Facebook Pixel

Ulubione oferty

Badanie potencjału inwestycyjnego

Case Studies

Badanie potencjału inwestycyjnego

Story Story

Nasz Klient z branży produkcyjnej posiadający kilka fabryk na terenie całej Polski planował stworzenie nowej linii produkcyjnej. Jej uruchomienie miało zwiększyć zatrudnienie o minimum 50 etatów. Wstępny wybór padł na niewielkie miasto, oddalone o 50 km od stolicy województwa, w którym funkcjonowała już jedna z fabryk. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Klient chciał sprawdzić, czy region posiada wystarczające zasoby ludzkie zapewniające sprawne uruchomienie nowej linii.


Cel i wyzwanie Cel i wyzwanie

Przeprowadzone przez nas Badanie potencjału inwestycyjnego miało na celu dostarczenie szczegółowych informacji na temat regionu rozważanego przez Klienta. Wyniki determinowały wybór lokalizacji oraz opracowanie dedykowanej strategii HR. Klientowi zależało na szybkim czasie realizacji, dlatego do działania zaangażowaliśmy duży zespół projektowy.

Plan działania Plan działania

Zależało nam, na pozyskaniu kompleksowych informacji o rynku, dlatego harmonogram działań zawierał kompilację różnych technik badawczych. Zaplanowaliśmy badanie ankietowe ilościowe, wywiady pogłębione, a także analizę treści w mediach tradycyjnych i nowoczesnych. Dodatkowo, przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami lokalnej administracji publicznej. Pośród analizowanych obszarów znajdowały się: najlepsze źródła pozyskiwania określonych kandydatów, stawki oferowane w regionie, motywacje pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia, analiza konkurencji oraz trendy i prognozy lokalnego rynku pracy.


Przebieg Przebieg

W pierwszym etapie działań przeprowadziliśmy testy źródeł pozyskiwania kandydatów. Pośród nich znalazły się portale ogłoszeniowe, Social Media czy direct research. Dzięki temu mogliśmy wskazać najbardziej efektywne sposoby dotarcia do potencjalnych pracowników fabryki. Po ustaleniu z Klientem kwestionariusza oraz doboru próby badawczej, przystąpiliśmy do badania. Kluczem do sprawnego przeprowadzenia procesu było dotarcie do osób mających pożądany przez Klienta profil zawodowy. Równocześnie trwały prace zespołu zajmującego się analizą treści, które pojawiły się w mediach na temat naszego Klienta oraz trendów rynkowych na przestrzeni ostatniego roku.

Efekty Efekty

Po zakończeniu badania Klient otrzymał kompleksowy raport podsumowujący. Zawarte w nim dane i wnioski pozwoliły zaprojektować konkurencyjną siatkę wynagrodzeń oraz zaplanować działania rekrutacyjne, umożliwiające pozyskanie nawet trudno dostępnych kandydatów, wpisujących się w pożądany profil. Dodatkowo, przedstawiliśmy opracowane elementy, niezbędne do budowania przez Klienta strategii Employer Branding.


Unikalność Unikalność

Podczas prowadzenia Badania potencjału inwestycyjnego dla Klienta, nasze działania oparliśmy na unikalnym połączeniu różnych technik badawczych oraz kompleksowym spojrzeniu, obejmującym rynek z wielu różnych perspektyw. W proces zaangażowaliśmy doświadczony zespół projektowy, koordynowany przez Project Managera, gwarantując tym samym ekspercką wiedzę oraz doświadczenie. Konsultanci wyspecjalizowani w doradztwie HR branży produkcyjnej oraz analitycy rynku pracy i aktualnych trendów, zapewnili sprawne i terminowe przeprowadzenie projektu.

50 etatów

12 osób specjalistów tworzących zespół projektowy

4 tygodnie działań

Pod wrażeniem?

Zacznij swoją
historię

Zapytanie