Facebook Pixel

Ulubione oferty

High volume recruitment process

Case Studies

High volume recruitment process

Story Story

Jeden z naszych klientów - lider branży IT, zwrócił się do nas z prośbą o pomoc przy realizacji high volume recruitment process, z obszaru wsparcia technicznego na stanowiskach niższego, średniego i wyższego szczebla. 

Nasz klient nie posiadał własnej struktury rekrutacji oraz działu HR i nie był przygotowany na rekrutację oraz przyjęcie dużej liczby pracowników w krótkim okresie czasu. Wszystko miało miejsce w czasie tranzycji procesów, co było dodatkowym wyzwaniem czasowym i komunikacyjnym.


Cel i wyzwanie Cel i wyzwanie

Wyzwanie polegało na rekrutacji, w której jeden z głównych KPI: number of hires był bardzo wysoki natomiast kolejny: time to hire bardzo krótki. Wynosił on zaledwie 2 miesiące. Z powodu bardzo konkurencyjnego rynku wyzwaniem było także źródło pozyskania kandydatów.  

Ze względu na brak wewnętrznego działu rekrutacji, po naszej stronie była tez większość działań HR & Administrator, oraz kompletny process mapping, który pozwolił stworzyć nową strukturę rekrutacyjną, szytą na miarę potrzeb naszego klienta.

Plan działania Plan działania

Nasze działania podzieliśmy na 3 etapy. Pierwszym z nich było określenie tego jak wygląda obecny schemat rekrutacji w strukturach klienta i co można w nim zmienić, aby umożliwić zatrudnienie wysoko wolumenowe. 

Drugim etapem było stworzenie narzędzi komunikacyjnych – communication startegy, które pozwoliłyby skrócić podejmowanie decyzji oraz proces zatrudnienia.

W trzecim etapie skupiliśmy się na aktywnym poszerzaniu candidates source, w taki sposób aby docierać do jak największej ilości specjalistów z kluczowymi dla stanowiska kompetencjami.


Przebieg Przebieg

Stworzyliśmy jeden ustandaryzowany proces rekrutacyjny oraz narzędzia komunikacyjne umożliwiające jasny i klarowny przepływ informacji pomiędzy działami w celu szybkiego podejmowania decyzji. 

Następnie zaangażowaliśmy project team - grupę naszych wyspecjalizowanych konsultantów, którzy wykorzystując znajomość lokalnego rynku dostarczali klientowi potrzebnych kandydatów. 

Efekty Efekty

Dzięki kompleksowemu podejściu zatrudniliśmy ponad 40 specjalistów w niecałe 2 miesiące.


Unikalność Unikalność

Nasza usługa zapewniła klientowi konkretny process mapping, oraz solution design, które pozwoliły zaoszczędzić czas. Rozwiązania były na tyle pomocne i spersonalizowane, że nasz kilent korzysta z nich do dziś. 

2 Czas trwania projektu (w miesiącach)

42 Ilość zatrudnionych specjalistów

Pod wrażeniem?

Zacznij swoją
historię

Zapytanie