centre
Ks. Skorupki Street 5
00-546 Warszawa, POLAND
Web: www.antal.pl
Antal International na goldenline.pl
Z branżą instytucji finansowych związany jestem od 5 lat. W Antal International zajmuję się realizacją projektów rekrutacyjnych na stanowiska w obszarze private banking i TFI. Projekty najczęściej realizowane przeze mnie w ostatnim czasie to: doradca private banking, dyrektor ds. rozwoju oferty produktowej private banking, dyrektor wsparcia sprzedaży produktów inwestycyjnych, regionalny dyrektor sprzedaży TFI.  
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: