Facebook Pixel

Ulubione oferty

O takim menedżerze marzy każdy zespół - 5 kompetencji przyszłości, które warto rozwijać w 2024 roku

Istnieje powiedzenie, że pracownik przychodzi do firmy – a odchodzi o szefa. Potwierdza to raport Antal “Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”. Według badania 43% specjalistów i menedżerów wskazuje, że najczęstszą przyczyną zmiany pracy jest złe zarządzanie w dotychczasowej organizacji, natomiast 42% za powód uważa także złą atmosferę. Coraz silniejszym motywatorem staje się również stres w dotychczasowej pracy (+10 p.p. w stosunku do 2021 roku). 

Relacja między efektywnością lidera a satysfakcją pracowników z pracy jest bezpośrednia i niezaprzeczalna. Ogólnopolskie Badania Satysfakcji z Pracy pokazują, że menedżerowie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu doświadczeń pracowników, ich zaangażowania oraz ogólnego zadowolenia z pracy. Jakie są oczekiwania pracowników względem swojego lidera? Jak stać się menedżerem, z którym chce się pracować?

Oczekiwania pracowników względem miejsca pracy – fakty 

Warto zauważyć, że w przypadku zmiany pracy z roku na rok na nieco dalszy plan schodzą propozycja wyższego wynagrodzenia (-11 p.p. w stosunku do roku ubiegłego) oraz większe możliwości rozwoju kariery u nowego pracodawcy (-16 p.p.).   

Specjaliści i menedżerowie poszukują spójności i autentyczności w zarządzaniu. Wartości organizacji muszą być widoczne w codziennym działaniu, a brak konsekwencji może prowadzić do rotacji pracowników. Unikanie mikrozarządzania oraz dawanie pracownikom autonomii jest równie istotne, ponieważ brak samodzielności i poczucie kontroli mogą prowadzić do frustracji i niezadowolenia. Kluczową rolę odgrywa zaufanie, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy - komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, Business Unit Director Antal, Sales & Marketing 

Podobne wnioski można wyciągnąć z lektury raportu „Kobiety w Finansach” przygotowanego przez Antal wraz z CFA Society Poland, we współpracy z Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Z badania wynika, że na zadowolenie względem kariery zawodowej wpływają przede wszystkim atmosfera w pracy (74 proc.) oraz wysokie zarobki (72 proc.).  

Na zadowolenie względem kariery zawodowej wpływa kilka czynników, z czego wyróżnić należy atmosferę w pracy. Dla przedsiębiorstw jest to sygnał, że aby przyciągać do firm utalentowanych kandydatów i zatrzymać pracowników o wysokich kwalifikacjach, dbałość o ten aspekt staje się konieczny i wpływa na ocenę marki pracodawcy. Jest to także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki – dodaje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka. 

5 kompetencji przyszłości idealnego lidera 

W 2024 roku, menedżerowie stoją przed wyzwaniami, jakie niesie ze sobą globalizacja, cyfryzacja oraz stale rosnące oczekiwania pracowników. W tym dynamicznym środowisku, istnieje pięć kluczowych kompetencji, które definiują idealnego lidera - umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia zespołów do sukcesu, inspirowania innowacji i zapewnienia trwałego wzrostu organizacji. Antal wyłonił pięć kompetencji, które każdy menedżer powinien rozwijać, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata biznesu i stać się liderem, o jakim marzy każdy zespół. 

  • Zwinność umysłowa i adaptacyjność: W świecie nieustannych zmian, zwinność umysłowa i zdolność do adaptacji stają się kluczowymi kompetencjami każdego skutecznego menedżera. Rozwijanie tych umiejętności pozwala na szybkie dostosowywanie się do nowych sytuacji, przewidywanie nadchodzących wyzwań i efektywne zarządzanie zespołem w zmieniającym się otoczeniu. 
  • Umiejętności komunikacyjne i empatia: Dobra komunikacja i empatia to fundamenty efektywnego lidera. W 2024 roku, umiejętność budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu jest niezbędna dla każdego menedżera. Rozwój tych kompetencji przyczynia się do tworzenia zaangażowanych i zintegrowanych zespołów, gotowych na realizację wspólnych celów. 
  • Kompetencje cyfrowe: W dobie cyfryzacji, zrozumienie i wykorzystanie technologii cyfrowych staje się nieodzowną częścią zarządzania. Menedżerowie w 2024 roku muszą być na bieżąco z cyfrowymi trendami i narzędziami, które zwiększają produktywność i innowacyjność ich zespołów. 
  • Data-driven management: W erze danych, umiejętność ich analizy i wykorzystania do podejmowania strategicznych decyzji jest kluczowa. Menedżerowie, którzy rozwijają swoje kompetencje analityczne, zyskują przewagę konkurencyjną, lepiej rozumiejąc rynek i potrzeby klientów. 
  • Liderstwo i rozwój talentów: W 2024 roku menedżer to nie tylko lider, ale także mentor i coach. Inwestowanie w rozwój talentów i umiejętność inspirowania zespołu do ciągłego rozwoju są niezbędne do budowania długoterminowego sukcesu firmy. 

Menedżerowie, którzy nie potrafią skutecznie motywować swoich zespołów, mogą nieświadomie przyczyniać się do większej rotacji pracowników. Wysoka rotacja nie tylko generuje dodatkowe koszty rekrutacyjne i szkoleniowe, ale również wpływa na kulturę organizacyjną i ciągłość pracy. Umiejętności lidera mają bezpośredni wpływ na dobrostan i wydajność zespołu. Dlatego też, inwestowanie w rozwój kompetencji menedżerskich, takich jak empatia, komunikacja i umiejętność budowania relacji, jest nie tylko korzystne dla poszczególnych pracowników, ale stanowi kluczowy element sukcesu całej organizacji. 

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: