Facebook Pixel

Ulubione oferty

Leadership Excellence Program

Case Studies

Leadership Excellence Program

Story Story

Firma branży finansowej przeszła fuzję, w wyniku której firma urosła dwukrotnie. Zmieniła się wizja firmy i cele strategiczne. Zarząd firmy zauważył potrzebę doskonalenia kompetencji Managerów, którzy dotychczas zarządzali małymi zespołami i zdecydowanie mniejszą skalą biznesu w rodzinnej kulturze pracy. 


Cel i wyzwanie Cel i wyzwanie

Zostaliśmy poproszeni o wykonanie audytu kompetencji managerskich co miało stanowić punkt wyjścia do planowania rozwoju Managerów. Jednocześnie badanie miało być powtarzane cyklicznie jako pulse kompetencji i forma monitoringu postępów w rozwoju Managerów. W kolejnym kroku firma planowała zaangażowanie firm szkoleniowych w przeprowadzenie szkoleń managerskich. 

Plan działania Plan działania

Zaproponowaliśmy kompleksowe rozwiązanie w formie procesu rozwojowego, który zakładał nie tylko wstępny audyt kompetencji, ale również cykliczny monitoring kompetencji, współtworzenie strategii rozwoju Managerów oraz przeprowadzanie autorskiego Programu rozwoju Managerów, który realnie budował nowe nawyki i standardy pracy Managerów.


Przebieg Przebieg

Punktem wyjścia w projekcie był audyt kompetencji managerskich MyView 360. Audyt prowadzimy metodą oceny 360 stopni. Oznacza to, że oceny kompetencji dokonują sami Managerowie uczestniczący w badaniu, ich przełożeni, podwładni, współpracownicy a nawet klienci lub partnerzy biznesowi. W ten sposób otrzymujemy kompleksowy i rzetelny obraz skuteczności Managera w środowisku konkretnej firmy.

Efekty Efekty

Przygotowaliśmy raporty indywidualne dla Managerów oraz raport zbiorczy całej badanej grupy (raport dla Zarządu i Działu Personalnego). Przedstawiliśmy wyniki dla 9 kompetencji i 72 zachowań. Wskazaliśmy talenty, luki kompetencyjne oraz rekomendacje rozwojowe. Przekazaliśmy feedback każdemu z uczestników badania w ramach spotkania z certyfikowanym Coachem.

Klientowi przedstawiliśmy również strategię i plan rozwoju Managerów w organizacji. Punktem odniesienia była dla nas strategia, wizja i potrzeby firmy. Przygotowaliśmy też konkretny roczny program rozwoju całej grupy Managerów oraz indywidulane plany rozwoju dla kluczowych Managerów tak aby zapewnić organizacji poziom kompetencji zarządczych adekwatny do realizacji celów strategicznych firmy.

Dodatkowo, pomogliśmy firmie zakomunikować program rozwoju w trakcie spotkań z Managerami. Koordynowaliśmy przebieg programu. Kluczowa była dla nas skuteczność rozumiana jako widoczne efekty uczestników. Dlatego program miał formę procesu z dużą ilością treningu menedżerskiego zamiast jednorazowych wydarzeń. Jednocześnie wspieraliśmy organizację we wdrożeniu narzędzi poznawanych przez Managerów w sposób systemowy jako standard obowiązujący w firmie.  


Unikalność Unikalność

Kluczowym elementem procesu rozwoju jest cykliczny audyt kompetencji metodą oceny 360 jako barometr efektywności Managerów.

Pod wrażeniem?

Zacznij swoją
historię

Zapytanie