Antal, jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych, wprowadził macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się jednocześnie w sektorach i dyscyplinach. Ścisła specjalizacja sprawia, że są ekspertami dobrze znającymi wymagania i potrzeby swoich klientów, dostępność i oczekiwania kandydatów oraz aktualną sytuację w obszarze rynku pracy, którym się zajmują. Dzięki pogłębionej wiedzy o specyfice stanowisk konsultanci Antal odpowiednio weryfikują umiejętności i kompetencje, rekomendując tylko kandydatów pasujących do profilu stanowiska. Z wąskiej specjalizacji wynika również dobrze rozwinięta sieć kontaktów oparta na przyjaznych relacjach z kandydatami, co pozwala znacznie szybciej dotrzeć do odpowiedniej osoby i przekonać do zmiany pracy.

W ramach struktur firmy działają wyspecjalizowane dywizje, koncentrujące się na poszczególnych sektorach i dyscyplinach:

  • Antal Banking & Insurance - obejmuje obszar bankowości i ubezpieczeń, a także leasingu i faktoringu
  • Antal Engineering & Operations - stanowiska inżynierskie, logistyczne, operacyjne w branży produkcyjnej, logistyce i transporcie, energetyce, budownictwie, motoryzacji - w formie stałej i kontraktowej
  • Antal Finance & Accountancy - stanowiska o profilu finansowo-księgowym w firmach z różnych branż
  • Antal HR & Admin - stanowiska o profilu kadrowo-HRowym oraz asystenckim w firmach z różnych branż
  • Antal IT Services - obejmuje sektory IT & Telecom, a także zatrudnienie osób o profilu IT do firm z różnych branż - w formie stałej i kontraktowej
  • Antal Legal - stanowiska prawnicze wewnętrzne i w kancelariach prawnych
  • Antal Multi-Recruitment - projekty wolumenowe na stanowiska entry level, specjalistyczne i menedżerskie
  • Antal Pharma & Medical Devices - rekrutacje do szeroko pojętej branży farmaceutycznej oraz sprzętu medycznego, głównie z obszarów sprzedaży, marketingu, działu medycznego i pharmacovigilance, badań klinicznych, refundacji, rejestracji i rozwoju biznesu
  • Antal Sales & Marketing - stanowiska sprzedażowe i marketingowe, przede wszystkim w branży FMCG, produkcji i logistyce
  • Antal SSC/BPO - rekrutacje do firm z sektora usług wspólnych, outsourcingowych
 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj