Facebook Pixel

Ulubione oferty

Badanie satysfakcji i zaangażowania

Case Studies

Badanie satysfakcji i zaangażowania

Story Story

Klient z branży paliwowej, z którym nawiązaliśmy współpracę, przeszedł dużą zmianę – dokonał fuzji z drugim przedsiębiorstwem z branży. Transformacja skutkowała zmianą struktury oraz poszerzeniem oferty, włączając także działania skierowane do nowego segmentu klientów. Rok po zmianach, postanowił zbadać poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz określić warunki, jakie mogą wpłynąć na poprawę sytuacji.


Cel i wyzwanie Cel i wyzwanie

Fuzja całkowicie odmieniła kształt przedsiębiorstwa. Pracownicy stanowili połączenie dwóch różnych kultur organizacyjnych. W ramach nowej struktury część z nich zmieniła swoje stanowisko, a tym samym zakres obowiązków. Bezpośrednio wiązało się to z rezygnacją z określonego sektora rynku oraz ukierunkowaniem swoich działań na inną grupę docelową. Dodatkowo, niektórzy z pracowników, ze względów logistycznych, musieli dojeżdżać nawet 120 km do nowego miejsca pracy.

W przeszłości organizacja nie prowadziła podobnych badań, jednak teraz ze względu na fuzję, nasze działania miały objąć aż 7 krajów Unii Europejskiej.

Plan działania Plan działania

W ramach naszych działań, przedstawiliśmy Klientowi kompleksowy plan, obejmujący badanie kluczowych aspektów warunkujących satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników. Pośród nich znalazły się atmosfera w biurze, zakres obowiązków, warunki fizyczne, narzędzia pracy, system wynagrodzeń stałych i zmiennych, kontakty zawodowe ze współpracownikami, relacje z przełożonymi oraz transparentność komunikacji w firmie.


Przebieg Przebieg

Do badania zaprosiliśmy grupy fokusowe, wyłonione spośród pracowników Klienta, które wskazały nam kwestie problematyczne, wpływające na spadek satysfakcji z pracy oraz zaangażowania w powierzone obowiązki. Następnie, przygotowaliśmy kwestionariusz, uwzględniający wyłonione we wcześniejszym etapie zagadnienia. Przesłaliśmy go do wszystkich pracowników w organizacji, angażując tym samym 7 siedzib naszego Klienta, na terenie Unii Europejskiej. Po dwóch tygodniach, zebraliśmy wszystkie odpowiedzi, tworząc jeden kompleksowy raport podsumowujący.

Efekty Efekty

Wyniki badań przedstawiliśmy zarządowi przedsiębiorstwa oraz pracownikom. Następnie, zorganizowaliśmy warsztaty omawiające nasz raport. Pracownicy, podzieleni na mniejsze zespoły wspólnie wypracowali propozycje, które miały na celu zwiększenie satysfakcji z pracy oraz zaangażowanie w powierzone działania. Wypracowane w grupach projektowych rozwiązania, w większości zostały wdrożone przez zarząd przedsiębiorstwa. Pozytywnie wpłynęło to na poczucie współtworzenia kultury organizacji przez pracowników oraz pokazało, że pomimo zmian strukturalnych, zarząd jest otwarty na oddolne inicjatywy.


Unikalność Unikalność

Badanie satysfakcji i zaangażowania, które przeprowadziliśmy u naszego Klienta było dla jego organizacji innowacyjnym przedsięwzięciem. Nasze działania objęły 7 krajów europejskich, uwzględniając szeroki zakres czynników oddziałujących na pracowników. Dzięki kompleksowemu podejściu oraz dostosowanemu do specyfiki organizacji harmonogramu, przygotowaliśmy raport, który umożliwił wprowadzenie realnych zmian.

7 krajów europejskich

4 miesiące działań

1 zespół projektowy

7 wypracowanych rozwiązań

Pod wrażeniem?

Zacznij swoją
historię

Zapytanie