Facebook Pixel

Ulubione oferty

Rozwiązanie o zasięgu globalnym

Case Studies

Rozwiązanie o zasięgu globalnym

Story Story

Nawiązaliśmy współpracę z wiodącą na rynku światowym firmą z branży produkcyjnej, która planowała tranzycję procesów księgowych oraz IT do Polski. W oddziale firma zatrudniała tylko jedną osobę odpowiedzialną za globalne procesy rekrutacyjne. Podjęcie niezbędnych działań do zamknięcia wolumenowych procesów rekrutacyjnych w różnych obszarach biznesowych okazało się zbyt wymagającym wyzwaniem dla jednej osoby. Klient zdecydował się na współpracę RPO, aby zbudować zespół HR-owy, który kompleksowo obsłuży wszystkie pilne potrzeby.


Cel i wyzwanie Cel i wyzwanie

Potrzebowaliśmy poznać potrzeby klienta aby wydelegować do jego wewnętrznego działu rekrutacyjnego wyspecjalizowanych w danym obszarze specjalistów RPO. Następnym wyzwaniem było budowanie wizerunku klienta, który miał wiele niepochlebnych opinii na lokalnym rynku, na którym występowała bardzo duża konkurencja między pracodawcami. Dodatkowo, proces rekrutacyjny był wieloetapowy, a hiring managerowie mieli małą dyspozycyjność do spotkań. Wymagało to od nas uświadomienia potrzeby ustrukturyzowania całego procesu rekrutacyjnego i tego, jak kluczowe powinno być dla firmy skupienie się na sprawnym procesie rekrutacyjnym.

Plan działania Plan działania

Rozdysponowaliśmy rekruterów RPO wyspecjalizowanych w różnych obszarach projektów u klienta – zarówno w obszarze rekrutacji SSC/BPO, IT oraz pozostałe rekrutacje lokalne i globalne. Dodatkowo, przydzieliliśmy specjalistę Antal, który przyjął rolę rekrutera globalnego i koordynował wszystkie procesy rekrutacyjne. 


Przebieg Przebieg

Nasi onsite rekruterzy opiekowali swoje obszary projektów, a jeden z nich koordynował kompleksowo cały proces rekrutacyjny – wliczając obowiązki administracyjne i raportowe w wewnętrznych systemach. Pozyskiwaliśmy aktywnych i pasywnych kandydatów z rynku i zajmowaliśmy się wstępnymi rozmowami, aranżowaniem spotkań z hiring managerami i dbaliśmy o możliwie szybkie umawianie wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego. Szybkość działania była kluczowa w tym przypadku aby kandydaci nie wycofywali się z procesu przez zbyt długi czas trwania rekrutacji. Dodatkowo pomagaliśmy klientowi w budowaniu wizerunku, oferując różne rozwiązania employer brandingowe. Dbaliśmy także o pozytywne doświadczenia kandydata wyniesione z procesu rekrutacyjnego i dzięki temu pozyskiwaliśmy także wielu kandydatów z poleceń.

Efekty Efekty

W ciągu 6 miesięcy udało się zrekrutować 50 osób i klient postanowił przedłużyć współpracę, aby dalej wspierać stale rosnące potrzeby rekrutacyjne. 


Unikalność Unikalność

W naszej usłudze zaoferowaliśmy klientowi możliwość zbudowania zewnętrznego zespołu HR, który zaopiekował kompleksowo rekrutacje na potrzeby globalne. Jedna wewnętrzna osoba nie miała możliwości zarządzenia wolumenowymi potrzebami personalnymi, związanymi z tranzycją dużej ilości procesów. Klient potrzebował zarówno wsparcia rekrutacyjnego, jak i administracyjnego oraz marketingowego. Udało nam się kompleksowo zaopiekować każdą z tych potrzeb i umożliwić tranzycję procesów, zatrudniając wystraczającą liczbę ekspertów do organizacji.

6 Miesięcy trwania projektu

50 Zatrudnionych specjalistów

Pod wrażeniem?

Zacznij swoją
historię

Zapytanie