Facebook Pixel

Ulubione oferty

Outsourcing - lek na wyzwania w branży SSC/BPO

W outsourcingu procesów biznesowych, globalna wartość rynku w 2023 roku wyniosła 350 miliardów USD. Do 2027 roku eksperci prognozują dalszy wzrost do 450 miliardów USD, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,48% w latach 2023-2027. Średni koszt pracownika osiągnął 100,50 USD w 2023 roku. Większość sprzedaży w skali globalnej jest w USA, natomiast Polska równie mocno pędzi do przodu. 

Kluczowa rola SSC/BPO w nowoczesnej gospodarce 

Branża SSC/BPO (Shared Service Centers / Business Process Outsourcing) to ważny sektor gospodarki, który odgrywa istotną rolę w ekonomii. Branża SSC (ang. Shared Services Center) to sektor gospodarczy, w ramach którego przedsiębiorstwa centralizują i standaryzują procesy biznesowe oraz funkcje wsparcia, takie jak finanse, księgowość, obsługa klienta, zarządzanie personelem czy zakupy, w jednym centrum usług wspólnych. 

BPO (ang. Business Process Outsourcing lub Business Process Offshoring), jest to skrót używany na określenie sektora outsourcingu procesów biznesowych. Podmioty wykonujące te zlecenia są zlokalizowane na całym świecie. Potencjalni inwestorzy szukają lokalizacji dla swoich ośrodków usługowych w wielu miastach Polski. Co więcej, BPO jest jedną z najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijających się branży w Polsce.  

Korporacje działające w tym obszarze nastawiają się na klientów zewnętrznych, przejmując od nich realizację procesów. Poszczególne obszary działalności firmy macierzystej zostają przeniesione i zlecone do wykonania innej jednostce na zasadzie outsourcingu. Firmy korzystające z usług BPO pozbywają się pewnych procesów biznesowych, nie uważanych za kluczowe dla organizacji, rezygnując z samodzielnego ich prowadzenia na rzecz kupowania tych usług u firm zewnętrznych. Pracownik sektora BPO wykonuje dany typ pracy docelowo dla różnych firm zewnętrznych, w zależności od zleceń jakie pozyskuje firma, w której jest zatrudniony.  

Głównym założeniem sektora SSC/BPO jest minimalizacja kosztów własnych. Ma więc on ogromne znaczenie w kontekście outsourcingu non-IT, ponieważ umożliwia organizacjom koncentrację na swoich głównych kompetencjach i strategicznych działaniach.  

Z jakimi wyzwaniami można spotkać się w branży? 

W branży SSC/BPO istnieje wiele wyzwań rekrutacyjnych, które, podobnie jak w innych sektorach gospodarki, mogą wpływać na skuteczność działalności tych organizacji, są to na przykład:  

  • Wysokie obroty kadrowe i ich wpływ na działalność. Wysoka rotacja jest bardzo powszechnym zjawiskiem w branży SSC/BPO. Pracownicy mają dostęp do dużej ilości ofert pracy, zarówno na portalach ogłoszeniowych jak i tych otrzymywanych bezpośrednio, z propozycją zmiany pracy na bardziej korzystną finansowo, czy z możliwością szybkiego awansu. To wpływa negatywnie na stabilność operacyjną i jakość usług.  
  • Trudność w pozyskaniu specjalistów w niektórych obszarach. Sektor SSC/BPO często wymaga specjalistycznych umiejętności takich jak np.: wiedza z wąskiego obszaru jak np. znajomość Standardów Rachunkowości (IFRS czy US GAAP) oraz znajomości dedykowanych systemów / programów. 
  • Zmieniające się wymagania biznesowe i potrzeba ciągłego dostosowywania kompetencji pracowników. Branża SSC/BPO jest dynamiczna, a co za tym idzie wymagania biznesowe mogą się często zmieniać. Pracownicy muszą być elastyczni i gotowi do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom klientów. Pracodawcy muszą z kolei dbać o regularne szkolenia pracowników. Z racji, że pracownicy obsługują procesy globalne to ważne jest również bieżące śledzenie zmian prawnych czy podatkowych obowiązujących w obsługiwanych krajach.   
  • Rynek pracy i konkurencja o najlepszych kandydatów. Konkurencja o najlepszych kandydatów na rynku pracy jest wyjątkowo duża. Firmy SSC/BPO muszą rywalizować nie tylko z innymi organizacjami z tej samej branży, ale także z firmami innych sektorów, które poszukują specjalistów z podobnymi umiejętnościami. Szczególnie popularne są rekrutacje na stanowiska księgowych ze znajomością języka niemieckiego, analityków biznesowych, analityków finansowych, czy np. księgowego ds. VAT.  

Są to kompetencje wysoko pożądane. Pracodawcy chcąc upewnić się, że znajdą specjalistę z danego obszaru prześcigają się w oferowanych benefitach oraz wynagrodzeniach. Tutaj dużym wsparciem może być skorzystanie z usług rekrutacyjnych wyspecjalizowanego w rekrutacjach do SSC/BPO zespołu, który nie tylko posiada bazę kandydatów i jest w stanie w krótkim czasie pozyskać specjalistę, ale jest też w stanie określić, czy oczekiwania zarówno kandydata jak i klienta mieszczą się w możliwościach rynkowych.  

Jak outsourcing rekrutacyjny może pomóc w rozwiązaniu wyzwań z sektora SSC/BPO? 

  • Obniżenie kosztów - można pomóc klientom znacząco obniżyć koszty działalności. Wynika to z faktu, że zatrudnienie wewnętrznego zespołu wymaga wydatków na wynagrodzenia, szkolenia, ubezpieczenia, infrastrukturę itp. Outsourcing pozwala uniknąć tych wydatków i płacić tylko za usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem danego procesu). 
  • Skupienie przez klienta na głównych operacjach, dostęp do specjalistycznej wiedzy - dzięki outsourcingowi klienci zyskują dostęp do tej wiedzy i doświadczenia, co może poprawić jakość procesów i zminimalizować ryzyko błędów. 
  • Zwiększenie efektywności - outsourcing procesów może zwiększyć efektywność operacyjną klienta. Można wykorzystywać najlepsze praktyki, nowoczesne narzędzia i technologie, do których klient może nie mieć dostępu wewnętrznie. 
  • Oszczędność czasu - outsourcing pozwala zaoszczędzić klientom dużo czasu, który normalnie poświęcaliby na zarządzanie procesem i związane z nim zadania administracyjne. 
  • Elastyczność i skalowalność - możena dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta. Możemy również dostosować poziom obsługi w miarę wzrostu firmy klienta. 
Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Powiązane usługi