Facebook Pixel

Ulubione oferty

Audyt wynagrodzeń

Case Studies

Audyt wynagrodzeń

Story Story

Nasz klient z branży energetycznej borykał się ze zmianą pokoleniową w swoim przedsiębiorstwie. Dotychczasowa załoga zbliżała się do wieku emerytalnego, jednak w związku ze swoim odejściem z firmy niechętnie przekazywała wiedzę nowym pracownikom. W efekcie, cała organizacja traciła unikalne know how. Sytuację dodatkowo utrudniał przestarzały system benefitów, który opierał się wyłącznie na stażu pracy, a nie na rzeczywistych kompetencjach i dokonaniach pracowników.


Cel i wyzwanie Cel i wyzwanie

W związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazł się Klient, naszym zadaniem było przeprowadzenie audytu wynagrodzeń stałych oraz zmiennych. Jego wyniki miały pomóc firmie zmierzyć się z rynkiem kandydata, na którym potencjalni pracownicy mają wyższe oczekiwania niż ich starsi stażem współpracownicy.

Plan działania Plan działania

Przystępując do działania przedstawiliśmy Klientowi harmonogram audytu wewnętrznego. Skoordynowanie działań miało na celu uzyskanie wiarygodnych wyników, które dostarczyłyby wiedzy niezbędnej do rekomendacji działań modernizacyjnych umożliwiających kaskadowanie umiejętności technicznych w dół organizacji, dostosowanie płac do warunków rynkowych oraz powiązanie benefitów z kompetencjami i osiąganymi KPI.


Przebieg Przebieg

Kluczowe dla przeprowadzenia audytu, było przygotowanie odpowiednich danych, które umożliwiłyby uzyskanie rzeczywistych informacji. Końcowym etapem było przedstawienie rekomendacji oraz wypracowanych rozwiązań dla systemu wynagrodzeń w firmie Klienta, tak by dostosować go do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Efekty Efekty

Zmiany rekomendowane w raporcie zostały zaplanowane na okres 8 miesięcy. Dotyczyły one nie tylko elementów wymiernych, jak wysokość wynagrodzeń oraz benefitów, ale także profesjonalnej komunikacji wewnętrznej, która miała na celu zmianę postawy pracowników.


Unikalność Unikalność

Przeprowadzony przez nas audyt wynagrodzeń wskazał Klientowi kierunek, w którym powinien on rozwijać system wynagrodzeń w swojej organizacji. Proponowane przez nas rozwiązania miały na celu zwiększenie efektywności kosztowej oraz osiąganie zaplanowanych celów biznesowych.

500 stanowisk

3 miesiące pracy

3000 pracowników

13 spółek w różnych lokalizacjach

Pod wrażeniem?

Zacznij swoją
historię

Zapytanie