Facebook Pixel

Ulubione oferty

5 korzyści z outsourcingu na nowy rok

Outsourcing to praktyka polegająca na zlecaniu niektórych funkcji lub procesów przedsiębiorstwa zewnętrznym firmom specjalistycznym. Rynek BPO (ang. Business Proces Outsourcing) w Europie doświadcza znaczącego wzrostu w głównej mierze ze względu na preferencje klientów, lokalne uwarunkowania oraz czynniki makroekonomiczne. W miarę jak firmy nadal będą poszukiwać sposobów na obniżenie kosztów i poprawę efektywności, popyt na usługi BPO będzie nadal rosnąć.  

Polska zyskuje coraz większe uznanie jako atrakcyjne miejsce do świadczenia usług outsourcingowych, zwłaszcza w obszarach takich jak IT, BPO, finanse i inne usługi profesjonalne. Wpływa na to m.in. wysoki poziom wykształcenia kadry pracowniczej, znajomość języków obcych oraz stosunkowo niskie koszty pracy.

Źródło: Statista, https://www.statista.com/statistics/1402476/cee-number-of-bpo-ssc-gbs-it-and-randd-centers/ 

Kiedy i komu opłaca się skorzystać z outsourcingu?  

Dla jakich firm outsourcing może okazać się najkorzystniejszy? Zastanawiając się nad potencjalnymi korzyściami, jakie daje przedsiębiorcom outsourcing, należy niewątpliwie uwzględnić charakter działalności gospodarczej, potrzeb i wyzwań, przed którymi staje Firma.  

Zupełnie inne benefity uzyska inwestor greenfield, inne SSC w fazie stabilnej realizacji operacji, inne IT Delivery Centre będące w fazie peaku produkcyjnego, jeszcze inne korzyści wniesie outsourcing do firmy produkcyjnej objętej tzw. headcount freeze (brak nowych etatów). Tak więc powodów, które zachęcają do skorzystania z usługi zewnętrznej firmy może być wiele różnych - w zależności od tego jakiego rodzaju przedsiębiorstwo prowadzimy oraz w jakiej fazie rozwoju się ono znajduje - komentuje Dominik Kalinowski, Head of Outsourcing, Antal IT Services 

Supermoce outsourcingu  

Jednym z głównych czynników napędzających rynek BPO w Europie są preferencje klientów. Wiele firm zleca zewnętrznym dostawcom procesy niezwiązane z rdzeniem działalności swoich organizacji, np. obsługa klienta, HR czy finanse. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają możliwość koncentrować się na swoich głównych kompetencjach i tym samym obniżać koszty działalności. Korzyści z usługi outsourcingu może być wiele, chcąc jednak wymienić pięć uniwersalnych i podstawowych to warto wspomnieć o: 

  • Elastyczność – oddając fragment procesu lub jego całość, do realizacji firmie zewnętrznej, przedsiębiorstwo uzyskuje szybki dostęp do kompetentnych zasobów oraz szeregu narzędzi, które dostawca wykorzystuje na bieżąco w realizacji usług.  
  • Koszt – na pierwszy rzut oka, outsourcing może wydawać się droższy, jeśli jednak ujmiemy temat kompleksowo, odejmiemy koszty nieponoszone przy outsourcingu (rekrutacja, onboarding, benefity, zarządzanie personelem, urlopy, choroby, koszty wypowiedzeń) oraz uwzględnimy korzyści podatkowe, outsourcing pokazuje swoje lepsze oblicze, oferując potencjalne oszczędności dla firmy. 
  • Efektywność – dostawcy o odpowiednim know-how gwarantują firmie realizację usługi w bardziej zoptymalizowany sposób, zwykle z wykorzystaniem mniejszej liczby zasobów lub w krótszym czasie. Efektywność, którą wnoszą wiarygodni dostawcy, można odnieść także do stałości zespołów realizujących usługi. Dobry dostawca dba zarówno o swój personel, jak o odpowiedni poziom satysfakcji oraz stabilność projektów.  
  • Bezpieczeństwo – realizując nowy projekt albo projekt niezwiązany z kluczowym obszarem aktywności firmy, warto jest skorzystać z zasobów, kompetencji i doświadczeń firm wyspecjalizowanych w danym obszarze. Terenowe zespoły sprzedaży, księgowość, marketing, obsługa kadrowo-płacowa, HR – to tylko niektóre z obszarów wartych wyoutsourcowania. Doświadczony partner i wspólne cele zagwarantują firmie najwyższą jakość ekspertyzy. 
  • Rozwój – wykorzystując outsourcing, firmy otwierają się często na nowe obszary działalności, które realizują za pośrednictwem swoich podwykonawców. Rozwój wiąże się także z oczywistym transferem know-how. Wykorzystując model Build-Operate-Transfer w obszarze SSC, możliwe jest np. szybkie zbudowanie zespołu realizującego nowy proces, skalibrowanie go na odpowiednim poziomie i docelowe przeniesienie w całości do struktur wewnętrznych klienta. 

Outsourcing w 2024 – jakich trendów możemy się spodziewać?

Rynek BPO w Europie rozwija się bardzo dynamicznie i już teraz możemy obserwować tworzenie się nowych trendów, które w 2024 roku mogą dyktować kierunki rozwoju tej branży. Już teraz widzimy wzrost znaczenia “nearshoringu”, czyli zlecenie części działalności dostawcy zewnętrznemu, znajdującego się blisko docelowego rynku zbytu. Firmy dzięki temu mogą bardziej skupić się na poszukiwaniu lokalnych partnerów, co przyczyni się do skrócenia dystansu kulturowego i zwiększenia efektywności komunikacji. Nowy rok może przynieść również zwiększoną elastyczność w dostosowywaniu modeli biznesowych w branży BPO. Zarówno dostawcy jak i klienci dzięki usłudze outsourcingu mogą na bieżąco dostosowywać swoje strategie do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Powiązane usługi