Facebook Pixel

Ulubione oferty

Atrakcyjne wynagrodzenia to jeden z najważniejszych czynników determinujących pozycję firmy na rynku pracy. Z jednej strony, zwiększają zaangażowanie pracowników, z drugiej – potęgują zainteresowanie potencjalnych kandydatów, w przypadku prowadzonych rekrutacji. Znajomość aktualnych trendów oraz dostosowanie do nich wewnętrznych standardów zapewnia przewagę konkurencyjną, wysoko pozycjonując organizację w branży.

Audyt systemu wynagrodzeń pozwala zlokalizować firmę na rynkowej mapie HR oraz zdiagnozować problemy przyczyniające się do spadku motywacji, zaangażowania i efektywności pracowników. Dostosowanie wynagrodzeń do ekonomicznych trendów stanowi inwestycję w kapitał ludzki, który jest niezastąpionym elementem rozwoju innowacyjnych liderów.

Do najważniejszych korzyści płynących z przeprowadzenia audytu systemu wynagrodzeń w organizacji, należą: Zwiększenie wynagrodzenia netto pracownika, w ramach dostępnych rozwiązań podatkowo-prawnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.


Bardziej efektywne gospodarowanie pieniędzmi na wynagrodzenia:
- lokowanie środków w miejsca pozwalające na zminimalizowanie ryzyka odejścia pracownika,
- gospodarowanie środkami  w sposób zabezpieczający realizację celów firmy.


Uzyskanie pewności, że wdrażane rozwiązania są bezpieczne, a w przypadku kontroli organów podatkowych czy ZUS zapewnią pełną transparentność. 


Wdrożenie kompleksowego podejścia do siatki płac, poprzez analizę innych rozwiązań w obszarze HR oraz wpisanie systemu wynagrodzeń zasadniczych w politykę organizacji oraz strategię zarządzania kapitałem ludzkim.

Sprawdź inne usługi Antal: 

Dlaczego jeszcze warto przeprowadzać audyt systemu wynagrodzeń?

Przeprowadzenie audytu daje możliwość przeglądu, korekty lub poprawy praktyk zgodności. To ważne, ponieważ błędy w księgowości oraz w zarządzaniu danymi mogą się zdarzyć i warto trzymać rękę na pulsie.

Częstą praktyką jest korzystanie z usług partnera w celu przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Takie podejście daje pewność, że przegląd jest przeprowadzany niezależnie, a jego wyniki będą obiektywne. Kompleksowe audyty wymagają ogromnego nakładu zasobów, a możliwość zaoszczędzenia czasu poprzez skorzystanie z profesjonalnej pomocy strony trzeciej może przynieść znaczne korzyści. 

Jeśli rozważasz outsourcing niektórych lub wszystkich swoich procesów płacowych i przeglądów, skontaktuj się ze specjalistami Antal. Zaufaj naszemu doświadczeniu i pozwól nam wskazać obszary, w których możesz wdrożyć zmiany doprowadzające do wymiernych korzyści.

Audyt tego typu to sposób aby jeszcze lepiej zadbać o pracowników oraz ich dane.. Z pomocą Antal możesz zidentyfikować potencjalne obszary zagrożenia  zanim zaczną one sprawiać kłopoty.  Audyty - szczególnie te prowadzone przez Antal to pewność, że eksperci, którzy przejrzą Twoje konta biznesowe - wskażą istotne rzeczy do poprawy. Na przykład, regularne audyty wewnętrzne pozwalają zweryfikować stawkę wynagrodzenia każdego pracownika, a także upewnić się, że dokonywane są właściwe płatności i składki pracownicze.


Rozpocznij współpracę

Wyślij zapytanie ofertowe

Zapytanie
Pawel Łoniewski zdjęcie
Pawel Łoniewski Business Development Manager

W Antal odpowiadam za obszar badań rynkowych. Zajmuję się także badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz konsultingiem i raportami płacowymi, a także prowadzę projekty doradcze dla nowych inwestorów, przygotowuję kompleksowe raporty dedykowane rynkowi pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i rozwijam partnerstwa strategiczne.