PL
Antal logo
PL EN CZ SK
Enloyd logo
EN HU

Ulubione oferty

Raporty płacowe – czy umiesz z nich korzystać?

 

Dostępne na rynku raporty płacowe możemy podzielić na trzy podstawowe kategorie (w zależności od źródła wykorzystanych w nich danych):

1. Raporty płacowe ogólnodostępne (bezpłatne)

2. Raporty płacowe przygotowywane na podstawie danych kadrowych

3. Raporty płacowe na podstawie danych pochodzących z procesów rekrutacyjnych

1. Raporty płacowe ogólnodostępne (bezpłatne)

Charakterystyka

Raporty płacowe ogólnodostępne publikowane są nieodpłatnie na portalach rynku pracy oraz stronach firm doradztwa HR. Charakteryzują się dość wysokim poziomem ogólności. Często nie przedstawiają różnic regionalnych, a podawane widełki są obszerne poprzez objęcie dużej grupy przedstawicieli danego zawodu – zarówno początkujących, jak i bardzo doświadczonych pracowników, będących ekspertami w swojej dziedzinie. Pozwalają jednak wytyczyć ramy, w których pracodawcy mogą się poruszać oraz ustalić stawki jako punkty odniesienia. Ogólnodostępne raporty potrafią różnić się od siebie znacząco. Przyczyną jest odmienność badanych prób. Profesjonalny dostawca raportu powinien szczegółowo określić metodologię badania oraz scharakteryzować respondentów, aby użytkownik wiedział, jakiej grupy społeczno-zawodowej dotyczą prezentowane dane. Przykładowo, Antal w swoim Raporcie Płacowym prezentuje dane dotyczące wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w średnich i dużych firmach.

Zalety:

+ brak konieczności poniesienia kosztów

+ szybki dostęp

+ różnorodne źródła wiedzy

Wady:

- duży poziom ogólności przedstawionych danych

Dla kogo?

Jeśli robisz pierwsze rozpoznanie rynku lub szukasz wiedzy nt. stanowisk, które są rzadko rekrutowane w Twojej organizacji, ogólnodostępny raport będzie idealnym źródłem wiedzy. Dobrze sprawdzi się również w przypadku pojedynczych procesów rekrutacyjnych. Przykładowo, jeśli rekrutujesz PR Managera raz na sześć lat ogólnodostępne raporty dostarczą ram i podstawowej wiedzy o przedziałach płacowych. W sposób już indywidualny możesz ustalić przydatność i opłacalność zatrudnienia danej osoby z określonymi kompetencjami w firmie.

2. Raporty płacowe przygotowywane na podstawie danych kadrowych

Charakterystyka

Odpłatne raporty płacowe przygotowywane na podstawie oficjalnych danych kadrowych są znacznie bardziej szczegółowe, a co więcej w stu procentach wiarygodne. Organizacje oferujące tego typu raporty najczęściej realizują je w obrębie zamkniętej grupy przedsiębiorstw, które zgodziły się na udostępnienie swoich danych. Często aby zakupić raport należy przekazać do celów analizy dane swojej firmy. Takie raporty świetnie odwzorowują obecne siatki płac w przedsiębiorstwach, w mniejszym stopniu są w stanie odzwierciedlić wysokość obecnie składanych ofert na rynku. Korzystając z tego typu raportów koniecznie należy sprawdzić liczbę badanych firm o podobnym profilu. W tym przypadku liczba badanych pracowników jest znacznie gorszym kryterium. Może się bowiem zdarzyć, że dwie firmy z danej branży zatrudniają na analogicznym stanowisku łącznie 3000 pracowników. Jest to liczba bardzo duża, ale de facto pokazująca tylko wąski obszar ze względu na spójne wynagradzanie w ramach tej samej organizacji. Drugą kwestią, której warto się przyjrzeć, są opisy stanowisk. Jak bardzo są szczegółowe? Jak bardzo pokrywają się z potrzebą badawczą widoczną w organizacji pragnącej zakupić raport płacowy? Trzeba pamiętać, że w jednej firmie osoba na stanowisku kierownika to specjalista z 2-letnim doświadczeniem, bez zespołu i bez znajomości języków obcych, w drugiej – dojrzały biznesowo pracownik, zarządzający grupą podwładnych, z 10-letnim doświadczeniem w branży i biegłą znajomością dwóch języków obcych. Opisywanie tak zróżnicowanych profili zawodowych w ramach jednej grupy stanowisk może skutkować przekłamanymi wynikami, pomimo pewności danych wyjściowych.

Plusy:

+ bardzo dokładne dane pochodzące z działów kadrowych

+ dobre odwzorowanie siatek płacowych w organizacjach

Minusy:

- brak informacji o bieżących trendach w kontekście składanych ofert

- konieczność udostępnienia firmie zewnętrznej wrażliwych danych o wynagrodzeniach oferowanych w firmie

- trudności mogące się pojawić na poziomie uspójnienia opisów stanowisk

Dla kogo?

Jeśli interesuje Cię przede wszystkim rozkład siatek płacowych w branży to taki raport będzie najlepszym źródłem. Dostarczy z pewnością wiarygodnych danych i pokaże w trafny sposób rozkład płac. Jest to również najlepszy sposób badania płac wynagrodzeń pracowników niższego szczebla, których opisy stanowisk i kompetencje nie różnią się w znacznym stopniu.

3. Raporty płacowe na podstawie danych pochodzących z procesów rekrutacyjnych

Charakterystyka

Raporty płacowe przygotowywane na podstawie danych pochodzących z procesów rekrutacyjnych są najlepszym odwzorowaniem bieżących trendów, jeśli chodzi o oferty składane kandydatom. Przygotowywane są na podstawie przeprowadzonych w danym roku przez firmę rekrutacyjną procesów. Wynagrodzenia analizowane są w oparciu o życiorysy badanych pracowników, w związku z tym pokazują również podaż określonych kompetencji na rynku i ich bieżącą wartość. Z doświadczenia realizującego takie badania zespołu Antal Market Research wynika, że dane prezentowane w nich są wyższe, niż we wcześniej zaprezentowanych raportach, gdyż dotyczą pracowników pożądanych i zatrudnianych obecnie na rynku. Tego typu raporty odpowiadają na pytanie, ile należy zaproponować danemu pracownikowi, aby zgodził się dla nas pracować lub jakie wynagrodzenie na rynku może otrzymać zatrudniony przez nas pracownik. Do raportu dołączana jest często informacja przy jakiej procentowo kwocie podwyżki kandydaci najczęściej zmieniają pracę. Wskazywany jest pułap finansowy, przy którym pojawia się duże ryzyko zjawiska attrition, czyli odejścia z organizacji.

Plusy:

+ pokazanie bieżących trendów wysokości składanych ofert

+ możliwość bezpośredniego przekucia wyników badania na biznesowe działania

+ analiza podaży określonych kompetencji na rynku pracy

+ możliwość dokładnego określenia grupy docelowej (branża, poziom doświadczenia, kompetencje w rodzaju posiadanych certyfikatów etc.)

Minusy:

- brak informacji o pracownikach z niższymi kompetencjami

- brak informacji o rozkładzie siatek płac w organizacji

Dla kogo?

Jeśli zastanawiasz się jakiej wysokości wynagrodzenie zaoferować kandydatowi lub czy Twoja konkurencja nie oferuje stawek na tyle wysokich, aby skusić do zmiany pracy Twoich pracowników - taka forma badania będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Jest to też najbardziej skuteczne narzędzie, jeśli interesują Cię płace wąsko profilowanej grupy zawodowej – np. tylko specjalistów z określonym certyfikatem i znajomością języka niemieckiego. 

Każde z wymienionych badań ma swoją własną specyfikę. Dobrze zdefiniowana potrzeba biznesowa firmy i świadomość przewag oraz słabości oferowanych raportów płacowych pozwalają podjąć właściwą decyzję o wyborze raportu płacowego. Warto też pamiętać o możliwości skorzystania z dwóch, a nawet trzech rodzajów raportów i porównać dane z różnych perspektyw.


 

Agnieszka Wójcik
Market Research Manager, Antal
agnieszka.wojcik@antal.pl

 

 Aby przejść do pełnej oferty Antal Market Research, kliknij tutaj.