Facebook Pixel

Ulubione oferty

Koniec złotej ery branży IT?

Koniec złotej ery branży IT?

Pracownicy branży IT to jedna z niewielu grup zawodowych, której sytuacja oceniana jest na stabilną. Wpływ pandemii na działalność firm IT jest jednak niewątpliwy. Co czwarta firma zmniejszyła liczbę prowadzonych rekrutacji, a niemal co trzecia – zupełnie z nich zrezygnowała. Czy to oznacza koniec złotej ery branży?

„Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów” badanie Antal Market Research zostało przeprowadzone na ponad 200 firmach z sektora nowych technologii podczas wakacji b.r. Wyniki badania wskazują, że większość organizacji z branży IT nadal prowadzi rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla, jednak niemal co trzecia – planuje zrezygnować zupełnie z prowadzenia nowych procesów rekrutacyjnych.

Przed zespołami IT stawiane będą jeszcze wyższe oczekiwania w obszarze zapewnienia ciągłości biznesowej, a dostosowanie się do zmieniającej się gospodarki jest nieuniknione. Ponad 60% firm z sektora skupia się na ulepszeniu komunikacji online,  produktów oraz usług. Oceniamy, że po krótkim spowolnieniu dynamiki zatrudnienia, obecny stan rzeczy pozytywnie wpłynie na długofalowe zapotrzebowanie kadrowe – prognozuje Fabian Pietras, dyrektor Antal IT Services.

Szanse dla liderów rynku

W drugim i trzecim kwartale b.r. konsultanci Antal zaobserwowali wzmożoną aktywność kandydatów z branży IT na rynku pracy, którzy częściej deklarowali poszukiwanie nowej pracy i odpowiadali na ogłoszenia. Specjaliści i menedżerowie IT są jednak ostrożniejsi w wyborach i dokładniej weryfikują oferowane warunki, zwłaszcza w aspektach związanych z bezpieczeństwem zatrudnienia. Taka postawa jest wynikiem wzrostu liczby zwolnień przy jednoczesnej niższej dostępności nowych wakatów. Dla firm mających stabilną pozycję na rynku jest to szansa na pozyskanie dotychczas niezwykle trudno dostępnych kompetencji. 

Firmy planujące wykorzystać ten czas na pozyskanie talentów powinny mieć na uwadze, że dużo częściej, jako forma współpracy preferowana jest umowa o pracę. Kandydatom wydaje się być ona stabilniejsza od B2B. Również mniej chętnie akceptują oni konieczność relokacji. Absolutnym warunkiem rozważenia nowej pracy jest możliwość przynajmniej częściowego pełnienia obowiązków zdalnie. Taka opcja jest oceniana jako zarówno wygodna, jaki i bezpieczna – komentuje Katarzyna Michaliszyn, Consultant, Antal IT Services.
Kandydaci z kolei mogą się spodziewać podczas udziału w procesie rekrutacyjnym weryfikacji umiejętności miękkich,  w szczególności pod kątem zarządzania i organizacji czasu pracy. Firmy też obecnie stawiają na zatrudnienie pracowników bardziej doświadczonych, którzy nie wymagają dodatkowych szkoleń oraz specjalnych procesów wdrożeniowych – dodaje Martyna Grunt-Mejer, Consultant, Antal IT Services.

Wyzwania dla IT w czasie pandemii

Rozwijająca się pandemia COVID – 19 ma ogromny wpływ na całą gospodarkę i stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Najwięcej respondentów reprezentujących branżę IT (32%) wskazuje, że kluczowym aspektem HR dla ich działalności jest obecnie zdalny onboarding pracowników oraz dostosowanie zakresu obowiązków pracowników do wymogów, jakie niesie za sobą praca zdalna. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w czasie pandemii staje się kolejnym zadaniem dla HR.

*O badaniu

Badanie na próbie 203 firm z sektora nowych technologii zostało przeprowadzone metodą CATI w okresie czerwiec-sierpień 2020 roku.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem: