Facebook Pixel

Ulubione oferty

Reneo - Leasing zespołów na potrzeby projektów PV


Antal Reneo

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł to już nie technologia przyszłości, co aktualne rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów, a nawet generowanie dodatkowego przychodu, przy jednoczesnej dbałości o przyszłość naszej planety.

ANTAL RENEO specjalizuje się w leasingu pracowników na potrzeby realizacji projektów w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem projektów odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. W obszarze projektów fotowoltaicznych oferujemy leasing pracowników na potrzeby generalnych wykonawców realizujących projekty na gruncie o mocach od kilkuset kW do projektów wielkoskalowych, również zlokalizowanych poza granicami Polski.

Nasza oferta - wybierz projekt, a my dopasujemy zespół

Dla klientów zainteresowanych przygotowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych oferujemy kompleksowe rozwiązanie. Jako integrator usług i procesów nadzorujemy przygotowanie i realizację projektów fotowoltaicznych pod klucz, zarówno w obszarze przygotowania inwestycji, projektowania technicznego, realizacji jak i wieloletniego serwisu instalacji.

Na potrzeby projektów zlokalizowanych na obiektach przemysłowych oraz instalacji "prosumenckich" oferujemy:

  • Leasing wykwalifikowanych pracowników lub kompletnych zespołów;
  • Wykonawstwo oraz serwis instalacji przez ekipy monterskiedoświadczeniem krajowym oraz międzynarodowym.

Dla kogo?

  • Dla prosumentów - instalacje przydomowe dla klienta indywidualnego, który ma możliwość budowy instalacji ze względu na odpowiednią konstrukcję dachu.
  • Dla biznesu - wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze posiadające swoje obiekty produkcyjne, biurowe lub teren pod budowę instalacji na gruncie.

Ponadto oferujemy leasing pracowników w zakresie serwisu elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych, a także na potrzeby realizacji projektów w energetyce zawodowej, budowy nowych źródeł wytwórczych, modernizacji jak i remontów.

Nasza baza danych zawiera ponad 2800 wykwalifikowanych pracowników
i zespołów gotowych do realizacji projektów z obszaru PV


Szkolenia

W związku z dynamicznym rozwojem sektora OZE i rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów realizujących projekty fotowoltaiczne, oferujemy również szkolenia pozwalające na zdobycie nowych kompetencji w tym obszarze nowoczesnej energetyki.

Nasze oferta obejmuje:

  • szkolenia dla monterów instalacji PV,
  • szkolenia instalatorów OZE oraz szkolenia przypominające dla tych, którzy chcą przystąpić do przedłużenia certyfikatu UDT na kolejne 5 lat,
  • szkolenia dla monterów instalacji PV z możliwością uzyskania uprawnień SEP do 1kV,
  • szkolenia dla klientów, w zależności od potrzeb dopasowujemy zakres szkolenia (prosumenci - instalacje domowe; projekty dla biznesu i przemysłu - rozwój projektów, optymalizacja zużycia energii, obrót energią; właściciele dużych gruntów - rozwój projektów, budowanie partnerstw, sprzedaż energii).


Antal zasilany jest wyłącznie zieloną energią.

Rozpocznij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe

Zapytanie