Facebook Pixel

Ulubione oferty

Rozwój SI i przyszłość zawodowa: Eksperci Antal zdradzają rozwój jakich kompetencji zapewni zatrudnienie w branży IT

Aż 85% specjalistów i menedżerów uważa, że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w bardzo wysokim stopniu staną się potrzebne nowe kompetencje i kwalifikacje, a automatyzacje procesów biznesowych przełożą się na znaczny wzrost zapotrzebowania na nowe kompetencje (72%). Wynika tak z najnowszego raportu Antal oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka “Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT” 

Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na przyszłość rynku pracy, a zmiany te budzą zarówno nadzieje, jak i obawy. Szacuje się, że aż 85 milionów miejsc pracy na całym świecie może zostać zagrożonych. Dlatego kluczowe jest, aby specjaliści posiadali umiejętności, które umożliwią im rozwój w dynamicznym środowisku, w którym SI pełni coraz większą rolę. Jakie kompetencje są pożądane? 

#1 Machine Learning 

Jako kompetencje, które staną się potrzebne w związku z wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, badani najczęściej wskazywali machine learning (68%). To dziedzina sztucznej inteligencji, która umożliwia komputerom analizowanie danych, identyfikowanie wzorców i podejmowanie decyzji na podstawie zgromadzonej wiedzy. W dzisiejszym świecie, gdzie dane są niezwykle ważne i ogromne ilości informacji są generowane każdego dnia, umiejętność wykorzystania i interpretacji tych danych przy pomocy algorytmów machine learningu daje ogromne przewagi konkurencyjne. 

Posiadanie kompetencji w zakresie machine learningu umożliwia specjalistom i menedżerom w branży IT prowadzenie innowacyjnych projektów, tworzenie inteligentnych rozwiązań i wspieranie rozwoju firmy w erze cyfrowej. Wymaga to jednak ciągłego doskonalenia się w dziedzinie algorytmów uczenia maszynowego, statystyki, programowania i analizy danych – komentuje Martyna Grunt-Mejer, Team Leader w Antal IT Services.

#2 Python 

Kolejną wysoko cenioną kompetencją jest znajomość języka programowania, którym jest Python. Wskazało tak 61% badanych. Python jest językiem programowania o prostocie składni i elastyczności, co czyni go doskonałym narzędziem do tworzenia różnorodnych aplikacji i rozwiązań. Wysoko ceniony przez pracodawców, Python zdobył popularność dzięki swojej użyteczności i rozbudowanej społeczności programistów. 

Wzrost zapotrzebowania na specjalistów i menedżerów z umiejętnością programowania w Pythonie wynika z jego wszechstronności i popularności wśród firm. Bogata społeczność użytkowników tego języka daje programistom dostęp do ogromnego zbioru rozwiązań gotowych do użycia, co przyspiesza proces tworzenia oprogramowania i pozwala osiągnąć szybsze rezultaty – wyjaśnia Fabian Pietras, Business Unit Director w Antal IT Services.

#3 Doświadczenie w pracy z bibliotekami data science i sztucznej inteligencji 

Równie ważne dla menedżerów IT jest, aby kandydaci posiadali bądź rozwijali doświadczenie w pracy z bibliotekami data science i sztucznej inteligencji (56% wskazań). W dobie ogromnych ilości generowanych danych i potrzeby ich analizy w celu wyciągnięcia wartościowych wniosków, specjaliści posiadający umiejętność wykorzystania bibliotek data science, takich jak NumPy, pandas, scikit-learn czy TensorFlow, są niezwykle pożądani na rynku pracy. 

Doświadczenie w pracy z bibliotekami data science otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek kariery w branży IT. Specjaliści mogą pracować jako analitycy danych, naukowcy danych, inżynierowie machine learningu czy specjaliści ds. sztucznej inteligencji. Te stanowiska są szczególnie atrakcyjne z uwagi na dynamiczny rozwój tych dziedzin oraz możliwość angażowania się w innowacyjne projekty, które przyczyniają się do rozwoju organizacji – stwierdza Weronika Kamińska, Recruitment Consultant w Antal IT Services.

#4 Tworzenie testów automatycznych i testowanie automatyczne  

Innymi pożądanymi kompetencjami są tworzenie testów automatycznych (41%) oraz testowanie automatyczne (37%). Tworzenie testów automatycznych polega na tworzeniu skryptów i narzędzi, które automatyzują proces testowania aplikacji lub systemów. Specjaliści w tej dziedzinie posiadają umiejętność programowania i wykorzystują odpowiednie narzędzia, takie jak Selenium, Appium czy JUnit, aby tworzyć testy, które mogą być wykonywane automatycznie. 

Wzrost zapotrzebowania na tę specjalizację wynika z rosnącej świadomości firm, iż testowanie automatyczne przynosi wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu, poprawa jakości oprogramowania oraz zwiększenie zaufania klientów. Posiadanie tej kompetencji otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego i ścieżek kariery. Specjaliści mogą pracować jako testerzy automatyczni, inżynierowie QA (Quality Assurance) czy specjaliści ds. automatyzacji testów. Co ciekawe, jest również pożądana u menedżerów i liderów projektów w branży IT - mówi Marta Koncewicz, Recruitment Consultant w Antal IT Services.

#5 SQL 

Umiejętność posługiwania się językiem SQL (Structured Query Language) i jej rozwój jest przyszłościowy według 31% menedżerów IT.  

SQL jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach i sektorach, takich jak finanse, handel elektroniczny, medycyna czy logistyka. Pracownicy z umiejętnościami SQL mają zatem elastyczność w wyborze ścieżki kariery i mogą dostosować się do różnych branż. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na analitykę danych i wykorzystanie informacji do podejmowania strategicznych decyzji, specjaliści z umiejętnościami SQL są bardzo poszukiwani na rynku pracy - wyjaśnia Justyna Śliwińska, Team Leader Antal IT Services.  


O raporcie 

Badanie Antal oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka “Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT” zostało przeprowadzone w dniach 19.01.23 –25.01.23 metodą CAWI oraz CATI wśród 202 menedżerów firm informatycznych oraz dyrektorów departamentów/działów IT firm nieinformatycznych wykorzystujących w swojej działalności rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zgodnie z kodami PKD (58.2, 62, 63.1).

Link do pobrania raportu: https://antal.pl/wiedza/raport/wplyw-trendow-rozwojowych-nowych-technologii-na-potrzeby-kompetencyjne-sektora-it 

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: