Cykliczny raport "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" ukazuje aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. W tegorocznej edycji badania respondentów zapytano również o najczęstsze błędy pojawiające się podczas procesów rekrutacji, w których biorą udział.

Pobierz raport

Edycja 8 2 sierpnia 2018 Pobierz raport zobacz podsumowanie zwiń podsumowanie

Coraz więcej ofert i lepsze perspektywy zatrudnienia

Liczba otrzymywanych zaproszeń do procesów rekrutacyjnych rośnie. Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują rocznie 9 ofert pracy. Analizując średnią liczbę otrzymanych ofert w poszczególnych specjalizacjach, do liderów niezmiennie od kilku edycji należy obszar IT. Wzrost o 25% zanotowany został również w przypadku inżynierów.

Przeciętna roczna liczba zaproszeń do udziału w procesach rekrutacyjnych w podziale na specjalizacje:

Przeciętna roczna liczba zaproszeń do udziału w procesach rekrutacyjnych w podziale na specjalizacje

Ile czasu zajmuje poszukiwanie nowej pracy?

W badaniu pytamy o możliwość znalezienia pracy adekwatnej do kompetencji i oczekiwań respondentów. O ile przy niskim poziomie bezrobocia w Polsce, zdecydowana większość kadry jest w stanie z łatwością znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, o tyle kluczowe jest pytanie, czy będzie to miejsce gwarantujące oczekiwany rozwój zawodowy.

Ile czasu zajmuje poszukiwanie nowej pracy?

Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI w terminie 14.03-7.05 2018 roku. W badaniu wzięło udział 1125 respondentów z całej Polski, średnio mających 38 lat i 14 lat doświadczenia zawodowego.

Spis treści:

 • Kluczowe wnioski z raportu
 • Specjalista i menedżer na rynku pracy
 • Coraz więcej ofert i lepsze perspektywy zatrudnienia
 • Ile czasu zajmuje poszukiwanie nowej pracy?
 • Ocena sytuacji zawodowej
 • Jakie podwyżki otrzymują specjaliści i menedżerowie, a jakich oczekują?
 • Otwartość specjalistów i menedżerów na zmianę pracy
 • Specjaliści i menedżerowie chcą lepszej pracy, ale to pracodawca ma ich znaleźć
 • Social Media pełne talentów
 • Motywacje do zmiany pracy
 • Warunki zmiany pracy
 • Oferta pracy, która skusi pracownika
 • Jakich benefitów oczekują specjaliści i menedżerowie?
 • Postrzeganie rekrutacji przez specjalistów i menedżerów
 • Mobilność specjalistów i menedżerów
 • Metodologia
 • Poznaj raporty Antal
 • O Antal
 • Antal Market Research

Pobierz raportzwiń podsumowanie

Edycja 7 6 listopada 2017 Pobierz raport zobacz podsumowanie zwiń podsumowanie

Kto najczęściej szuka pracy?

Jakie jest obecne nastawienie specjalistów i menedżerów do zmiany pracy?

30% specjalistów i menedżerów aktywnie dąży do zmiany pracy (np. przeglądając i odpowiadając na ogłoszenia rekrutacyjne)
62% nie szuka pracy aktywnie, ale nie ignoruje propozycji zawodowych, otrzymywanych przez headhunterów, znajomych lub portale networkingowe (np. Goldenline, LinkedIn)
8% specjalistów i menedżerów nie szuka pracy aktywnie, ignoruje wszelkie zaproszenia do udziału w rekrutacji.

Jak specjaliści i menedżerowie wykorzystują profile w sieciach networkingowych GoldenLine i LinkedIn?

70% specjalistów i menedżerów posiada profil na GoldenLine lub LinkedIn i na bieżąco aktualizuje informacje o zmianach w karierze na przynajmniej jednym z nich
20% specjalistów i menedżerów posiada profil na GoldenLine lub LinkedIn, jednak informacje tam zawarte nie są aktualne
10% nie posiada profilu zawodowego ani na GoldenLine, ani na LinkedIn

Przeciętna roczna liczba zaproszeń do udziału w procesach rekrutacyjnych w podziale na specjalizacje:

Przeciętna roczna liczba zaproszeń do udziału w procesach rekrutacyjnych w podziale na specjalizacje

Badanie Antal Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 24.07-16.08 2017 roku. W badaniu wzięło udział 1040 respondentów z całej Polski. Badanie było anonimowe. 

Spis treści:

 • Wstęp
 • Kluczowe wnioski z raportu
 • Postawy specjalistów i menedżerów wobec zmiany pracy
 • Pracownik w Social Media
 • Sytuacja specjalistów i menedżerów na rynku pracy
 • Motywacje do zmiany pracy
 • Mobilność specjalistów i menedżerów
 • Metodologia
 • O Antal

Pobierz raportzwiń podsumowanie

Edycja 6 11 stycznia 2017 Pobierz raport zobacz podsumowanie zwiń podsumowanie

Kto najczęściej szuka pracy?

Jakie jest obecne nastawienie specjalistów i menedżerów do zmiany pracy?

30% specjalistów i menedżerów aktywnie dąży do zmiany pracy (np. przeglądając i odpowiadając na ogłoszenia rekrutacyjne)
64% nie szuka pracy aktywnie, ale nie ignoruje propozycji zawodowych, otrzymywanych przez headhunterów, znajomych lub portale networkingowe (np. Goldenline, LinkedIn)
6% specjalistów i menedżerów nie szuka pracy aktywnie, ignoruje wszelkie zaproszenia do udziału w rekrutacji.

Jak specjaliści i menedżerowie wykorzystują profile w sieciach networkingowych GoldenLine i LinkedIn?

74% specjalistów i menedżerów posiada profil na GoldenLine lub LinkedIn i na bieżąco aktualizuje informacje o zmianach w karierze na przynajmniej jednym z nich
15% specjalistów i menedżerów posiada profil na GoldenLine lub LinkedIn, jednak informacje tam zawarte nie są aktualne
11% nie posiada profilu zawodowego ani na GoldenLine, ani na LinkedIn

Zmiana pracy wśród specjalistów i menedżerów w Polsce

W całym swoim życiu zawodowym przeciętny reprezentant grupy specjalistów i menedżerów zmieniał pracę średnio 4 razy (tak jak w poprzednim roku).
Tylko 3% respondentów nigdy nie zmieniało pracy, a 25% zmieniało pracę 6 razy lub więcej.

Jakie są konieczne elementy, które musi zawierać oferta pracy, aby specjaliści i menedżerowie zdecydowali się ją rozważyć?

Chcąc pozyskać specjalistę lub menedżera, polscy pracodawcy muszą w obecnych warunkach gospodarczych spełnić szereg oczekiwań. Pracownicy oczekują, że godna uwagi oferta pracy będzie propozycją zakładającą wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie (konieczny element dla 73% badanych), umowę o pracę (56%) i możliwość realizacji obowiązków w elastycznym systemie godzinowym (38%). Ponadto firma, która wyjdzie z propozycją, musi cieszyć się dobrą marką pracodawcy (element istotny dla 41% specjalistów i menedżerów).

Pracownicy oczekują, że godna uwagi oferta pracy będzie propozycją zakładającą wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie (konieczny element dla 73% badanych), umowę o pracę (56%), dobrą markę pracodawcy (41%) i możliwość realizacji obowiązków w elastycznym systemie godzinowym (38%)

Wynagrodzenia o jaki procent większego niż obecne, oczekują pracownicy w przypadku zmiany pracy?

Średnio badani oczekują 23 procentowego wzrostu. Najwyższe oczekiwania przedstawiają osoby, które otrzymują najwięcej ofert pracy, z racji tego oferta, którą mieliby rozważyć musi się też wyróżniać. Specjaliści i menedżerowie z obszaru IT czy inżynierii oczekują 24 procentowego wzrostu płacy. Najniższe oczekiwania mają pracownicy administracji – 19%. Analizując raporty płacowe i benchmarki rynkowe pracodawcy powinni wziąć pod uwagę, że oferta pozyskania pracownika z zewnątrz organizacji musi przewyższać przeciętne wynagrodzenie, aby być atrakcyjną.

Jakie miasta w Polsce są najbardziej atrakcyjne pod kątem relokacji?

Mapa Polski przedstawiająca, które miasta są najbardziej atrakcyjne pod kątem ewentualnej relokacji zawodowej dla specjalistów i menedżerów biorących udział w badaniu rynku pracy Antal

Kto jest najbardziej pożądany na rynku pracy?

Liczba propozycji rozmowy o ofercie pracy lub zmianie pracy według branż w roku 2016 na polskim rynku pracy

Badanie Antal Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 14-20.11.2016 roku. W badaniu wzięło udział 1434 respondentów z całej Polski, w tym 28% kobiet i 72% mężczyzn. 50% respondentów to specjaliści, a 50% – menedżerowie. Przeciętny respondent jest w wieku 37 lat i posiada 13,5 roku doświadczenia zawodowego. Badanie było poufne. 

Pobierz raportzwiń podsumowanie

Edycja 5 9 grudnia 2015 Pobierz raport zobacz podsumowanie zwiń podsumowanie

Kto najczęściej szuka pracy?

Najczęściej aktywnie pracy poszukują osoby zatrudnione w obszarach: HR (36%), Sprzedaż i Marketing (34%), Administracja (31%) oraz przedstawiciele sektorów: FMCG (40% respondentów z tego sektora deklaruje aktywne poszukiwanie pracy), Farmacja i Aparatura Medyczna (37%) oraz Turystyka (36%).

Najczęściej aktywnie pracy poszukują osoby zatrudnione w obszarach: HR (36%), Sprzedaż i Marketing (34%), Administracja (31%) oraz przedstawiciele sektorWśród osób poszukujących pracy biernie znaczna część pracuje w obszarach: Prawo (67%), IT (59%) oraz Inżynieria i Finanse (po 55%). 86% specjalistów i menedżerów z tej grupy jest pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Mówiąc o sektorach, jakie dominują wśród osób biernie poszukujących pracy, należą do nich: Energia Konwencjonalna i Odnawialna (66%), SSC/BPO (Centra Usług Wspólnych, 62%) oraz IT i Telekomunikacja (57%).w: FMCG (40% respondentów z tego sektora deklaruje aktywne poszukiwanie pracy), Farmacja i Aparatura Medyczna (37%) oraz Turystyka (36%).

Chęć do zmiany pracy

Przeciętnie reprezentant grupy specjalistów i menedżerów w swoim życiu zmieniał pracę 4 razy, a 22% pracowników zmieniało pracę minimum 6 razy. Tylko 4% respondentów nigdy nie zmieniło w swoim życiu pracy. Ponad połowa specjalistów i menedżerów (58%) podczas zmiany pracy kierowała się chęcią zdobycia nowych kompetencji. Co trzeciemu ankietowanemu zależało na lepszej atmosferze w pracy (31%), a co piąty respondent jako powód zmiany wskazał zakończenie umowy z poprzednim pracodawcą (20%). Warto zauważyć, że dla polskich pracowników coraz ważniejsza staje się opinia o firmie na rynku – świadczy o tym chociażby fakt, iż zmieniając pracę coraz więcej osób kieruje się prestiżem firmy i atmosferą w niej panującą.

Warunki zmiany pracy

Dla większości specjalistów i menedżerów (80%) bardzo ważne jest wyższe niż dotychczas wynagrodzenie. 68% respondentów jako niezbędny element rozważenia nowej oferty wskazało umowę o prace, a 50% – cenioną markę pracodawcy. Co trzeci ankietowany chciałby mieć jasno określone warunki awansu (32%).

Kto jest najbardziej pożądany na rynku pracy?

Specjaliści i menedżerowie w ciągu ostatniego roku otrzymali średnio 8 ofert pracy od pracodawców. Największym zainteresowaniem cieszyli się pracownicy z obszaru IT – średnio otrzymują oni 15 zaproszeń do udziału w projektach rekrutacyjnych rocznie. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy z Logistyki – w minionym roku otrzymali średnio 10 ofert pracy. Trzecią grupą, na którą jest wzmożone zapotrzebowanie, jest Inżynieria – specjaliści i menedżerowie zadeklarowali, że dostali 9 zaproszeń do rekrutacji, w ostatnim roku.

Gotowość do relokacji

30% ankietowanych specjalistów i menedżerów przynajmniej raz relokowało się ze względu na pracę, a co czwarty badany (24%) – więcej niż raz. 77% respondentów wskazało, że wyższe wynagrodzenie jest warunkiem niezbędnym, aby zdecydowali się na zmianę miejsca zamieszkania ze względu na pracę. Prawie połowie ankietowanych zależy na pakiecie relokacyjnym (47%). 37% specjalistów i menedżerów wskazało, że minimalnym warunkiem relokacji jest atrakcyjna lokalizacja w mieście oraz łatwość znalezienia pracy w danej lokalizacji przez partnera/ partnerkę. Tylko co 5-ty ankietowany nie jest zainteresowany relokacją (19%). Wśród najatrakcyjniejszych do relokacji miast znalazły się: Wrocław – 49% badanych wybrało tę lokalizację; Warszawa (42%) oraz Gdańsk (41%). Również Kraków i Poznań zostały docenione przez respondentów – odpowiednio 38% i 33% wskazało te miasta jako atrakcyjne pod kątem przeprowadzki, ze względu na pracę.

Przebranżowienie

Jak wynika z raportu „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, ponad połowa badanych jest gotowa na przekwalifikowanie się. Największe zainteresowanie wykazują specjaliści i menedżerowie z branży Media i PR (68%). Podobnie, dużą gotowość wykazują przedstawiciele średniego i wyższego szczebla, Sieci Handlowych (67%) oraz Transportu, Spedycji i Logistyki (66%).

Pobierz raportzwiń podsumowanie

Edycja 4 16 czerwca 2014 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Aktywność specjalistów i menedżerów – poszukiwanie pracy.

27% specjalistów i menedżerów poszukuje aktywnie pracy, 51% biernie (cv jest dostępne na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych i respondenci są otwarci na nowe propozycje zawodowe). 22% pracowników średniego i wyższego szczebla w ogóle nie poszukuje nowego zatrudnienia. Większość badanych osób (96%) jest gotowa rozważyć ofertę otrzymaną bezpośrednio od rekrutera. Również w grupie osób w ogóle nie poszukujących pracy chęć kontaktu z rekruterem jest wysoka – 86% deklaruje rozważenie bezpośredniej oferty.

Zmiana pracy

Przeciętnie reprezentant grupy specjalistów i menedżerów w swoim życiu 4 razy zmieniał pracę. Średnia ta dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W przypadku specjalistów zmiana najczęściej ma miejsce 3 razy, co zapewnie wynika z bardziej płaskiej ścieżki rozwoju. Natomiast praca zmieniana jest przez specjalistów i menedżerów średnio co 3 lata. Co trzeci respondent ostatnio zmienił pracę w celu zdobycia nowych kompetencji i chęci uczestniczenia w nowych projektach. Dla co czwartej osoby motywatorem była chęć otrzymywania większego wynagrodzenia., a dla 15% była to chęć pracy w lepszej atmosferze. Ponad połowa specjalistów i menedżerów planuje w przeciągu najbliższych miesięcy zmienić pracę.

Warunki zmiany pracy

Najczęściej udzielaną odpowiedzą było wyższe, od dotychczasowego wynagrodzenie. Specjaliści i menedżerowie zapytani o oczekiwany wzrost wynagrodzenia w przypadku zmiany pracy wskazali wartość w wysokości 25% podwyżki. Nieznacznie więcej oczekują specjaliści od menedżerów (odpo-wiednio 26% i 24%). Patrząc na podział ze względu na specjalizację, najwięcej oczekują respondenci z obszaru logistyki (32%) administracji (27%). Najmniej natomiast z obszaru HR i prawa (22%). Osoby do 30 roku życia oczekują 28% podwyżki, osoby po 30 roku życia - 24%.

Kogo chcą pozyskać pracodawcy?

Średnia liczba zaproszeń do udziału w procesie rekrutacyjnym otrzymanych w ciągu ostatniego roku
9 IT
8 Inżynieria
7 HR, Logistyka
6 Finanse, Sprzedaż i Marketing
5 Administracja, Wyższa Kadra Zarządzająca.

Gotowość do relokacji, czyli jakie lokalizacje pracodawców skuszą specjalistów i menedżerów najbardziej?

Ponad połowa badanych (51%) choć raz w życiu relokowała się ze względu na pracę. Jest to bardzo wysoki wynik świadczący o dużej mobilności grupy specjalistów i menedżerów. Respondenci odpo-wiedzieli również na pytanie, jakie warunki musiałaby spełniać oferta pracy, aby ich skłonić do reloka-cji. Zdecydowanie, dla największej grupy będą to argumenty finansowe – czy większe wynagrodzenie (27%), czy przyznanie finansowego pakietu relokacyjnego (15%). Z perspektywy pracodawców, szczególnie nowych inwestorów, istotne jest również to, które miasta są atrakcyjne dla grupy specjali-stów i menedżerów pod kątem relokacji. Już czwarty raz z rzędu liderem jest Wrocław, zaraz za nim Warszawa i Kraków. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli spojrzymy na Trójmiasto jako całość – ta właśnie lokalizacja wyjdzie zdecydowanie na czoło rankingu z wynikiem 23%.

Przebranżowienie

53% respondentów zadeklarowało gotowość do przebranżowienia. Najwięcej zdecydowałoby się na to przedstawicieli administracji (83%) oraz sprzedaży i marketingu (67%). Najmniej – prawników, co za-pewne wynika ze znacznej inwestycji i dużego zaangażowania czasu w wykształcenie w tym kierunku.

 

Pobierz raportzwiń podsumowanie

Edycja 3 29 lipca 2013 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie

Aktywność specjalistów i menedżerów – poszukiwanie pracy.

39% specjalistów i menedżerów poszukuje aktywnie pracy, 46% biernie (cv jest dostępne na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych i respondenci są otwarci na nowe propozycje zawodowe. 15% pracowników średniego i wyższego szczebla w ogóle nie poszukuje nowego zatrudnienia.

Co motywuje do pozostania w dotychczasowej organizacji?

Dla największego odsetka respondentów (54%) czynnikiem motywującym do pozostania w obecnej organizacji jest atmosfera i relacje personalne w firmie. Również często istotne jest otrzymywane wynagrodzenie (52%). Prawie co drugi badany zwraca uwagę również na brak atrakcyjnych ofert pracy na rynku.

Kogo chcą pozyskać pracodawcy?

Do tradycyjnie najczęściej obleganych przez pracodawców specjalistów i menedżerów należą osoby z obszaru IT – średnio otrzymują oni 11 zaproszeń do udziału w projektach rekrutacyjnych. Pozostałe grupy zawodowe otrzymują średnio 6 takich zaproszeń, z wyjątkiem przedstawicieli obszaru administracji i prawa.

Jak pozyskać specjalistów i menedżerów?

Jakie elementy powinny znaleźć się w ofercie pracy, aby specjaliści i menedżerowie zdecydowali się ją rozważyć? W tym obszarze dużo zależy od indywidualnych oczekiwań, natomiast respondenci wskazali elementy konieczne. Należy do nich wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie (74%) i umowa o pracę (69%). Warto zwrócić jednak uwagę, że dla 16% respondentów to właśnie elastyczna forma zatrudnienia współpracy jest warunkiem koniecznym. W kategorii inne natomiast często pojawiała się możliwość pracy zdalnej. Dla co drugiego respondenta istotna jest również jasno określona ścieżka kariery (47%), ceniona marka pracodawcy (42%) oraz nowoczesne narzędzia pracy (32%).

Gotowość do relokacji, czyli jakie lokalizacje pracodawców skuszą specjalistów i menedżerów najbardziej?

Na dzisiejszym rynku pracy od wielu specjalistów i menedżerów wymagana jest mobilność. Dotyczy to zwłaszcza obszaru inżynierii czy handlu. 63% badanych wyraziło gotowość do relokacji po otrzymaniu atrakcyjnej oferty pracy. Do deklarujących największą mobilność grup należą: prawnicy (77%), przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej (72%) oraz logistycy (71%). Odsetek osób faktycznie relokujących sie w ciągu ostatniego roku jest również stosunkowo wysoki i wynosi 19%. Faktycznie najczęściej relokują sie inżynierowie (28%), wyższa kadra zarządzająca (23%) oraz prawnicy (22%).

Z perspektywy pracodawców, szczególnie nowych inwestorów, istotne jest również, które miasta są atrakcyjne dla grupy specjalistów i menedżerów pod kątem relokacji. W rankingu miast najbardziej atrakcyjnych pod kątem relokacji awansowała nieco Warszawa (51%), wyprzedzając Kraków (46%) w stosunku do ubiegłej edycji badania.

Pobierz raportzwiń podsumowanie

Edycja 2 5 czerwca 2012 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie


91% specjalistów i menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu jest aktywna zawodowo, 9% obecnie nie pracuje. 78% respondentów jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a 13% pracuje w oparciu o umowę cywilnoprawną, kontrakt, bądź pracę czasową.

Co trzeci respondent (33%) w przeciągu ostatniego roku zdecydował się na zmianę pracy. Dotyczy to w takim samym stopniu zarówno kobiet jak i mężczyzn, specjalistów jak i menedżerów.

Co trzeci respondent (33%) poszukuje pracy aktywnie. Ponad połowa respondentów (51%) poszukuje pracy biernie – poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie ich agencjom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. 16% specjalistów i menedżerów deklaruje, że nie szuka zatrudnienia, natomiast 84% tej grupy zdecydowałoby się rozważyć ofertę pracy otrzymaną od rekrutera czyli o 4% więcej niż w poprzedniej edycji badania. Odsetek wszystkich respondentów gotowych rozważyć ofertę zatrudnienia przedstawioną przez rekrutera wynosi 97%.

Średnio respondenci otrzymali 5 ofert pracy w ciągu okresu 1 roku. Jedynie 8% respondentów nie otrzymało w ciągu ostatniego roku żadnej oferty pracy.

Największy odsetek specjalistów i menedżerów za najważniejsze czynniki, które skłaniają do przyjęcia oferty pracy uznaje większe wynagrodzenie (71,4%), odpowiadający badanym styl zarządzania i kultura organizacyjna (40,1%) oraz wyższy stopień odpowiedzialności i decyzyjności na proponowanym stanowisku (32%). Najmniejszej liczbie respondentów zależy na możliwości relokacji (1,7%), możliwości zagranicznych podróży (6,1%) czy bardziej prestiżowej marce (6,4%).

Dla większości respondentów (65,3%) zła opinia o pracodawcy jest najważniejszym czynnikiem, dla którego zadecydowaliby się na odrzucenie oferty pracy. O odrzuceniu oferty pracy najczęściej zadecyduje nieodpowiadający styl zarządzania i kultura organizacyjna (37,9%) oraz niższy stopień odpowiedzialności i decyzyjności na proponowanym stanowisku (37,8%).

75% specjalistów i menedżerów dla atrakcyjnej oferty pracy zdecydowałoby się na relokację. Dla co drugiego respondenta (48%) nie miałoby przy tym znaczenia czy relokacja dotyczyłaby Polski czy zagranicy. 19% zmieniłoby miejsce zamieszkania, ale tylko w granicach Polski, a 8% tylko za granicę.

Respondenci odpowiedzieli również, w których miastach najchętniej by zamieszkali w takiej sytuacji. Na czoło wysuwa się Wrocław, który byłby atrakcyjny pod kątem relokacji dla co drugiego respondenta (52,5%). Na drugim miejscu plasuje się Kraków (45,2%), a na trzecim – Warszawa (43%). Wysoko w rankingu plasują się również Gdańsk (39,1%) i Poznań (36,8%).

Pobierz raportzwiń podsumowanie

Edycja 1 14 listopada 2011 Pobierz raport zobacz podsumowaniezwiń podsumowanie


Ponad połowa osób aktywnych zawodowo poszukuje pracy biernie – poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie ich agencjom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. 13% specjalistów i menedżerów deklaruje, że nie szuka zatrudnienia, natomiast 80% tej grupy zdecydowałoby się rozważyć ofertę pracy otrzymaną od rekrutera. Odsetek wszystkich respondentów gotowych rozważyć ofertę zatrudnienia przedstawioną przez rekrutera wynosi 97%.

W podziale na branże szczególnie stabilne – nieposzukujące pracy osoby są zatrudnione w: Kancelariach Prawnych (44%), Turystyce (27%). Z kolei branżą, w której zatrudnieni najczęściej aktywnie poszukują pracy jest: Transport, Spedycja i Logistyka (45%), Wyposażenie i sprzęt AGD (44%), Przemysł (40%), Sieci Handlowe (40%). Najwięcej specjalistów i menedżerów z województwa podlaskiego nie poszukuje pracy (30%). Najwyższy odsetek specjalistów i menedżerów aktywnie poszukujących pracę odnotowaliśmy w województwie warmińsko-mazurskim (61%). Satysfakcję z pracy (mierzoną wskaźnikami: wysokość wynagrodzenia, wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna w firmie, miejce pracodawcy w rankingach najlepszych pracodawców, opinia o pracodawcy na rynku, czas codziennego dojazdu do pracy, możliwości szkolenia, możliwości awansu, stopień odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku, stabilność zatrudnienia, work life balance, forma zatrudnienia) odczuwają w identycznym stopniu kobiety i mężczyźni (po 70%).

Co w pracy satysfakcjonuje i skłania do nieposzukiwania innej pracy?

Wsród osób, które nie myślą o zmianie pracy najlepiej oceniane są: wysokość wynagrodzenia (72%),styl zarządzania i kultura organizacyjna (72%), czas codziennego dojazdu do pracy (65%), opinia o pracodawcy na rynku (61%). Z kolei osoby aktywnie poszukujące pracy przede wszystkim źle oceniają: możliwości awansu (54%), możliwości szkolenia (45%), stylem zarządzania oraz kultura organizacyjna (45%). Pokazuje to, że o ile szkolenia i możliwości awansu nie należą do najważniejszych czynników budujących lojalność w stosunku do pracodawcy, o tyle ich niezadowalający poziom staje się ważnym czynnikiem przy decyzji o poszukiwaniu nowej pracy. 59% osób niezadowolonych ze swojej obecnej pracy poszukuje aktywnie innej, co robi jedynie 26% tych, którzy odczuwają satysfakcję z obecnej pracy.

Dla prawie wszystkich respondentów (99%) podczas rozważania oferty nowej pracy znaczenie ma wysokość wynagrodzenia. Duże znaczenie (95%) ma również stopień odpowiedzialności na proponowanym stanowisku. Specjaliści i menedżerowie kompleksowo rozważają ofertę pracy i do większości warunków przywiązują duże znaczenie.

Do najważniejszych benefitów dla specjalistów i menedżerów należy opieka medyczna (ważna dla 83% respondentów). Istotny jest również służbowy samochód z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych (dla 64% respondentów). Tak samo ważne dla badanej grupy jest ubezpieczenie na życie. Nie odnotowaliśmy znaczących różnic jeśli chodzi o preferencje w zależności od wieku, szczebla zatrudnienia czy województwa. Kobiety są nieco bardziej wymagające przy rozpatrywaniu oferty nowej pracy niż mężczyźni. Większość czynników jest tak samo istotna dla obu grup, ale dla kobiet ważniejsze są te związane z edukacją, prestiżem miejsca pracy, work-life balance.

Pobierz raportzwiń podsumowanie

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj