Facebook Pixel

Ulubione oferty

Co drugi łodzianin mieszkający za granicą rozważa powrót do rodzinnego miasta

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Antal na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi wskazują, że co drugi łodzianin jest zainteresowany powrotem do rodzinnego miasta. Najczęściej wymienianym powodem zmiany miejsca zamieszkania jest propozycja atrakcyjnego wynagrodzenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Badanie migracji łodzian: Czy powrócą do rodzinnego miasta?

Ostatnie badania dotyczące łodzian mieszkających za granicą rzucają światło na ich relację z rodzinnym miastem, a także na to, jak widzą oni swoje przyszłe perspektywy zawodowe w kontekście łódzkiego rynku pracy.

Szczegóły badania i jego cele

Projekt badawczy został przeprowadzony na próbie 1033 respondentów, będąc cześcią szerszej inicjatywy o nazwie „Kto chce wrócić do Łodzi?”. Badanie zostało zrealizowane w ramach przygotowywania raportu "Kapitał ludzki w Łodzi", który stanowi szczegółowy obraz regionalnego rynku pracy.

Inicjatorzy i realizatorzy projektu

Za realizację tego ambitnego projektu odpowiedzialna była firma Antal, lider w dziedzinie doradztwa HR. Inicjatywa przeprowadzenia badania wyszła z Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, które dążyło do zrozumienia dynamiki migracji mieszkańców miasta.

Czy łodzki rynek pracy jest wystarczająco atrakcyjny?

Jednym z głównych celów badania było ustalenie, czy łodzki rynek pracy prezentuje się na tyle atrakcyjnie, by przekonać łodzian mieszkających za granicą do powrotu. Chodziło o to, aby zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na decyzję o repatriacji.

Kompetencje językowe łodzian za granicą

Dodatkowym celem badania było zbadanie poziomu znajomości języków obcych wśród łodzian przebywających zagranicą. Zrozumienie tej kompetencji jest kluczowe w kontekście potencjalnych możliwości zawodowych w coraz bardziej globalizującym się świecie.