Facebook Pixel

Ulubione oferty

Z dobrym smakiem – czyli o próbowaniu metody crowdstaffingowej

Z badania Antal “Crowdstaffing w rekrutacji”, jak i z doświadczenia samych ekspertów wynika, że smak raz skosztowanego crowdstaffingu zostaje na dłużej w pamięci. Usługa wciąż zalicza się do rozwiązań innowacyjnych, a odsetek osób mających okazję skorzystać z tej usługi w Polsce jest niewielki (16% respondentów). 

Czy rekruterzy mają czas na innowacje?  

Crowdstaffing nie jest popularną metodą działania w Polsce. Mimo, że pracodawcy dostrzegają w tym rozwiązaniu dużą wartość, sens i potencjał, nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na skorzystanie z jego możliwości. Co stoi na przeszkodzie? Na to pytanie pozwala odpowiedzieć badanie „Crowdstaffing w rekrutacji” przeprowadzone przez Antal we wrześniu b.r. wśród 100 firm.  

Wywnioskować można, że w przypadku połowy badanych ograniczeniem są kwestie natury indywidualnej, a nie instytucjonalnej. Jako ważne czynniki ankietowali wskazali: brak czasu na naukę zasad działania innowacyjnych rozwiązań i na eksperymenty, jak i specyfikę biznesu opierającą się na sztywnych zasadach korporacyjnych. Z drugiej strony jednak 31% badanych wyraża zainteresowanie taką formą poszukiwania talentów, a 46% rozważa taka możliwość w przyszłości. Zapewne ci, którzy już wykorzystują potencjał crowdstaffingu, mogliby ich przekonać. 

Sprawdzony przepis na oszczędność czasu to właśnie crowdstaffing 

W momencie, gdy agencje rekrutacyjne stały się siłą napędową rynku, pracodawcy przywykli do tego, żeby zlecać rekrutacje na zewnątrz, w razie, gdyby nie udało im się samodzielnie pozyskać kandydatów. W przeprowadzonym badaniu Antal użytkowników platform crowdstaffingowych poproszono o podzielnie się wrażeniami i spostrzeżeniami odnośnie ich doświadczeń. Między innymi wskazane zostały zalety tego rozwiązania.

Dane te pokazują, że crowdstaffing jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę deklarowaną przy wyborze dostawców rekrutacyjnych przez klientów. Okazuje się, że kluczowe kryteria to właśnie: czas (58% wskazań) i cena (40% wskazań). Pojawia się zatem jeszcze jakiś czynnik, który powstrzymuje potencjalnych użytkowników - jest to wątpliwość w skuteczność tego rozwiązania i jest ona charakterystyczna dla 80% przebadanych pracowników działów personalnych. Obawa przed nieznanym i towarzysząca pracownikom HR ogromna odpowiedzialność za dobrostan firmy może skutkować pewną barierą stojącą na drodze do wykorzystania nowych, jeszcze nie tak powszechnych rozwiązań. Jednak można zadbać o warunki ograniczające ponoszone ryzyko do minimum. Dla przykładu w crowdstaffing’owej platformie ReX, łączącej pracodawców, kandydatów oraz rekruterów nie oczekuje się wyłączności na zlecone procesy. Na pierwszy można zapewnić sobie dodatkowe wsparcie albo spróbować użyć platformy jako rekrutera wspomagającego.


Liczby przemawiają na korzyść takiego rozwiązania, gdyż 85% procesów zlecanych do ReX przez klientów zewnętrznych kończy się sukcesem w terminie od 7 do 32 dni. 40% tych, którzy odważyli się skorzystać tego typu usługi oceniło, że jest ona lepsza od tradycyjnej, i tyle samo oceniło ją na równi. ReX - Recruitment Exchange jest jedyną platformą zbudowaną przy dużej firmie rekrutacyjnej, co pozwoliło zbudować usługę ergonomiczną w oparciu o tradycyjny model Antal. ReX powstał jako innowacyjne źródło kandydatów dla konsultantów Antal, które zostało udostępnione również bezpośrednio dla firm. 80% klientów ReX wraca do nas z kolejnymi zamówieniami i deklaruje wysoki poziom satysfakcji z usługi - Karolina Korzeniewska ReX Project Manager, Antal Poland.


O badaniu:

Badanie „Crowdstaffing w rekrutacji” zostało przeprowadzone przez Antal we wrześniu b.r. wśród 100 firm. Respondentom zostało postawione piętnaście pytań z zakresu znajomości usługi crowdstaffingu, jej funkcji, jak i również mocnych oraz słabych stron. 


Karolina Korzeniewska, ReX Project Manager, Antal Poland 


Masz pytania? Skontaktuj się z autorem:

Powiązane usługi