Facebook Pixel

Ulubione oferty

Assessment Center

Case Studies

Assessment Center

Story Story

Klient z branży FMCG stanął przed wyzwaniem wyboru odpowiedniego kandydata podczas rekrutacji. Przyszły pracownik z jednej strony miał być silnie zorientowany na cel, ale z drugiej posiadać silne kompetencje miękkie i umiejętność budowania relacji. Oba obszary były kluczowymi elementami w zarządzaniu ludźmi oraz kulturze organizacyjnej Klienta.


Cel i wyzwanie Cel i wyzwanie

Wybór odpowiedniego menedżera jest kluczowym aspektem wypływającym na efektywność całego zespołu. Jego wysokie umiejętności zarządzania mogą zmniejszyć rotację pracowników, co tym samym pozwala zaoszczędzić czas i wydatki, których wymaga prowadzenie rekrutacji.

Przykładowo, bezpośrednie koszty błędnie zakończonej rekrutacji można wyliczyć mnożąc okres próbny kandydata przez jego miesięczne wynagrodzenie. Assessment Center, w przypadku stanowiska menedżerskiego, pozwala uniknąć straty o łącznej wartości przekraczającej 100 tys. złotych. (przy pensji 30 tyś. złotych + koszty pracodawcy – ponad 12 tys. złotych.). Trzeba pamiętać także o stratach, które mogą pojawić się w wyniku wyboru niekompetentnego menedżera – rotacje w zespole, słabe wyniki finansowe firmy oraz koszty rekrutacji kolejnej osoby.

Plan działania Plan działania

Stworzenie dedykowanego harmonogramu opierało się na ustalonych z Klientem szczegółowych wytycznych dotyczących oczekiwań wobec stanowiska, na które prowadzona była rekrutacja. Plan działań rozłożony był na dwa tygodnie, na które zaplanowane zostały sesje indywidualne z kandydatami, które miały pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji.


Przebieg Przebieg

Podstawą naszego działania było uzgodnienie kluczowych kompetencji dla danego stanowiska oraz oczekiwań względem nowo zatrudnionego pracownika. Przeprowadziliśmy serię jednodniowych sesji z każdym z kandydatów, podczas których musieli oni wykonać zadania indywidualne oraz grupowe, sprawdzające czy posiadają wymagane umiejętności oraz reprezentują pożądany w organizacji styl komunikacji z zespołem. Podsumowanie zawierało mocne strony oraz obszary w których potencjalny pracownik potrzebuje dalszego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniej ustalonych obszarów kluczowych.

Efekty Efekty

Proces zakończył się wybraniem kandydata na nowe stanowisko menedżerskie, spełniającego wymagania Klienta oraz wpisującego się w kulturę zarządzania organizacji.


Unikalność Unikalność

Assessment Center wymagało od nas indywidualnego podejścia do całego procesu. Już od pierwszego etapu działań opieraliśmy się na dedykowanym profilu kandydata, wypracowanym na podstawie wywiadu z Klientem oraz pogłębionej analizy organizacji.

100000 PLN to kwota, którą udało się zaoszczędzić

2 tygodnie działań

2 rodzaje sesji: indywidualne i grupowe

6 najważniejszych kompetencji

Pod wrażeniem?

Zacznij swoją
historię

Zapytanie